Для специалистов / English for Specific Purposes
Практикум
  • формат pdf
  • размер 7,73 МБ
  • добавлен 13 февраля 2015 г.
Волкова М.Ю. Посібник до вивчення курсу "Мова засобів масової інформації"
Для студ. 2-го к. заочн. від-ня ДНУ за спец. "Англ. мова та літ-ра"; ДНУ ім. О. Гончара. – Д. : РВВ ДНУ, 2010. – 28 c.
Уміщені комунікативно-лексичні вправи, які спрямовані на розвиток навичок реферування, перекладу, діалогічного й монологічного мовлення, читання й письма та сприяють найкращому засвоєнню стилістичних і лексичних особливостей газетного й журнального мовлення.
Похожие разделы