Вісник соціогуманітарні проблеми людини 2005 №01

 • формат pdf
 • размер 1,53 МБ
 • добавлен 16 октября 2012 г.
(На укр. яз.) Львів. Інститут соціогуманітарних проблем людини. 2005. - 168 с. Головний редактор В.П. Мельник. . Зміст. Філософські основи духовного буття людини і суспільства. Мельник Володимир. Науково-технічні реалії в гуманістичному вимірі. Кашуба Марія. Гендерний аналіз традиційного українського суспільства. Пашук Андрій. І. Франко про національний ідеал як духовну основу державної самостійності та національної незалежності українського наро...

Вісник соціогуманітарні проблеми людини 2006 №02

 • формат pdf
 • размер 1,79 МБ
 • добавлен 29 октября 2012 г.
(На укр. яз.) Львів. Інститут соціогуманітарних проблем людини. 2006. - 209 с. Головний редактор Головний редактор - академік Національної академії наук України М.І.Долішній. . Зміст. Філософсько-світоглядні засади буття людини. Кашуба Марія. Внутрішній світ людини. Скринник Михайло. "Безрідність" людини в "українському світі" М. Гоголя. Фльорко Лілія. Соціальна самотність сучасної людини як філософська проблема. Сичивиця Олег. Авторство і псевдо...

Вісник соціогуманітарні проблеми людини 2008 №03

 • формат pdf
 • размер 1,49 МБ
 • добавлен 09 октября 2012 г.
(На укр. яз.) Львів. Інститут соціогуманітарних проблем людини. 2008. - 156 с. Головний редактор В.П. Мельник. . Зміст. Філософсько-світоглядні засади буття людини. Карась Анатолій. Соціальний капітал як умова і міра громадянського поступу: європейські національні зразки й українські варіанти. Рижак Людмила. Гуманізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу. Семенюк Едуард. Людина у фокусі глобальних проблем сучасності. Скринник Зо...

Вісник соціогуманітарні проблеми людини 2010 №04

 • формат pdf
 • размер 2,30 МБ
 • добавлен 22 октября 2012 г.
(На укр. яз.) Львів. Інститут соціогуманітарних проблем людини. 2010. - 251 с. Головний редактор В.П. Мельник. . Зміст. Філософсько-світоглядні засади буття людини. Володимир Мельник. Соціоантропологічні запити наукового поступу техногенного суспільства. Віктор Петрушенко. Предметність знання в епістемологічному окресленні. Неллі Карамишева. "Істинність" та "доцільність" як смислоутворюючі характеристики теоретико-пізнавальних та практичних мірку...

Вісник соціогуманітарні проблеми людини 2010 №05

 • формат pdf
 • размер 2,21 МБ
 • добавлен 14 октября 2012 г.
(На укр. яз.) Львів. Інститут соціогуманітарних проблем людини. 2010. - 243 с. Головний редактор В.П. Мельник. . Зміст. Філософсько-світоглядні засади буття людини. Володимир Мельник. Соціогуманістичні імперативи та проблеми науково-технічного поступу. Володимир Волошин. Епістемологічний релятивізм: pro et contra (людина, що пізнає, та її можливі світи"). Надія Гапон. "Антігона" у руслі філософської проблематики сучасності. Володимир Ільїн. Епоха...

Вісник соціогуманітарні проблеми людини 2012 №06

 • формат pdf
 • размер 2,63 МБ
 • добавлен 01 октября 2012 г.
(На укр. яз.) Львів. Інститут соціогуманітарних проблем людини. 2012. - 246 с. Головний редактор В.П. Мельник. . Зміст. Філософсько-світоглядні засади буття людини. Степан Вовканич. Соціогуманістична парадигма буття - матриця національної ідеї України XXI сторіччя. Володимир Мельник. Метафізичні образи і філософська рефлексія техніки в сучасній культурі. Андрій Синиця. Історія викладання філософії у Львівському університеті (XVII - перша половина...