Периодика по философии
  • формат pdf
  • размер 2,63 МБ
  • добавлен 01 октября 2012 г.
Вісник соціогуманітарні проблеми людини 2012 №06
(На укр. яз.) Львів. Інститут соціогуманітарних проблем людини. 2012. - 246 с. Головний редактор В.П. Мельник. .
Зміст.
Філософсько-світоглядні засади буття людини.
Степан Вовканич. Соціогуманістична парадигма буття - матриця національної ідеї України XXI сторіччя.
Володимир Мельник. Метафізичні образи і філософська рефлексія техніки в сучасній культурі.
Андрій Синиця. Історія викладання філософії у Львівському університеті (XVII - перша половина XX ст.).
Людмила Рижак. Освітній простір України та його національна ідентифікація.
Зоя Скринник. Українська людина в лабіринтах "фінансоміки".
Валерій Стеценко. Багатоликий мислитель: особливості релігійної філософії Г. Костельника.
Ірина пухта. Риторика та іронія в контексті сучасної філософії.
Філософсько-культурологічні виміри буття людини.
Ольга Ліщинська. Моральні цінності спільноти в комунітаристських концепціях.
павло Содомора. Співвідношення чесноти і щастя в людському житті (на матеріалі "Суми теології" Томи з Аквіну).
Оксана Дарморіз. Нація як суб'єкт соціальної міфології.
Тарас полянський. Соціально-філософські інтерпретації явища зла у контексті дослідження зловживання правом.
Політичні виміри свободи людини.
Леонід Бунецький. Особливості трансформації інституційної системи в Україні: системний аналіз та світовий досвід.
Микола палінчак. Система державно-церковних відносин у посткомуністичній Європі: уроки для України.
Андрій Гарбадин. Поняття епістеми Мішеля Фуко та владні механізми її вияву у політичній науці.
Ігор Мельник, Андрій Мельник. Посольська діяльність Ю. Романчука у Галицькому крайовому сеймі.
Психологічне здоров'я особи і суспільства.
Галина Католик. Професійне становлення психолога в контексті психологічної допомоги дітям та молоді.
Юрій Вінтюк. Соціальна та особистісна зумовленість суїцидів молоді в сучасному суспільстві.
Іван Дяків. Правопорушення неповнолітніх як соціально-психологічна проблема.