• формат pdf
 • размер 1.1 МБ
 • добавлен 17 апреля 2010 г.
Волкова І. А. Судово-бухгалтерська експертиза
Навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / І. А. Волкова — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 84 с.

Навчальний посібник «Судово-бухгалтерська експертиза» написаний відповідно до нової програми Міністерства освіти і науки України і містить системний виклад організації та
методології судово-бухгалтерської екпертизи.
В посібнику розкриваються організаційно-методичні способи попередження правопорушень суб’єктами підприємницької діяльності.
Розглядається порядок дотримання законодавства у бухгалтерському обліку та у відображенні господарських операцій.
Посібник може бути рекомендований для студентів, які вивчають судово-бухгалтерську експертизу у вищих навчальних закладах, а також може бути корисним бухгалтерам-практикам, аудиторам, фінансистам і підприємцям.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Бутинець Ф.Ф. Судово-бухгалтерська експертиза

 • формат pdf
 • размер 12.74 МБ
 • добавлен 31 января 2012 г.
Навчальний посібник для студентів спец. "Облік і аудит" за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця, - Житомир: ПП "Рута", 2004- 460 с. Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи Організація судово-бухгалтерської експертизи Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи Узагальнення та оцінка результатів судово-бухгалтерської експертизи

Волкова Е.Н. План счетов бухгалтерского учета

 • формат doc
 • размер 500.5 КБ
 • добавлен 07 ноября 2009 г.
М.: ГроссМедиа, 2008 г. , 96 стр. Подробное описание всех счетов, от 01 «Основные средства» до 99 «Прибыли и убытки»; а так же забалансовые счета.

Гуцаленко Л.В. Судово-бухгалтерська експертиза

 • формат pdf
 • размер 1.78 МБ
 • добавлен 01 мая 2011 г.
351 с.; «Центр учбової літератури»; 2011; У навчальному посібнику послідовно викладено теоретичні, методологічні та прак- тичні аспекти організації судової експертизи та експертних досліджень в Україні. Акце- нтовано увагу на організаційній, дослідній та завершальній стадіях судово-економічної експертизи та експертних досліджень. Навчальний матеріал доповнюється рисунками і таблицями, запитаннями для са- моперевірки, глосарієм. Посібник розрахова...

Мумінова-Савіна Г.Г.Судово-бухгалтерська експертиза

 • формат pdf
 • размер 1.53 МБ
 • добавлен 01 мая 2011 г.
Навч. -метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2004. — 268 с. ISBN 966–574–607–3 Навчально-методичний посібник підготовлено відповідно до програми з курсу «Судово-бухгалтерська експертиза». У ньому викладено теоретичні основи організації судово-бухгалтерської діяльності, економічного контролю з боку правоохоронних органів України, методику і техніку призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи окремих напрямків господ...

Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством

 • формат doc
 • размер 4.49 МБ
 • добавлен 22 января 2010 г.
Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2006, 526 с. @@@Основи бухгалтерського обліку в управлінні під-приємством: Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в управлінні підприємством Предметна сутність бухгалтерського обліку Основи методології бухгалтерського обліку в управлінні Організаційна побудова бухгалтерського обліку в управлінні підприємством @@@Бухгалтерський фінансовий облік в управлінні підприємством Загальна побудова бухгалтерськог...