Словарь
  • формат pdf
  • размер 2,23 МБ
  • добавлен 17 января 2016 г.
Ts. Po Dharma. Từ điển Chăm-Việt
Viet Nam: Bùi Khánh Thế TPHC, 1995. — 287 p.
Ц. По Дхарма. Чамско-вьетнамский словарь.
Снабжен оригинальной чамской графикой, транскрипцией, переводом на вьетнамский язык и практическими примерами.
Качество страниц: отличное.
Tự Điển Phổ Thông Chăm-Pháp là chương trình nghiên cứu của Viện Viễn Đông Pháp đặt dưới sự điều hành của Ts. Po Dharma. Đây là từ điển khoa học tập trung tất cả từ vựng viết trên tất cả văn bản Chăm cổ lưu trử tại thư viện Pháp, trong đó văn bản Tư Liệu Hoàng Gia Champa. Mỗi mục từ và mỗi thí dụ của từ vựng Chăm nằm trong từ điển này đều có nguồn xuất xứ của văn bản (như Tài Liệu Hoàng Gia Champa, Inra Patra, Dowa Mano, Ariya Gleng Anak, Sah Sakei, Dalukal Cei Balaok La-u, v.v.), kèm theo gốc từ (Phạn, Mã, Á Rập, v.v.) và phần phân tích ngữ pháp (danh từ, động từ, giới từ, v.v.). Những từ không có trong tác phẩm Chăm cổ, chúng tôi xử dụng thêm những từ đã có trong các tác phẩm đã xuất bản, nhưng luôn luôn ghi rỏ nguồn xuất xứ của nó, như Từ điển của E. Aymonier, G. Moussay, Bùi Khánh Thế, Sakaya, v.v.