Культурология
Академическая и специальная литература
Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 133,24 КБ
 • добавлен 06 ноября 2012 г.
Відповіді на питання білетів з культорології (шпори)
Білети Технічного коледжу при НУВГП
Завдання на контрольну роботу № 1
1. Значення культури, функції культури.
2. Назвіть загальновідомі пам'ятки Русі.
3. Козацьке бароко (XVII ст.)
Завдання на контрольну роботу № 2
1. Стародавній Єгипет
2. Взаємодія християнської та язичницької культури на теренах Русі.
3. Полемічна література.
Завдання на контрольну роботу № З
1. Культурна спадщина Шумеру, Вавилону, Ассирії.
2. Соціокультурне значення прийняття Руссю християнства.
3. Початок нової української культури (XIX - поч. XX ст.)
Завдання на контрольну роботу № 4
1. Культурна спадщина Давньої Палестини, Ірану, Індії.
3. Перші згадки про «русів»
Завдання на контрольну роботу № 5
1. Античний міф: олюднення богів, обожнення природи.
2. Українська народна демологія.
3. Українські вчені-полемісти.
Завдання на контрольну роботу № 6
1. Давньогрецька філософія, культура, наука.
2. Будівництво і архітектура Київської Русі.
3. Києво-Могилянська академія - центр освітньої діяльності.
Завдання на контрольну роботу № 7
1. Італія - колиска Відродження.
2. Живопис Київської Русі, іконописні майстерні.
3. Значення Кирило-Мефодіївського товариства.
Завдання на контрольну роботу № 8
1. Давньоримська література, скульптура, наука.
2. Значення Пересопницького Євангелія.
3. Розвиток музичного мистецтва в XIX - XX. Перша українська опера.
Завдання на контрольну роботу № 9
1. Християнська релігія і церква - найважливіший фактор формування і розвитку культури Середньовіччя.
2. Острозька академія.
3. Розвиток освіти в 20-30 р. XX ст.
Завдання на контрольну роботу № 10
1. Література, архітектура, образотворче мистецтво Візантії.
2. Усна народна демологія.
3. Літописи Київської Русі.
Завдання на контрольну роботу №11
1. Розвиток науки, живопису, іконопису, література у Візантії.
2. «Слово о полку Ігоревім» як відображення історичних реалій.
3. Формування української мови XIV-XVII ст. Перші літературні твори
Завдання на контрольну роботу № 12
1. Загальна характеристика європейського Відродження (гуманізм).
2. Живопис Київської Русі.
3. Національне відродження в 20 р. XX ст.
Завдання на контрольну роботу № 13
1. Італія - колиска Відродження.
2. Література 20-30-х років XX ст. Літературні спілки письменників.
3. Формування української мови, перші літературні твори.
Завдання на контрольну роботу № 14
1. Інквізиція - дітище Ренесансу.
2. Києво-Печерський патерик («Слово про закон і благодать»).
3. Розвиток музичного мистецтва в 20-30-ті р. XX ст.
Завдання на контрольну роботу № 15
1. Література епохи Відродження.
2. «Слово о полку Ігоревім» як відображення історичних реалій.
3. Розвиток театрального мистецтва в 20-30-ті роки XX ст.
Завдання на контрольну роботу № 16
1. Наукові відкриття в епоху Відродження.
2. Значення Пересопницького Євангелія.
3. Українська культура радянського періоду.
Завдання на контрольну роботу № 17
1. Значення італійської культури високого Ренесансу.
2. Острозька академія.
3. Античний театр.
Завдання на контрольну роботу № 18
1. Література епохи Відродження.
2. Історична роль українських земель після розпаду Київської Русі.
3. Назвіть загальновідомі пам'ятки Русі X - XII ст.
Завдання на контрольну роботу № 19
1. Розвиток філософської та наукової думки епохи Відродження.
2. Освіта в період XIV - поч. XVII ст.
3. Початок нової української літератури (XIX - поч. XX ст.)
Завдання на контрольну роботу № 20
1. Виникнення Реформації як суспільно-релігійного руху в XVI ст.
2. Братства і братські школи.
3. Кобзарство та його роль в культурному житті України.
Завдання на контрольну роботу № 21
1. Українська полемічна література. Назвіть представників і їх твори.
3. Значення діяльності Кирило-Мефодіївського товариства (1845-1847 рр.)
Завдання на контрольну роботу № 22
1. Рицарська культура.
2. Братства і братські школи.
3. Назвіть відомих вам діячів української культури імена яких тісно пов'язані з Києво-Могилянською академією.
Завдання на контрольну роботу № 23
1. Релігійно-філософська система Давнього Китаю.
3. Назвіть основні козацькі літописи і дайте їм загальну характеристику.
Завдання на контрольну роботу № 24
1. Іконоборчий період в історії Візантії.
2. Києво-Могилянська академія - центр освітньої діяльності в XVII ст.
3. Український професійний театр (XIX - XX ст.)
Завдання на контрольну роботу № 25
1. Скульптура, архітектура античного світу.
2. «Києво-Печерський патерик» - зібрання житійних творів на давньоруському матеріалі.
3. Українські полемісти і полемічна література.
Завдання на контрольну роботу № 26
1. Які ви знаєте чудеса світу?
2. Розвиток усної народної творчості (Х\/II-Х\/III ст.)
3. Християнство як соціально-культурне явище.
Завдання на контрольну роботу № 27
1. Античний театр.
2. Шкільна драма (друга пол. XVII ст.) Феофан Прокопович.
3. Острозький центр.
Завдання на контрольну роботу №28
1. Культурна спадщина Давньої Палестини, Ірану, Індії.
2. Італія - колиска Відродження.
3. Кобзарство та його роль в культурному житті України.
Завдання на контрольну роботу № 29
1. Філософська і наукова думка епохи Відродження в Європі.
2. Братства і братські школи.
3. Місце і роль Т. Г. Шевченка в українській культурі.
Завдання на контрольну роботу № ЗО
1. Скульптура, архітектура античного театру.
2. «Києво-Печерський патерик» - зібрання житійних творів на давньоруському матеріалі.
3. Гуманізм епохи Відродження.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Психологическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Социальная / культурная антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Мировая художественная культура (МХК)
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Кросскультурная психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Этническая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социально-культурный сервис и туризм
 3. Социально-культурная деятельность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Социология культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Философия культуры
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Межкультурная коммуникация
 1. Аудиокниги
 2. Аудиокниги на русском языке
 3. Научно-популярная литература
 4. Культурология / Культура стран и народов мира
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Культурология