Бухгалтерский учет
Финансово-экономические дисциплины
 • формат doc
 • размер 4.49 МБ
 • добавлен 22 января 2010 г.
Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Навч. посібник. К.: КНЕУ,
2006, 526 с.
@@@Основи бухгалтерського обліку в управлінні під-приємством:
Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в управлінні підприємством
Предметна сутність бухгалтерського обліку
Основи методології бухгалтерського обліку в управлінні
Організаційна побудова бухгалтерського обліку в управлінні підприємством
@@@Бухгалтерський фінансовий облік в управлінні підприємством
Загальна побудова бухгалтерського фінансового обліку
Облік в управлінні пасивом — власністю (капіталом засновників та учасників господарського процесу)
Облік в управлінні активами підприємства
Фінансовий облік в управлінні затратами, доходами та фінансовими результатами діяльності
Бухгалтерський внутрішньогосподарський (управлінський) облік (контролінг) в управлінні
підприємством (загальна методологія)
Основи побудови бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку
Підходи, системи, варіанти та загальна побудова внутрішньогосподарського обліку затрат на виробницт-во
@@@Бухгалтерський внутрішньогосподарський облік виробничої діяльності за методом повних затрат у собівартості продукції
Внутрішньогосподарський облік виробничої діяльності за методом неповних затрат у собівартості продукції
Побудова змішаних варіантів внутрішньогосподарського обліку затрат
@@@Бухгалтерська звітність в управлінні підприємством
Бухгалтерська фінансова звітність: основи побудови та аналізу
Вимоги та організаційне забезпечення фінансової звітності
Аналіз фінансової звітності. Використання її показників в управлінні підприємством
Похожие разделы
Смотрите также

Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік

 • формат pdf
 • размер 3.92 МБ
 • добавлен 31 октября 2010 г.
Азаренкова Г. М., Самородова Н. М. Бухгалтерський облік: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Харків: ХФ УАБС, 2002. – 257 с. Навчально-методичний посібник „Бухгалтерський облік призначений для. самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів з підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за напрямом 0501 „Економіка і підприємництво. В розділі 1 посібника висвітлені питання нормативної дисципліни „Бухга...

Вецепура Н.В. Бухгалтерський облік

 • формат doc
 • размер 178.46 КБ
 • добавлен 24 марта 2010 г.
В результаті вивчення дисципліни Бухгалтерський облік студенти повинні набути певні знання та навички. Після вивчення курсу студенти повинні знати: принципи організації системи господарського обліку, регламентне забезпечення бухгалтерського обліку в Україні, його сутність і функції в системі управління підприємством; теоретичні основи бухгалтерського обліку; особливості організації бухгалтерського обліку і складання фінансо-вої звітності промисло...

Гольцова C.M., Плікус I.Й. Бухгалтерський облік

 • формат djvu
 • размер 2.87 МБ
 • добавлен 20 марта 2011 г.
Суми: ВТД "Університетська книга", 2006. - 255 с. Навчальний посібник створено відповідно до програми курсу "Бухгалтерський облік". У ньому розглянуто теоретичні основи бухгалтерського обліку, який ґрунтується на статтях Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та національних стандартах бухгалтерського обліку. Для закріплення теоретичних основ у навчальному посібнику пропонуються завдання для самостійної роботи і контро...

Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік

 • формат pdf
 • размер 15.85 МБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
Підручник – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ: Вид-во "Центр учбової літератури", 2009. – 670 с. (текст розпізнаний) ISBN 978-966-364-844-6 Підручник створено у відповідності із програмою курсу "Бухгалтерський облік". У ньому розкриті питання теоретичних основ бухгалтерського обліку, а також організації і практики ведення обліку на підприємствах України. Враховано вимоги чинного законодавства, Застосування нового Плану рахунків, а також Положень...

Петрова В.Ф. Конспект лекцій з курсу Бухгалтерський облік

 • формат pdf
 • размер 1 МБ
 • добавлен 23 октября 2011 г.
Харків: ХНАМГ, 2008. - 127 с. Для студентів напрямів підготовки: 0501 – «Економіка і підприємництво», 0502 – «Менеджмент організацій » факультету післядипломної освіти і заочного навчання. Зміст Вступ Бухгалтерський облік,його сутність і основи організації Предмет і метод бухгалтерського обліку Бухгалтерський баланс Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис Первинне спостереження, документація та інвентаризація План рахунків бухгалтерськ...

План рахунків

 • формат pdf, jpg
 • размер 14.58 МБ
 • добавлен 21 февраля 2011 г.
Автор невідомий. Все про бухгалтерський облік, 2010. - 16 с. План рахунків для успішного бухгалтера з таблицею класифікації основних засобів (фондів), та таблицею методів нарахування амортизації

Снігр Т.Г. Методичний посібник для самостійного вивчення бухгалтерський облік

 • формат doc
 • размер 2.94 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Посібник призначений для студентів заочного відділення спеціальностей Бухгалтерський облік та Фінанси і вміщує основні теми з дисципліни Бухгалтерський облік у відповідності з навчальним планом та галузевим стандартом вищої освіти Освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста напрямку 0501 Економіка і підприємництво. У посібнику наведені тестові завдання, що дають змогу студентам здійснити самоконтроль вивченого матеріалу, а так...

Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу

 • формат doc
 • размер 1.91 МБ
 • добавлен 15 декабря 2009 г.
Підручник. — К.: КНЕУ, 2000. — 260 с.; іл. У підручнику бухгалтерський облік, контроль та аналіз розглядаються як об’єкти організації за умов сучасного розвитку економіки України. Докладно висвітлюються відповідні предмет і метод, особливості технології облікового, контрольного і аналітичного процесів, питання організації праці, а також забезпечення (нормативно-правове, організаційне, інформаційне, технічне, ергономічне і т. ін. ) процесів облік...

Хом'як Р.Л. (ред.) Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник

 • формат doc
 • размер 93.71 МБ
 • добавлен 08 февраля 2011 г.
Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. За ред. Р. Л. Хом'яка. — 3-ге вид., доп. і перероб. — Львів: Національний університет „Львівська політехніка" (Інформаційно-видавничий центр „ІНТЕЛЕКТ+" Інституту післядипломної освіти), „Інтелект-Захід", 2004. — 912 с. Навчальний посібник містить навчальні, практичні та нормативні матеріали із організації бухгалтерського обліку в Україні. Він характеризується послідовністю подачі та обсягом навчал...

Шаповалова А.П., Сопко О.В. Бухгалтерський облік

 • формат doc
 • размер 172.44 КБ
 • добавлен 13 января 2012 г.
Опорний конспект курсу для студентів напряму підготовки 0501 Економіка і підприємництво Окр бакалавр всіх форм навчання. - Київ, 2005. - 94с. Опорний конспект з курсу "Бухгалтерський облік" призначено для студентів напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" ОКР "бакалавр" всіх форм навчання. Основною метою опорного конспекту з курсу "Бухгалтерський облік" є активізація роботи студентів при опануванні курсу, поліпшення сприйняття лекцій...