Периодика по философии
  • формат pdf
  • размер 2,30 МБ
  • добавлен 22 октября 2012 г.
Вісник соціогуманітарні проблеми людини 2010 №04
(На укр. яз.) Львів. Інститут соціогуманітарних проблем людини. 2010. - 251 с. Головний редактор В.П. Мельник. .
Зміст.
Філософсько-світоглядні засади буття людини.
Володимир Мельник. Соціоантропологічні запити наукового поступу техногенного суспільства.
Віктор Петрушенко. Предметність знання в епістемологічному окресленні.
Неллі Карамишева. "Істинність" та "доцільність" як смислоутворюючі характеристики теоретико-пізнавальних та практичних міркувань.
Микола Кравець. Філософія формування інформаційного суспільства у європросторі.
Валерій Стеценко. Екзистенціалізм як "філософія людини" XX ст. .
Павло Содомора. Соціальна природа людини в Аристотеля, Августина і Томи.
Філософсько-культурологічні виміри буття людини.
Олена Андрієнко, Тетяна Андреева. Філософська інтерпретація базових біблійних образів у контексті християнського світогляду.
Олександра Кендус. Саморефлексія особистості у філософсько-релігійному світогляді представників українського кліру.
Ада Бичко. Національна ідентичність у колі українських соціально-правових ідей.
Віра Мовчан. Джерела людського зла.
Ростислав Якуц. Міфологічний час-простір у повісті М. Гоголя "Вій".
Політичні виміри свободи людини.
Валерій Денисенко. Проблема свободи людини: конотації у філософських теоріях Нового часу.
Юрій Левенець. Політична антропологія як парадигма політико-філософської рефлексії.
Валерій Бебик. Політична діяльність в умовах соціально-правової держави.
Оксана Шурко, Анна Новик. Співвідношення іміджу та психологічного профілю політичного лідера.
Світлана Коврига. Детермінанти політичного простору.
Наталія Мельникова. Порівняльний аналіз утопії та міфу.
Психологічне здоров'я особи і суспільства.
Надія Гапон. Соціально-психологічні погляди Якима Яреми (до 125-річчя з дня народження).
Софія Грабовська, Мар'яна Єсип. Проблема копінгу в сучасних психологічних дослідженнях.
Тетяна Партико. Основні проблеми діагностики психічного розвитку людини.
Вікторія Гупаловська. Ґендерні детермінанти суб'єктивного благополуччя жінок: теоретичний аналіз.
Олена Штепа. Самоменеджмент: процесуальна та диспозиційна характеристика.
Юрій Вінтюк. Особливості мотивації до громадянської активності у студентів у сучасних умовах.