• формат pdf
  • размер 902,26 КБ
  • добавлен 24 января 2016 г.
Ts. Po Dharma. Quatre lexiques malais-cam anciens rédigés au Campā / Bốn từ vựng Mã Lai-Chăm cổ sáng tác tại Champa
EFEO – École française d'Extrême-Orient, 1999. — 112 p.
Ц. По Дхарма. Выдержки из четырех старинных малайско-чамских словарей, составленных в королевстве Чампа и переведенных на французский язык (на чамск., малайск. и франц. яз.)
Lời của Ban Biên Tập Champaka: Chúng tôi xin đăng nguyên văn bằng tiếng Pháp nội dung của bốn Ina Lang Jawa Hoak do Ts. Po Dharma thực hiện. Trong phần này, từ “đứng” viết đậm là từ Mã Lai cổ, từ “nằm” viết đậm là từ tiếng Chăm. Từ nằm thông thường là từ phổ thông mà người Mã đang xử dụng hôm nay. Chữ nằm trong dấu [ ] là số trang của văn bản chính. Số 1, 2, 3m v,v, là số thứ tự của mục từ trong Ina Lang Jawa Haok.