Политология
Академическая и специальная литература
Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 6,54 КБ
 • добавлен 22 декабря 2016 г.
Вопросы к экзамену по политологии
ДНУ им. О. Гончара, 2016. Вопросы к экзамену.
Політична думка Стародавнього Світу. Загальна характеристика східних політичних доктрин
Єгипту, Індії. Китаю.
Політична думка Античності. Діалог Платона та Аристотеля про ідеальну організацію держави
та форми управління. Основні напрямки політико-лравової думки у Стародавньому Римі.
Політична думка Середньовічча. Загальна характеристика праці Августина Блаженного «Про
град Божий». Фома Аквінський про державу, право та закони.
Політична думка Відродження та Просвітництва. Н. Макиавсллі про політику держави, владу,
засоби її реалізації та закономірності політичного життя і норм християнської моралі. Політико-
правові доктрини Т. Гоббса та Д. Локка. Політичні погляди Ш. Монтеск’є. Ж.-Ж. Руссо і його
концепція про «суспільний договір».
Політична думка Нової та Новітньої доби, загальна характеристика та основні течії.
Українська політична думка: загальна характеристика та основні періоди розвитку.
Правова держава та громадянське суспільство.
Правова держава: визначення, суть, основні ознаки.
Громадянське суспільство: визначення, суть, основні ознаки.
Сучасні концепції громадянського суспільства.
Громадянське суспільство як сфера самоуправління вільних індивідів та добровільно
сформованих громадян.
Головні інститути громадянського суспільства
Особливості взаємодії правової держави та громадянського суспільства.
Вибори та виборчі системи.
Поняття виборів та їх місце у формуванні та функціонуванні демократичної держави.
Принципи виборчого права та демократичної організації виборів.
Основні функції та умови ефективності виборів.
Типи виборчих систем.
Технологія виборчої кампанії.
Інформаційно-аналітичне супроводження виборчої кампанії.
Політичний менеджмент та маркетинг.
Поняття «політичний менеджмент». Місце політичного рішення в політичній діяльності. Вимоги
до політичного рішення.
Схема прийняття політичного рішення. Фази (етапи) прийняття політичного рішення. Алгоритм
прийняття політичного рішення. Методи прийняття політичного рішення.
Політичний ризик. Сутність та рівні політичного ризику. Оцінка політичного ризику. Чинники та
симптоми політичного ризику. Управління політичним ризиком.
Поняття «політичний маркетинг». Складові та функції політичного маркетингу. Політична
інженерія та іі методи.
Політичне рекламування: технологія й організація політичної рекламної кампанії.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Антропология
 3. Социальная / культурная антропология
 4. Политическая антропология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Политическая конфликтология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Международные отношения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Менеджмент
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Политическая психология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Религиоведение
 3. Религия и политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Политическая социология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Философские дисциплины
 3. Политическая философия
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственное регулирование экономики
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственные и муниципальные финансы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Финансово-экономические дисциплины
 3. Государственный финансовый контроль
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. История политических и правовых учений
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Теория государства и права
 4. Теория государства
 1. Документальная литература
 2. Публицистика
 3. Общественно-политическая публицистика
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Политология