Барсуков В.В. Беларуская мова. Конспект первокурсника

 • формат djvu
 • размер 858.7 КБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Издатель: ООО "Интерпрессервис" Минск Год выпуска: 2002 Количество страниц: 148 Формат: DJVU Язык курса: Белорусский В данной книге автор попытался собрать материал, необходимый студенту для сдачи экзамена или зачёта по белорусскому языку. Книга написана белорусском языке.

Бадзевіч З.І. (аўт.-склад.) Беларуская мова: хрэстаматыя

 • формат pdf
 • размер 3.65 МБ
 • добавлен 17 января 2012 г.
Вучэбны дапаможнік. — Мн.: Изд-во Юнипресс, 2005. У хрэстаматыю ўключаны выбраныя працы па ўсіх раздзелах курсаў«Сучасная беларуская мова» і «Стылістыка і культура мовы», якія будуць садзейнічаць трываламу засваенню і грунтоўнаму асэнсаванню асноўных тэарэтычных пытанняў беларускага мовазнаўства. Хрэстаматыя прызначаецца вучням старэйшых класаў агульнаадукацыйных школ, ліцэяў, гімназій, а таксама настаўнікам і студэнтам.

Курсавая праца - Публітыстычны дыскурс у індывідуальным стылі І. Шамякіна

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 273 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Курсавая праца - Публітыстычны дыскурс у індывідуальным стылі І. Шамякіна Институт журналистики БГУ, 2011 г., Зеленко С.В., 24 стр. Дисциплина - Стилистика Рода-відавыя і жанравыя характарыстыкі публіцыстыкі Праблема вызначэння зместу паняцця публіцыстыка Віды публіцыстыкі: іх асаблівасці і адрозненні Публіцыстычныя жанры Асноўныя характарыстыкі асаблівасцяў публіцыстычнага дыскурсу І. П. Шамякіна Паняцце дыскурс у сучаснай лінгвістычнай нав...

Старавойтава Н.П. Беларуская мова

 • формат doc
 • размер 352.83 КБ
 • добавлен 04 января 2012 г.
Учебник. г. Минск Змест Прадмова Тэма Беларуская мова — нацыянальная мова беларускага народа Фiласофска-этычны аспект бiлiнгвiзму Асноўныя прынцыпы бiлiнгвiзму Вiды беларуска-рускага бiлiнгвiзму Тэма Беларуская мова сярод iншых моваў свету Тэма Развiццё беларускай мовы ў святле гiсторыi i лiтаратуры Праславянскi дапiсьмовы перыяд (к. III тыс. да Н.Х. — VI ст.) Агульнаславянскi пiсьмовы перыяд (VII—ХII стст.) Старабеларускi лiтаратурны перыяд (Х...

Пивоварчик И.В. Шпаргалки по профессиональной лексике (белорусский язык)

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 60.99 КБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
ГрГУ им. Янки Купалы, г.Гродно/РБ, 2011, 4 страницы. Паняцце мовы. Гіпотэзы паходжання мовы. Функцыі мовы ў грамадстве. Месца беларускай мовы сярод іншых славянскіх моў. Паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яеразвіцця. Дзяржаўная мова ў ВКЛ. Старажытныя рукапісы і друкаваныя помнікі на беларускай мове. Прычыны заняпаду беларускай мовы. Новая беларуская мова ХІХ - пачатку ХХст. Праблема нармалізацыі мовы. Беларуская граматыка для школ Б....

Презентация - Беларуская Арфаграфія

Презентация
 • формат pptx
 • размер 170.06 КБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
Презентация по теме "Беларуская Арфаграфія". Раскрыты следующие темы: - Спалучэнні галосных у запазычаных словах; - Нескладовае ў і у складовае; - Правапіс абрэвіятур.

Антанюк Л.А., Плотнiкаў Б.А. Беларуская мова: прафесiйная лексіка: Курс лекцый

 • формат doc
 • размер 1.31 МБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
3-е выданне. – Мн.: Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2005. –240 с. Курс лекцый прызначаны для студэнтаў сістэмы адкрытай адукацыі Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, якія навучаюцца па спецыяльнасці "Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка".

Маршэўская В.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Практыкум

 • формат pdf
 • размер 496.95 КБ
 • добавлен 20 ноября 2011 г.
Вучэбны дапам. - Гродна: ГрДУ, 2000. – 131 с. Дапаможнік разлічаны на студэнтаў нефілалагічных спецыяльтасцей (матэматычных). Вучэбны дапаможнік змяшчае звесткі аб літаратурнай норме, моўных сродках і правілах іх выкарыстання. Практычныя заданні з улікам мовы матэматыкі разлічаны на паглыбленне тэарэтычных ведаў пра лексічныя, фанетычныя, арфаэпічныя, графічныя, арфаграфічныя, словаўтваральныя, марфалагічныя, сінтаксічныя і стылістычныя нормы су...

Шамякіна Т.І. Міфалогія і беларуская літаратура

 • формат pdf
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 19 ноября 2011 г.
Мінск: Маст.літ.-ра, 2008. Кніга створана на аснове факультатыўнага школьнага курса Міфалогія і літаратура, але з разлікам не толькі на школьнікаў, а і на больш шырокае кола чытачоў – студэнтаў, настаўнікаў, усіх, хто цікавіцца станаўленнем беларускай літаратурнай традыцыі ў яе анталагічна-міфалагічных вытоках. Упершыню канцэптуальна і шматпланава даследуецца праяўленне ў беларускай класічнай літаратуры міфапаэтычнага мыслення як структураўтварал...

Шпаргалка по белорусскому языку

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 222.5 КБ
 • добавлен 11 ноября 2011 г.
УО "Могилёвский государственный педагогический университет" 2 курс факультет ПиПД 3 семестр. Гiстарычныя этапы стана?лення i развiцця беларускай мовы. Беларсукая мова на сучасным этапе. Аспекты дзяржа?нага бiлiнгвiзму. Сучасная моўная сітуацыя на Беларусі. Праблемы беларуска-рускай iнтэрферэнцыi. Мiжмо?ная iнтэрференцыя ? галiне фанетыкi i арфаэпii. Асаблiвасцi фанетычнай сiстэмы беларускай мовы. Марфалагiчная iнтэрферэнцыя пры ?жываннi назо?нiка...

Рамза Т. Трасянка: национально - прецедентный феномен или ключевое слово текущего момента? (Статья)

Статья
 • формат pdf
 • размер 335.04 КБ
 • добавлен 09 ноября 2011 г.
Статья напечатана в журнале "Беларуская думка" №7, 2010 год. Аннотация: Прошло более 20 лет с тех пор, как слово трасянка прочно вошло в лексикон, наверное, каждого белоруса. Появившись и стойко «закрепившись» сначала в публицистическом дискурсе, а потом и во Всемирной паутине, оно плавно перекочевало в научный дискурс, настойчиво претендуя на статус термина (некоторые исследователи уже оперируют им как таковым). Популярность этой темы в СМИ, а...

Историческая грамматика белорусского языка

 • формат pdf
 • размер 7.03 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
У вучэбным дапаможніку прапануюцца разнастайныя практыкаванні па графіцы і арфаграфіі, фанетыцы і словаўтварэнню, марфалогіі і сінтаксісу.

Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. 3. Структура ўласных мужчынскiх iмен

 • формат pdf
 • размер 10.53 МБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
"Навука і тэхніка" Мiнск, 1982. -320 с. У кнізе разглядаецця структура мужчынскіх хрысціянскіх імён XVI—XVIII стст., імён, рэканструяваных па сучасных беларускіх прозвішчах, і сучасных мужчынскіх беларускіх імён, Паказаны асаблівасці адаптацыі кананічных імён на аснове беларускай мовы, дэталёва апісана словаўтваральная структура поўных афіцыйных і размоўних, а таксама эмацыянальна-ацэначных форм імён. Даецца паказчык імен, якія даследуюцца ў «Бел...

Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. 2. Прозвiшчы, утвораные ад апелятыўнай лексiкi

 • формат pdf
 • размер 14.57 МБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
"Навука і тэхніка" Мiнск, 1969 - 505 с. У кнізе разглядаецця этымалогія прозвішчаўтвараючых асноў і структура сучасных беларускіх прозвішчаў, якія ўзніклі на базе апелятыўнай лексікі і на аснове ўласных імен цюркскага і літоўскага паходжання. Праца зацікавіць не толькі специялістаў-мовазнауцаў, але і пісьменнкаў, гісторыкаў, этнографаў, даследчыкаў культуры беларускага народа і шырокае кола чытлчоў.

Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. Уласныя iмёны, iмёны-мянушкi, iмёны па бацьку, прозвiшчы

 • формат pdf
 • размер 11.25 МБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
Мiнск, 1966. – 328 c. Работа прысвечана вывучэнню двух асноўных класау бєларускай антрапанімічнай сістэмы — уласных асабовых імён і утвораных ад іх прозвішчаў. На вялікім фактычным матэрыяле разглядаюцца поуныя афіцыйныя, поуныя размоўна-бытавыя і памяншальныя змацыянальнаацэначныя формы мужчынскіх і жаночых імён, імёны-мянушкі, а таксама структура разгорнутых найменняў асоб мужчынскага і жаночага полу ў XV — XVIII стст.

Васючэнка П. Сучасная беларуская драматургія

 • формат pdf
 • размер 1.15 МБ
 • добавлен 09 октября 2011 г.
Дапаможнік для настаўнікаў. Мн.: Маст. літ., 2000. – 158 с. Аўтар разглядае беларускую драматургію ў шырокім гістарычным кантэксце, ад яе вытокаў да п’есы абсурду. Аналізуе творы Я.Купалы, К.Крапівы, А.Макаёнка, У.Караткевіча, А.Петрашкевіча, А.Дударава і інш., напісаныя ў розных жанрах: гістарычная п’еса, драма, трагедыя, камедыя. У кнізе прадстаўлена шырокая панарама сучаснага драматургічнага працэсу, у якім прысутнічаюць і традыцыя, і пошук....

Носович И.И. (Сост.) Сборник белорусских пословиц

 • формат pdf
 • размер 6.61 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
Сборник белорусских пословиц, составленный И. И. Носовичем и удостоенный от императорского Русского географического общества золотой медали. Издано Отделением русского языка и словесности императорской Академии наук. Том XII, №2. Спб., тип. Акад. наук, 1874. VI, 232 с. Белоруские пословицы Белорусские загадки Лексический указатель (Белорусско-русский словарь. Около 1500 слов) Оцифровано Google.

Claudia Hurtig. Kurze belarussische Grammatik in Tabellen f?r deutschsprachige Studenten

 • формат pdf
 • размер 7.98 МБ
 • добавлен 13 сентября 2011 г.
Minsk, "Technalohija", 2001. Кляўдыя Гуртыг. Кароткая граматыка беларускай мовы ў табліцах для нямецкамоўных навучэнцаў. Мінск, «Тэхналогія», 2001. - 91 с. Die vorticgcnde Ausgabe enth?lt grundlegende grammatische Strukturen der modernen belarussischen Sprache, welche in tabellarischer Form mit deutschen Kommentaren dargeboten werden. Dar?ber hinaus bietet sie ein W?rterbuch linguistischer Termini, ein belarussisch-deutsches W?rterbuch, eine Bibl...

Протчанко В.У. и В.П. Решебник по белорусскому языку 10 класс

 • формат pdf, jpg
 • размер 77.28 МБ
 • добавлен 30 июня 2011 г.
Решебник по белорусскому языку 10 (9) класс (В.У. и В.П. Протченко) (с 161 упражнения) Пособие включает в себя решения домашних заданий по белорусскому языку за весь курс 9 (по новой программе) класса., Сер-Вит.

Белорусская литература. Сборка книг белорусских писателей

 • формат pdf, doc
 • размер 6.84 МБ
 • добавлен 10 июня 2011 г.
А. Вярцінскі. Жыццё даецца, каб жыццё тварыць. Рэквіем па кожным чацвёртым. Косім траву, яна не крычыць. А. Дудараў. Князь Вітаўт. А. Дудараў. Чорная панна Нясвіжа. А. Куляшоў. Вершы. Г. Бёль. Дом без гаспадара (у скарачэнні). З. Бядуля. Бондар. І. Мележ. Людзі на балоце. І. Навуменка. Семнаццатай вясной. Хлопцы самай вялiкай вайны. І. Чыгрынаў. Дзівак з Ганчарнай вуліцы. І. Шамякін. Сэрца на далоні. К. Крапіва. Дыпламаваны баран. Махальнiк Івано...

Губкіна А.В., Зракікава В.А. Беларуская мова. Эканамічная лексіка

 • формат docx
 • размер 47.27 КБ
 • добавлен 15 мая 2011 г.
Мінск: Издательство Гревцова, 2009. - 200 с. Внимание: В файле содержится только Приложение 1: Спецыяльныя тэксты для перакладу. В приложении приводится ряд специальных русскоязычных текстов для перевода.

Белорусский язык. Централизованное тестирование

software
 • формат iso
 • размер 1.55 МБ
 • добавлен 23 апреля 2011 г.
Учереждение образования "Республиканский институт контроля знаний" Министерства образования Республики Беларусь и ТЧУП "ХИТ компани" (Видеохит™) предлагает Вашему вниманию серию программ для подготовки к централизованному тестированию в Республике Беларусь. Программа содержит тестовые задания, разработанные УО"Республиканский институт контроля знаний" и использованные при проведении централизованного республиканского тестирования. Запуск: Оболочк...

Нацыянанальная мова і нацыянальная культура: навуковы зборнік

Статья
 • формат pdf
 • размер 25.3 МБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
В научный сборник вошли материалы, посвященные научно-педагогической деятельности известного диалектолога Павла Александровича Михайлова, а также статьи по разнообразным актуальным вопросам современного языкознания.

Дзятко Д.В. Беларуская матэматычная тэрміналогія

 • формат pdf
 • размер 9.26 МБ
 • добавлен 18 апреля 2011 г.
В монографии впервые в восточнославянской лингвистике предложено комплексное структурно-деривационное и структурно-семантическое исследование белорусской математической терминологии, показана иерархичность системной организации терминов, создана периодизация формирования и развития национальной терминологии математики.

Асіпчук А.М., Маршэўская В.В., Садоўская А.С. Беларуская мова. Прафесійная лексіка: дапаможнік па курсе Сучасная беларуская мова для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцяў

 • формат pdf
 • размер 1.85 МБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Гродна: ГрДУ, 2009. – 271 с. У дапаможніку змяшчаюцца звесткі пра суадносіны мовы і соцыуму, аб гісторыі мовы, з’яве білінгвізму і моўнай інтэрферэнцыі, стылістычнай дыферэнцыяцыі лексікі, асаблівасцях навуковага стылю мовы, лексічным складзе навуковага стылю, структуры і моўнай арганізацыі навуковага тэксту, сістэме жанраў навуковай літаратуры, асаблівасцях афіцыйна-справавога стылю, групах афіцыйна-справавой дакументацыі, якая функцыянуе ў праф...

Марозава Я.Н. Рыхтуемся да цэнтрализаванага тэсциравання

 • формат doc
 • размер 1.41 МБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
Вучэбны дапаможнік прызначаны для слухачоў факультэта дауні-версітэцкай падрыхтоўкі і ўключае ў сябе тэарэтычны матэрыял да тэм, практычныя заданні, табліцы і схемы да тэм цэнтралізаванага тэсціравання. Стараннае вывучэнне адпаведных правілаў, прапанаваных схем і табліц, самастойнае выкананне прапануемых практычных заданняў і іх аналіз на занятках дапамогуць слухачам ФДП падрыхтавацца да цэнтралізаванага тэсціравання па беларускай мове. Дапаможн...

Свірыдзенка В.І. Вучэбны дапаможнік для 2 класа агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання. У 2 частках. Часть 1

 • формат pdf
 • размер 15.54 МБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
Вучэбны дапаможнік па беларускай мове для вучняў 2 класа. Прешая частка. Дапушчана Міністэрствам адукацыі РБ. Год выдавецтва - 2010, Мінск, НІА. Рэцэнзенты А. А. Лукашанец, Т. М. Жарыкава, С. П. Емяльянава

Важнік Г.У. Беларуская мова. 10 клас (серыя рыхтуем дамашнія заданні)

 • формат jpg
 • размер 19.18 МБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
Выданне змяшчае выкананыя заданні з падрабязнымі тлумачэннямі да падручніка Г. М. Валочка, Л. С. Васюковіч, В. У. Зелянко, У. П. Саўко «Беларуская мова. Вучэбны дапаможнік для 10 класа агульнаадукацыйных устаноў з беларускай i рускай мовамі навучання».rn

Шпоры - Профессиональная лексика БТЭУ ПК

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 92.11 КБ
 • добавлен 06 апреля 2011 г.
Мова і соцыум. Функцыі мовы ў грамадстве. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы. Лексіка паводле паходжання. Асноўныя прыкметы іншамоўных слоў. Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектызмы, прафесіяналізмы, тэрміны, жарганізмы). Спецыяльная лексіка. Адрозненне тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі. Тэрміналогія. Прадуктыўныя спосабы словаўтварэння тэрмінаў. Характарыстыка тэрмінаў паводле паходжання. З гісторыі разв...

Карский Е.Ф. Обзор звуков и форм белорусской речи

 • формат pdf
 • размер 9.73 МБ
 • добавлен 04 апреля 2011 г.
Карский Е. Ф. Обзор звуков и форм белорусской речи. - Москва, 1885. - 180 с. Оглавление. Часть первая. Звуки. Какие звуки представляет белорусская речь? Каково происхождение белорусских звуков и каким староцерковным они соответствуют? Некоторые общие выводы о законах, действующих в области белорусского вокализма и консонантизма. Часть вторая. Слова. Образование слов. Изменение слов.

Chris Marchant. Fundamentals of Modern Belarusian

 • формат pdf
 • размер 420.45 КБ
 • добавлен 20 марта 2011 г.
This book was written with the assumption that the reader is already moderately familiar with either Russian or Ukrainian. Little explanation is given of noun gender and cases, or verb aspect and tenses. The reader should consult either a Russian or Ukrainian grammar for more details on these principles. In this book are described those parts of Belarusian grammar that differ from Russian or Ukrainian. There is great variation in the Belarusian l...

Антанюк Л.А., Плотнікаў Б.А. Беларуская мова: спецыяльная лексіка

 • формат doc
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 16 марта 2011 г.
Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. - Мінск, 2001. - 188 с. Курс лекцый прызначаны для студэнтаў, якія ўжо маюць пэўныя веды аб беларускай мове згодна з праграмай сярэдняй агульнаадукацыйнай школы. Змест курса «Беларуская мова (спецыяльная лексіка)» арыентуе на практычнае валоданне беларускай мовай у спецыяльнай сферы і асэнсаванне асаблівасцей беларускай мовы ў сістэме іншых славянскіх моў, на ўсведамленне беларускай мовы як б...

Хвалей Я.I., Шарпіла У.В. Слоўнік лексічных формаў (сінонімы, амонімы, антонімы, паронімы, амографы, амафоны)

Словарь
 • формат djvu
 • размер 7.9 МБ
 • добавлен 06 февраля 2011 г.
Упершыню пад адной вокладкай сабрана цэлая серыя слоўнікаў, якія ў свой час выходзілі паасобку. Кожны з іх разглядае не асобныя словы, а групы слоў, з'яднаных пэўнымі суадносінамі — падабенствам ці розніцай паміж іх гучаннем і сэнсам.

Агароднікава С.В. Перакладаем тэксты па эканомiцы на беларускую мову

 • формат doc
 • размер 124.96 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Мн: БГЭУ. , 2008 г. , 75 стр. Вучэбны дапаможнік па дысцыпліне Беларуская мова. Професійная лексіка Ён складзены ў адпаведнасці з праграмай по курсе Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Дапаможнік складаецца з дзвюх частак. У першай змяшчаюцца эканамічныя тэксты на рускай мове для перакладу на беларускую (26 тэкстау). Перад кожным тэкстам даецца невялікі руска-беларускі тэрміналагічны слоўнік, а пасля – заданні. Пераклад тэксту і выкананне задан...

Кухта С.У. Беларуская мова. Прафесійная лексіка

 • формат doc
 • размер 681.5 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Мн.: БГЭУ, 2008 г. , 75 стр. Вучэбны дапаможнік для студэнтаў-эканамістаў (пачатковая форма навучання). Содержание: Фанетыка. Арфаэпія. Асноўныя правілы правапісу. Правапіс а, о, э. Правапіс е, ё, я. Правапіс некаторых спалучэнняў галосных у іншамоўных словах. Правапіс прыстаўных галосных і зычных гукаў. Правапіс і, ы, й пасля прыставак. Правапіс галосных у складаных словах. Правапіс д – дз, т - ц. Зычны гук [ў]. Правапіс некаторых прыставак. Пра...

Агароднікава С.В. Беларуская мова. Зборнік практыкаванняў і тэсты для студэнтаў эканамічных ВНУ

 • формат doc
 • размер 669.5 КБ
 • добавлен 04 февраля 2011 г.
Мн: БГЭУ, 2006 г. , 71 стр. Содержание. Род назоўніка. Лік назоўнікаў. Складаныя назоўнікі. Правапіс суфіксаў назоўнікаў. Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў I скланення. Склонавыя канчаткі назоўнікаў II скланення. Склонавыя канчаткі назоўнікаў III скланненя. Склонавыя канчаткі назоўнікаў у множным ліку. Нескланяльныя назоўнікі. Рознаскланяльныя назоўнікі. Скланенне ўласных назоўнікаў. Парадкавыя лічэбнікі. Зборныя лічэбнікі. 42 Текста для пе...

Маршэўская Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс

 • формат pdf
 • размер 1.2 МБ
 • добавлен 29 января 2011 г.
Маршэўская В. В. Сучасная беларуская мова. Сінтаксіс Гродна ГрДУ, 2008. – 159 с. Маршевская В. В. Современный белорусский язык. Синтаксис Гродно ГрГУ, 2008. - 159 с. В пособии рассматриваются вопросы теории и практики синтаксиса согласно образовательным стандартам вузов по курсу «Современный белорусский язык». Книга предназначена студентам специальности 1–21 05 01 (Белорусская филология). На белорусском языке. Тираж 120 экз.

Реферат - Псіхалінгвістыка

Реферат
 • формат doc
 • размер 53.5 КБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
Псіхалінгвістыка (psycholinguistics) - самастойны навуковы напрамак, які ўзнік на стыку лінгвістыкі і псіхалогіі. Псіхалінгвістыка ўзнікала для вырашэння праблем, якія не могуць быць вырашаны ні ў псіхалогіі, ні ў лінгвістыцы. Аб'яднанне гэтых двух дысцыплін у адну памежную дысцыпліну дазваляе выкарыстоўваць паняційны апарат лінгвістыкі для апісання моўнай формы маўленчых выказванняў і паняткавы апарат псіхалогіі для апісання і тлумачэння псіхічн...

Рамза Т.Р. Сінтаксіс: Тэарэтычны курс

 • формат pdf
 • размер 910.79 КБ
 • добавлен 06 января 2011 г.
Вучэб. дапаможнік; Пад агул. рэд. А. Я. Міхневіча. Мн.: БДУ, 2003. - 202 с. У вучэбным дапаможніку адлюстраваныя розныя погляды лінгвістаў на моўныя з'явы ў развіцці сінтаксічнай навукі. Змешчаны матэрыял па новай праграмнай тэме "Тэкст", узоры моўнага аналізу і мікратэксты для самастойнай працы. Адрасаваны студэнтам вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці "Беларуская мова і літаратура". Можа быць карысны для студэнтаў магістратуры, аспіран...

Каб жыло наша Слова: зборнік навуковых артыкулаў да 90-годдзя з дня нараджэння Фёдара Янкоўскага

Статья
 • формат pdf
 • размер 2.43 МБ
 • добавлен 16 декабря 2010 г.
У зборнік уключаны навуковыя артыкулы да 90-годдзя з дня нараджэння Фёдара Янкоўскага, выдатнага вучонага ў галіне беларускай філалогіі. Зборнік змяшчае матэрыялы пра асобу Фёдара Янкоўскага – успаміны калег, вучняў пра чалавека, вучонага і настаўніка, пра яго навуковую школу, а таксама артыкулы па актуальных праблемах славянскай філалогіі. Адрасуецца навукоўцам, настаўнікам, студэнтам, усім, хто цікавіцца родным словам.

Ул. Караткевіч. Песня Мехмета

 • формат mp3
 • размер 1.16 МБ
 • добавлен 08 декабря 2010 г.
Уладзімір Караткевіч чытае свой верш са зброрніка "Таўрыда" кнігі "Мая Іліяда". Тэкст можна знайсці тут: www.uladzimir-karatkevich.com/bibl/bel/versh/v3- 74.htmlrn

Технология развития критического мышления

 • формат docx
 • размер 41.98 КБ
 • добавлен 27 ноября 2010 г.
Змест. Уводзіны. Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення школьнікаў праз чытанне і пісьмо. Тэхналогія развіцця крытычнага мыслення вучняў. і яе асноўныя задачы. Асноўныя стадыі ўрока па тэхналогіі развіцця крытычнага мыслення. школьнікаў праз чытанне і пісьмо. Вучэбныя прыёмы, накіраваныя на развіцце крытычнага мыслення вучняў у працэссе чытання і пісьма. Вучэбны прыём Сінквейн і асаблівасці яго выкарыстання на ўроках белорускай мовы. Вучэбны пры...

Кавалёва Лілія. Англіцызмы ў тэрміналогіі сучаснай беларускай літаратурнай мовы

 • формат pdf
 • размер 1.38 МБ
 • добавлен 24 ноября 2010 г.
У манаграфіі ўпрершыню даследуюцца тэрміны англійскага паходжання ў сучаснай беларускай мове, іх асіміляцыя да фанетычных, граматычных і семантычных нормаў мовы-рэцыпіента. Адрасуецца студэнтам філаліагічных спецыяльнасцяў ВНУ, выкладчыкам беларускай і англійскай моў і ўсім, хто даследуе праблемы кантрастыўнай лінгвістыкі і словаўтварэння. Тэрмін, тэрміназнаўства. Галоўныя адзнакі тэрміна і іх выяўленне ў складзе англіцызмаў беларускай мовы. Асн...

Лепешау I.Я. Сучасная беларуская лiтаратурная мова: спрэчныя пытаннi

 • формат pdf
 • размер 971.7 КБ
 • добавлен 03 ноября 2010 г.
2002. Падручнiк рэкамендаваны у якасцi дапаможнiка для студэнтау фiлалагiчных спецыяльнасцей ВНУ. Установа адукацыi "Гродзенскi дзяржауны унiверсiтэт iмя Я. Купалы".

Несцяровіч В.І., Васюковіч Л.С., Арцямёнак Г.А., Злобін Л.І., Марозава Я.Н. Беларуская мова. Падручнік для 10-11 класаў агульнаадукацыйнай школы з рускай мовай навучання (11 клас)

 • формат pdf
 • размер 9.72 МБ
 • добавлен 06 октября 2010 г.
Мінск, "Народная асвета", 1999. XI клас. Сінтаксіс і пунктуацыя. Сказ. Просты сказ. Двухсастаўныя сказы. Галоўныя члены сказа. Сказы с адабленымі членамі. Складаны сказ. Функцыянальная стылістыка.

Юрась Бушлякоў, Вінцук Вячорка, Зьміцер Санько, Зьміцер Саўка. Беларускі клясічны правапіс. Збор правілаў. Сучасная нармалізацыя

 • формат doc
 • размер 847.5 КБ
 • добавлен 06 октября 2010 г.
Кніга складаецца з асноўнага тэксту (уласна Збор правілаў) і слоўнікавага дадатку. Збор падзелены на традыцыйныя для такога тыпу літаратуры часткі: правапіс галосных, правапіс зычных, правапіс іншамоўных словаў. Аднак мусім зазначыць, што такі падзел нельга назваць карэктным з гледзішча лінгвістычнага, бо ўласьцівы кірыліцы прынцып перадаваньня мяккасьці зычных (у становішчы перад галосным мяккасьць зычнага абазначаецца не беспасярэдне, а праз ха...

Тарашкевіч Б. Беларуская граматыка для школ

 • формат doc
 • размер 884 КБ
 • добавлен 06 октября 2010 г.
Выданьне пятае пераробленае i пашыранае. Вільня, 1929 г. «Беларуская граматыка для школ» Б. А. Тарашкевiча - праца, у якой упершыню былi вызначаны правапiсныя i граматычныя нормы сучаснай беларускай мовы. Выхад яе найлепш адпавядаў задачам нацыянальнага адраджэння беларускага народа, сярод якiх асаблiва важнымi былi - упарадкаваць выдавецкую справу i школьнае навучанне на роднай мове. Першае кола. Другае кола. Правапіс. Сказ.

Антанюк. Л.А., Кныш М.В., Бадзевіч З.І., Саматыя І.М. Беларуская мова. Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў,якія забеспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання

 • формат pdf
 • размер 1.79 МБ
 • добавлен 05 октября 2010 г.
Мінск, Нацыянальны інстытут адукацыі, 2005 Паўтарэнне вывучанага ў V-VIII класах Сінтаксіс і пунктуацыя Сказ Просты сказ. Двухсастаўныя неразвітыя сказы Аднасастаўныя сказы Няпоўны сказ Ускладнены сказ Сказы са звароткамі, пабочнымі словамі і выклічнікамі. Словы-сказы Адасобленыя члены сказа Дадатак

Протчанка В.У, Протчанка В.П. Беларуская мова. Падручнік для 10 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання

 • формат pdf
 • размер 1002.99 КБ
 • добавлен 05 октября 2010 г.
Мінск, "Нацыянальны інстытут адукацыі", 2004 Паўтарэнне вывучанага ў V-IX класах Складаныя сказы: будова, значэнне, ўжыванне Складаназлучаныя сказы: будова, значэнне, ўжыванне Складаназалежныя сказы: будова, значэнне, ўжыванне Бяззлучнікавыя складаныя сказы: будова, значэнне, ўжыванне Складаныя сказы з рознымі видамі сувязі частак: будова, значэнне, ўжыванне Сінтаксічныя канструкцыі з чужой мовай: будова, значэнне, ўжыванне Падагульненне і сісте...

Лёсік Язэп. Беларускі правапіс

 • формат doc
 • размер 985.5 КБ
 • добавлен 05 октября 2010 г.
Выданьне восьмае, выпраўленае. Беларускае Дзяржаўнае Выдавецтва. Менск, 1929. Правапіс літар і гукаў Вялікія літары. Перанос слова. Мяккі знак і апостраф. Літары У, Й і прыдыханьне. Правапіс зычных гукаў. Галосныя пасьля зацьвярдзелых зычных. Правапіс галосных. Падвойныя літары. Правапіс некаторых злучэньняў зычных. Правапіс прыназоўнікаў і прыставак. Правапіс адмоўных дапаможнікаў НЕ, НІ. Правапіс іменьнікаў. Правапіс прыметнікаў. Правапіс лічэ...

Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 2

 • формат djvu
 • размер 1.64 МБ
 • добавлен 05 октября 2010 г.
Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў Пад агульнай рэдакцыяй Л. М. Грыгор'евай Выданне трэцяе, перапрацаванае і дапоўненае Мінск, "Вышэйшая школа", 1998. Словазлучэнне Сказ. Тыпы сказаў Просты сказ Складаны сказ Простая, ускосная і няўласна-простая мова Пунктуацыя

Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 1

 • формат djvu
 • размер 2.66 МБ
 • добавлен 05 октября 2010 г.
Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў Пад агульнай рэдакцыяй Л. М. Грыгор'евай Выданне трэцяе, перапрацаванае і дапоўненае Мінск, "Вышэйшая школа", 1998. Беларуская мова. Гістарычныя ўмовы яе ўтварэння і развіцця Фанетыка Арфаэпія Графіка Арфаграфія Лексікалогія Фразеалогія Марфемная будова слова і словаўтварэнне Марфалогія

Кривицкий А.А., Подлужный А.И. Учебник белорусского языка

 • формат djvu
 • размер 4.69 МБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Кривицкий А. А., Подлужный А. И. Учебник белорусского языка: Для самообразования. — Минск: Вышэйшая школа, 1994. — 349 с. Книга включает поурочно изложенный материал по фонетике и грамматике белорусского языка, подробные сведения о нормах оформления деловой документации на белорусском языке (приводятся образцы деловых бумаг), русско-белорусские словарики разного типа, а также пословицы, поговорки, фразеологизмы, меткие выражения (под заглавием «...

Беларуская мова: спецыяльная лексіка

 • формат doc
 • размер 134.57 КБ
 • добавлен 21 июня 2010 г.
Гістарычныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў. Этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы. Білінгвізм. Моўная інтэрферэнцыя. Сутнасць і асаблівасці білінгвізму. Моўная інтэрферэнцыя і яе віды. Спецыфічныя рысы беларускай мовы ў параўнанні з рускай. Сінтаксічныя асаблівасці беларускай мовы. Лексікалогія. Слова і яго значэнне. Лексіка беларускай мовы паводле паходжання. Лексіка беларускай...

Шпаргалки к зачету по белорусскому языку

pottee
 • формат docx
 • размер 132.09 КБ
 • добавлен 08 мая 2010 г.
Мова і соцыум; Функцыі мовы ў грамадстве; Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы; Лексіка паводле паходжання. Асноўныя прыкметы іншамоўных слоў; Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектызмы, прафесіяналізмы, тэрміны, жарганізмы); Спецыяльная лексіка. Адрозненне тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі. Тэрміналогія; Прадуктыўныя спосабы словаўтварэння тэрмінаў; Характарыстыка тэрмінаў паводле паходжання; З гісторыі разв...

Іўчанкаў В. І. Новая рэдакцыя правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі

 • формат ppt
 • размер 1.32 МБ
 • добавлен 04 мая 2010 г.
Некалькі гадоў лінгвісты распрацоўвалі папраўкі да правілаў беларускай мовы. З 1 верасня 2010 года перапрацаваны закон пачне дзейнічаць, а значыць, усе, хто карыстаецца беларускай мовай, павінны звярнуць увагу на змены. У прэзентацыі ў сціслым выглядзе са шматлікімі прыкладамі пададзена тое, што змянілася. Аўтар - Віктар Іванавіч Іўчанкаў, доктар філалагічных навук, прафесар, загадчык кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання Інстытута журна...

Артыкул. Параўнальны аналіз адлюстравання першабытнага міфалагічнага мысленя ў беларускіх і рускіх народных казках

 • формат doc
 • размер 65.5 КБ
 • добавлен 04 апреля 2010 г.
Шаўлюга Я. А. Полацкі дзяржаўны універсітэт. 2007. Навуковы кіраўнік: кандыдат фіалагічных навук С. М. ЛЯСОВІЧ. У артыкуле разглядаюцца праявы першабытнага міфалагічнага мыслення – татэмізму, анімізму, фетышызму на матэрыяле беларускіх і рускіх народных казак, вызначаюцца адзнакі міфалагічнай свядомасці двух народаў ў чарадзейных казках і казках пра жывёл.

Янкоўскі Ф.М. Беларускае літаратурнае вымаўленне

 • формат djvu
 • размер 2.35 МБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
Аўтар асвятляе асноўныя прынцыпы і нормы беларускага літаратурнага вымаўлення. Дапаможнік разлічаны на настаўнікаў, студэнтаў, вучняў сярэдняй школы. Ім таксама могуць карыстацца работнікі друку, радыё, тэлебачання, тэатра, удзельнікі мастацкай самадзейнасці.

Маршэуская В.В. Беларуская мова(прафесiйная лексiка) у сiнтаксiчным и стылiстычным аспектах

 • формат pdf
 • размер 599.84 КБ
 • добавлен 19 января 2010 г.
Вучэбны дапаможнiк - Гродна, ГрДУ, 2002 - 115с.

Беларуская мова. Прафесійная лексіка

 • формат pdf
 • размер 1.97 МБ
 • добавлен 19 января 2010 г.
Дапаможнік па курсе «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцяў. Гродна: ГрГУ імя Я. Купалы, - 2008.

Сяржук А., Мыцык Г. Гавары са мной па-бeларуску

 • формат pdf
 • размер 3.72 МБ
 • добавлен 14 декабря 2009 г.
Приглашение к белорусскому разговору. Ласкавае запрашэньне ў мову. Условные обозначения. Введение. Приветствия и пожелания. Белорусское слово: основные грамматические сведения. Белорусский алфавит, буквы и звуки. Особенности белорусского произношения. Грубые ошибки. Урок 1. Существительное. Существительные, обозначающие людей. Основы существительных. Некоторые способы словообразования существительных. Множественное число существительных. Падеж, с...

Беларускі лемантар - Bielaruski lemantar

 • формат pdf
 • размер 2.09 МБ
 • добавлен 14 декабря 2009 г.
Букварь для школ и домашнего обучения детей белорусской латинице. Отсканированная версия книги, изданной в 1964 году в Нью-Йорке издательством "Заранка". Букварь составлен согласно звукового метода, что хорошо способствует быстрому освоению белорусской латинки.

Ответы на билеты по белорусскому языку

pottee
 • формат doc
 • размер 554 КБ
 • добавлен 07 декабря 2009 г.
Беларуская мова сярод славянскіх моў. Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы. Формы беларускай нацыянальнай мовы. Нормы беларускай литаратурнай мовы. Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення. Правапіс галосных. Правапіс зычных. Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс ы, і, й пысля прыставак. Правапіс складаных слоў. Ужыванне вялікай літары. Правапіс не, ня, ні з рознымі часцінамі мовы. Пісьмо ў гісторыі развіцця чалавецтва. З...

Правила белорусского языка

standart
 • формат doc
 • размер 863.5 КБ
 • добавлен 17 ноября 2009 г.
Арфаграфія. Правапіс галосных. Правапіс зычных. Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс абрэвіятур. Правапіс некаторых марфем. Правапіс вялікай і малой літар. Правілы напісання разам, праз злучок і асобна. Правілы пераносу. Пунктуацыя. Кропка. Пытальнік. Клічнік. Шматкроп’е. Коска ў простым сказе. Коска ў складаным сказе. Кропка з коскай. Двукроп’е. Працяжнік. Дужкі. Двукоссе. Знакі прыпынку пры простай мове і цытатах. Спалучэнне знакаў пры...

Беларуская мова. Прафесійная лексіка: дапаможнік для студэнтаў усіх спецыяльнасцей

 • формат pdf
 • размер 756.92 КБ
 • добавлен 25 октября 2009 г.
У дапаможніку разглядаюцца гістарычныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы, гісторыі мовы, стылістычная дыферэнцыяцыя лексікі, з’ява білінгвізму і моўнай інтэрферэнцыі, асаблівасці навуковага стылю мовы, структура і моўная арганізацыя навуковага тэксту, сістэма жанраў навуковай літаратуры. Практычныя заданні арыентаваны на паглыбленне і замацаванне тэарэтычных ведаў па названых тэмах.

Хлусевіч І.М. Варыянтнасць фразеалагізмаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове

 • формат pdf
 • размер 797.96 КБ
 • добавлен 25 октября 2009 г.
У манаграфіі ўпершыню на вялікім фактычным матэрыяле ўсебакова разгля- даюцца варыянты фразеалагізмаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове, вы- значаюцца прычыны іх узнікнення і існавання. Адрасуецца студэнтам філалагічных спецыяльнасцей ВНУ, настаўнікам бе- ларускай мовы і ўсім, хто цікавіцца фразеалогіяй.

Реферат - Белорусазнаўства. Дзяржаўная мова

Реферат
 • формат doc
 • размер 12.75 КБ
 • добавлен 29 сентября 2009 г.
На беларускай мове. Кожная мова можа ўжывацца у розных сферах жыцця грамадства. Гэтыя сферы найперш падзяляюцца на дзве буйныя часткі - афіцыйную і побытавую. Афіцыйнай (ад. лац. оfiicialis звязаны з урадам, з пасадай) называюць мову, на якой працуюць дзяржауныя і адміністрацыйна-гаспадарчыя органы, грамадскія арганізацыі, установы навукі, культуры, службы быту, гандлю. На афіцыйнай мове вядзецца навучанне і выхаванне у сістэме адукацыі. Калі ж с...

Шпаргалка - Белорусоведение

pottee
 • формат doc
 • размер 37.25 КБ
 • добавлен 29 сентября 2009 г.
На беларускай мове. Прадмет і задачы курса "Беларусазнаўства". Узнікненне і развіцце беларусазнаўства. Этнас і этнагенез. Канцэпцыя паходжання беларусаў. Узнікненне беларускай мовы. Старабеларуская мова- дзяржаўная мова ў ВКЛ. Фарміраванне новай беларускай літаратуры у канцы 19-20ст. Палітыка беларусізацыі і мова. Рэформа беларускага правапісу ў 1933г. Сучасны этап развіцця беларускай мовы. Станаўленне бел. дзяржаўнасці ў перыяд ранняга сярэдняв...

Аляксандраў С.Э., Мыцык Г.В. Говори со мной по-белорусски. Базовый курс классического белорусского языка

 • формат djvu
 • размер 5.11 МБ
 • добавлен 29 июля 2009 г.
Базовый курс белорусского языка (орфография - классическая). Менск, 2000. -260 с. В самой доступной форме, на образном, изобилующем рисунками фоне показаны индивидуальность, своеобразие белорусского языка с богатством его фонетических, грамматических и лексических особенностей.

Лекции по белорусскому языку (профессиональная лексика)

Статья
 • формат doc
 • размер 246.69 КБ
 • добавлен 01 июня 2009 г.
Беларуская мова ў сістэме славянскіх моў. Асаблівасці фанетычнай сістэмы сучаснай беларускай мовы. Беларуская графіка. Нормы сучаснага беларускага вымаўлення. Марфалагічныя асаблівасці беларускай мовы. Назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, дзеяслоў, дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе, прыслоўе. Службовыя часціны мовы. Паняцце аб спецыяльнай лексіцы і тэрміналогіі. Праблемы развіцця і функцыянавання сучаснай беларускай тэрміналогіі. Гістарычныя выток...

Занкавіч А.П., Капусціч Т.М. і др. Дапаможнік па курсу Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Для очн. и заочн. 1, 2 курса

 • формат doc
 • размер 156.14 КБ
 • добавлен 12 марта 2009 г.
Дапаможнік па курсу Беларуская мова. Прафесійная лексіка падрыхтаваны на аснове тыпавой праграмы Беларуская мова. Прафесійная лексіка і базавай Беларуская мова. Прафесійна-справавыя зносіны. Прызначаецца студэнтам дзённага і завочнага аддзяленняў І і ІІ курсаў усіх факультэтаў.rn

Ламака С.В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка

 • формат pdf
 • размер 1.6 МБ
 • добавлен 30 января 2009 г.
Вучэбна-метадычны дапаможнік змяшчае тэарэтычныя пытанні курса “Беларуская мова. Прафесійная лексіка”, практычныя заданні, а таксама тэсты да кожнага з раздзелаў. Разгледжаны асноўныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы, сутнасць і асаблівасці навуковага і афіцыйна-справавога стыляў, асобая ўвага звернута на лексіку навуковага стылю (прафесійная лексіка спецыяльнасцей БДУІР), прыводзіцца сістэма жанраў навуковай літаратуры, а таксама ра...

Пятроуская Л.А., Бондар А. і др. Беларуская мова. Матэрыялы для практычных заняткаў

 • формат pdf
 • размер 491.25 КБ
 • добавлен 30 января 2009 г.
У выданні прыводзяцца тэарэтычныя звесткі пра агульнае і спецыфічнае ў сістэмах рускай і беларускай моў, раскрываюцца асаблівасці беларуска-рускага двухмоўя. Даюцца заданні і практыкаванні, накіраваныя на засваенне і замацаванне тэарэтычнага матэрыялу.

Вайнила Н.Г. Беларуская мова. Навуковы тэкст. Тэрминалагичная лексика

 • формат pdf
 • размер 481.48 КБ
 • добавлен 30 января 2009 г.
Выданне змяшчае тэарэтычны матэрыял аб марфалагічных і сінтаксічных асаблівасцях навуковага стылю мовы, структуры і моўным афармленні, навуковых тэкстаў, тэрміналагічнай і прафесійнай лексіцы, а так сама аўтарскі практычны матэрыял для выпрацоўкі ўмення і навыкаў ужывання моўных сродкаў навуковага стылю і профільныя тэксты для навучальнага перакладу. Прызначана для студэнтаў усіх спецыяльнасцtў БДУІР дзеннай і завочнай форм навучання, можа быць в...