Периодика по философии
  • формат pdf
  • размер 1,49 МБ
  • добавлен 09 октября 2012 г.
Вісник соціогуманітарні проблеми людини 2008 №03
(На укр. яз.) Львів. Інститут соціогуманітарних проблем людини. 2008. - 156 с. Головний редактор В.П. Мельник. .
Зміст.
Філософсько-світоглядні засади буття людини.
Карась Анатолій. Соціальний капітал як умова і міра громадянського поступу: європейські національні зразки й українські варіанти.
Рижак Людмила. Гуманізація вищої освіти України в контексті Болонського процесу.
Семенюк Едуард. Людина у фокусі глобальних проблем сучасності.
Скринник Зоя. Культурний феномен грошей у світлі комунікативної філософії.
Сичивиця Олег. Авторство і псевдоавторство в науці. Стаття друга. Плагіат і плагіатори.
Гапон Надія. Дослідження статі у другій половині XX сторіччя: корективи соціально-гуманітарного знання.
Добропас Ірина. Проблема біологічного та соціального в людині: ґендерний аспект.
Гуманітарні аспекти соціально-економічних процесів.
Шевчук Любов. Ресакралізація символів людини як фактор соціально-економічного зростання.
Семів Любов, Семів Роман. Університетська освіта в умовах переходу до економіки знань.
Жеребило Ірина. Меценатство як прагнення до суспільної користі в Україні.
Яремчук Роман. Вплив конвергенційних процесів на розвиток соціокультурного середовища в Україні.
Луцків Олена. Інтелектуальна складова інноваційної моделі економічного зростання.
Політичні виміри свободи людини.
Світа Анна. Політичні потреби як першопричина політичної дії.
Шведа Юрій. Референдуми як стратегії політичних партій.
Психологічне здоров'я особи і суспільства.
Галина Михальчишин. Соціально-психологічні особливості таємниць подружніх пар.
Шамлян Каріна. Професійна ідентичність особистості.
Захарко Оксана. Внутрішня мотивація як психологічний феномен.