Периодика по философии
  • формат pdf
  • размер 1,79 МБ
  • добавлен 29 октября 2012 г.
Вісник соціогуманітарні проблеми людини 2006 №02
(На укр. яз.) Львів. Інститут соціогуманітарних проблем людини. 2006. - 209 с. Головний редактор Головний редактор - академік Національної академії наук України М.І.Долішній.
.
Зміст.
Філософсько-світоглядні засади буття людини.
Кашуба Марія. Внутрішній світ людини.
Скринник Михайло. "Безрідність" людини в "українському світі" М. Гоголя.
Фльорко Лілія. Соціальна самотність сучасної людини як філософська проблема.
Сичивиця Олег. Авторство і псевдоавторство в науці. Стаття перша. Критерії авторства і проблеми співавторства.
Мовчан Віра. Духовність: моральнісні виміри.
Гапон Надія. Інтелект з позицій ґендерного підходу: філософсько-методологічні та психологічні аспекти.
Гуманітарні аспекти соціально-економічних процесів.
Риндзак Ольга. Активізація наукової діяльності молоді: нормативно-правовий аспект.
Вовканич Степан, Семів Любов. Роль нових знань у формуванні інноваційної культури українського суспільства.
Шевчук Любов. Проблеми індивідуального й суспільного здоров'я в контексті трансформації соціальної мобільності.
Шевчук Андрій. Особистісні аспекти формування культури як наслідок розвитку інформаційних технологій.
Копистянська Христина, Бідак Володимир, Цапок Сергій. Інтелектуальна складова становлення регіональних суспільних систем інноваційного типу.
Максимчук Максим. Інституційне забезпечення соціогуманітарного розвитку регіонів України.
Політичні виміри свободи людини.
Дащаківська Оксана. Традиція як підстава легітимації політичної еліти в Україні.
Вдовичин Ігор. Сучасні загрози свободі людини.
Старецька Любов. Соціальна політика: технології, індикатори ефективності та деякі проблеми реалізації в Україні.
Зінчук Віктор. Теоретичні засади дослідження політичної соціалізації особи.
Психологічне здоров'я особи й суспільства.
Партико Тетяна. Особистісні чинники внутрішньої залежності 10-11-річних хлопців.
Католик Галина. Віддзеркалення суспільних трансформацій у динаміці юнацької психотерапевтичної групи.
Галецька Інна, Семків Ірина. Індивідуальні цінності в дискурсі психологічних теорій.
Рецензії.
Рижак Людмила. Громадянське суспільство як здійснення свободи особи.