Белорусский язык


Барсуков В.В. Беларуская мова. Конспект первокурсника

Барсуков В.В. Беларуская мова. Конспект первокурсника

 • разное
 • djvu
 • 858.7 КБ
 • добавлен 06.02.2012
Издатель: ООО "Интерпрессервис" Минск
Год выпуска: 2002
Количество страниц: 148
Формат: DJVU
Язык курса: Белорусский
В данной книге автор попытался собрать материал, необходимый студенту для сдачи экзамена или зачёта по белорусскому языку. Книга написана белорусском языке.
Бадзевіч З.І. (аўт.-склад.) Беларуская мова: хрэстаматыя

Бадзевіч З.І. (аўт.-склад.) Беларуская мова: хрэстаматыя

 • разное
 • pdf
 • 3.65 МБ
 • добавлен 17.01.2012
Вучэбны дапаможнік. — Мн.: Изд-во Юнипресс, 2005.

У хрэстаматыю ўключаны выбраныя працы па ўсіх раздзелах курсаў«Сучасная беларуская мова» і «Стылістыка і культура мовы», якія будуць садзейнічаць трываламу засваенню і грунтоўнаму асэнсаванню асноўных тэарэтычных пытанняў беларускага мовазнаўства.
Хрэстаматыя прызнач...
Курсавая праца - Публітыстычны дыскурс у індывідуальным стылі І. Шамякіна

Курсавая праца - Публітыстычны дыскурс у індывідуальным стылі І. Шамякіна

 • разное
 • doc
 • 273 КБ
 • добавлен 06.01.2012
Курсавая праца - Публітыстычны дыскурс у індывідуальным стылі І. Шамякіна
Институт журналистики БГУ, 2011 г., Зеленко С.В., 24 стр.

Дисциплина - Стилистика


Рода-відавыя і жанравыя характарыстыкі публіцыстыкі
Праблема вызначэння зместу паняцця публіцыстыка
Віды публіцыстыкі: іх асаблівасці і адр...
Старавойтава Н.П. Беларуская мова

Старавойтава Н.П. Беларуская мова

 • разное
 • doc
 • 352.83 КБ
 • добавлен 04.01.2012
Учебник. г. Минск
Змест
Прадмова
Тэма
Беларуская мова — нацыянальная мова беларускага народа
Фiласофска-этычны аспект бiлiнгвiзму
Асноўныя прынцыпы бiлiнгвiзму
Вiды беларуска-рускага бiлiнгвiзму
Тэма
Беларуская мова сярод iншых моваў свету
Тэма
Развiццё беларускай мовы ў святле гiсто...
Пивоварчик И.В. Шпаргалки по профессиональной лексике (белорусский язык)

Пивоварчик И.В. Шпаргалки по профессиональной лексике (белорусский язык)

 • разное
 • docx
 • 60.99 КБ
 • добавлен 30.12.2011
ГрГУ им. Янки Купалы, г.Гродно/РБ, 2011, 4 страницы.
Паняцце мовы. Гіпотэзы паходжання мовы.
Функцыі мовы ў грамадстве.
Месца беларускай мовы сярод іншых славянскіх моў.
Паходжанне беларускай мовы і асноўныя этапы яеразвіцця.
Дзяржаўная мова ў ВКЛ. Старажытныя рукапісы і друкаваныя помнікі на беларускай мов...
Презентация - Беларуская Арфаграфія

Презентация - Беларуская Арфаграфія

 • рефераты
 • pptx
 • 170.06 КБ
 • добавлен 21.12.2011
Презентация по теме "Беларуская Арфаграфія".

Раскрыты следующие темы:
- Спалучэнні галосных у запазычаных словах;
- Нескладовае ў і у складовае;
- Правапіс абрэвіятур.
Антанюк Л.А., Плотнiкаў Б.А. Беларуская мова: прафесiйная лексіка: Курс лекцый

Антанюк Л.А., Плотнiкаў Б.А. Беларуская мова: прафесiйная лексіка: Курс лекцый

 • разное
 • doc
 • 1.31 МБ
 • добавлен 20.12.2011
3-е выданне. – Мн.: Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2005. –240 с.
Курс лекцый прызначаны для студэнтаў сістэмы адкрытай адукацыі Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, якія навучаюцца па спецыяльнасці "Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка".
Маршэўская В.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Практыкум

Маршэўская В.В. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Практыкум

 • разное
 • pdf
 • 496.95 КБ
 • добавлен 20.11.2011
Вучэбны дапам. - Гродна: ГрДУ, 2000. – 131 с.

Дапаможнік разлічаны на студэнтаў нефілалагічных спецыяльтасцей (матэматычных).
Вучэбны дапаможнік змяшчае звесткі аб літаратурнай норме, моўных сродках і правілах іх выкарыстання. Практычныя заданні з улікам мовы матэматыкі разлічаны на паглыбленне тэарэтычных ведаў пра...
Шамякіна Т.І. Міфалогія і беларуская літаратура

Шамякіна Т.І. Міфалогія і беларуская літаратура

 • разное
 • pdf
 • 1.49 МБ
 • добавлен 19.11.2011
Мінск: Маст.літ.-ра, 2008.
Кніга створана на аснове факультатыўнага школьнага курса Міфалогія і літаратура, але з разлікам не толькі на школьнікаў, а і на больш шырокае кола чытачоў – студэнтаў, настаўнікаў, усіх, хто цікавіцца станаўленнем беларускай літаратурнай традыцыі ў яе анталагічна-міфалагічных вытоках. Упершыню канц...
Шпаргалка по белорусскому языку

Шпаргалка по белорусскому языку

 • шпаргалки
 • doc
 • 222.5 КБ
 • добавлен 11.11.2011
УО "Могилёвский государственный педагогический университет" 2 курс факультет ПиПД 3 семестр.
Гiстарычныя этапы стана?лення i развiцця беларускай мовы.
Беларсукая мова на сучасным этапе. Аспекты дзяржа?нага бiлiнгвiзму.
Сучасная моўная сітуацыя на Беларусі.
Праблемы беларуска-рускай iнтэрферэнцыi.
Мiжмо?ная iн...
Рамза Т. Трасянка: национально - прецедентный феномен или ключевое слово текущего момента? (Статья)

Рамза Т. Трасянка: национально - прецедентный феномен или ключевое слово текущего момента? (Статья)

 • разное
 • pdf
 • 335.04 КБ
 • добавлен 09.11.2011
Статья напечатана в журнале "Беларуская думка" №7, 2010 год.

Аннотация:
Прошло более 20 лет с тех пор, как слово трасянка прочно вошло в лексикон, наверное, каждого белоруса. Появившись и стойко «закрепившись» сначала в публицистическом дискурсе, а потом и во Всемирной паутине, оно плавно перекочевало в научный диск...
Историческая грамматика белорусского языка

Историческая грамматика белорусского языка

 • разное
 • pdf
 • 7.03 МБ
 • добавлен 01.11.2011
У вучэбным дапаможніку прапануюцца разнастайныя практыкаванні па графіцы і арфаграфіі, фанетыцы і словаўтварэнню, марфалогіі і сінтаксісу.
Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. 3. Структура ўласных мужчынскiх iмен

Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. 3. Структура ўласных мужчынскiх iмен

 • разное
 • pdf
 • 10.53 МБ
 • добавлен 26.10.2011
"Навука і тэхніка" Мiнск, 1982. -320 с.
У кнізе разглядаецця структура мужчынскіх хрысціянскіх імён XVI—XVIII стст., імён, рэканструяваных па сучасных беларускіх прозвішчах, і сучасных мужчынскіх беларускіх імён, Паказаны асаблівасці адаптацыі кананічных імён на аснове беларускай мовы, дэталёва апісана словаўтваральная струк...
Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. 2. Прозвiшчы, утвораные ад апелятыўнай лексiкi

Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. 2. Прозвiшчы, утвораные ад апелятыўнай лексiкi

 • разное
 • pdf
 • 14.57 МБ
 • добавлен 26.10.2011
"Навука і тэхніка" Мiнск, 1969 - 505 с.
У кнізе разглядаецця этымалогія прозвішчаўтвараючых асноў і структура сучасных беларускіх прозвішчаў, якія ўзніклі на базе апелятыўнай лексікі і на аснове ўласных імен цюркскага і літоўскага паходжання.
Праца зацікавіць не толькі специялістаў-мовазнауцаў, але і пісьменнкаў, гісторы...
Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. Уласныя iмёны, iмёны-мянушкi, iмёны па бацьку, прозвiшчы

Бiрыла М.В. Беларуская антрапанiмiя. Уласныя iмёны, iмёны-мянушкi, iмёны па бацьку, прозвiшчы

 • разное
 • pdf
 • 11.25 МБ
 • добавлен 26.10.2011
Мiнск, 1966. – 328 c.

Работа прысвечана вывучэнню двух асноўных класау бєларускай антрапанімічнай сістэмы — уласных асабовых імён і утвораных ад іх прозвішчаў. На вялікім фактычным матэрыяле разглядаюцца поуныя афіцыйныя, поуныя размоўна-бытавыя і памяншальныя змацыянальнаацэначныя формы мужчынскіх і жаночых імён, імёны...
Васючэнка П. Сучасная беларуская драматургія

Васючэнка П. Сучасная беларуская драматургія

 • разное
 • pdf
 • 1.15 МБ
 • добавлен 09.10.2011
Дапаможнік для настаўнікаў. Мн.: Маст. літ., 2000. – 158 с.

Аўтар разглядае беларускую драматургію ў шырокім гістарычным кантэксце, ад яе вытокаў да п’есы абсурду. Аналізуе творы Я.Купалы, К.Крапівы, А.Макаёнка, У.Караткевіча, А.Петрашкевіча, А.Дударава і інш., напісаныя ў розных жанрах: гістарычная п’еса, драма,
тр...
Носович И.И. (Сост.) Сборник белорусских пословиц

Носович И.И. (Сост.) Сборник белорусских пословиц

 • разное
 • pdf
 • 6.61 МБ
 • добавлен 06.10.2011
Сборник белорусских пословиц, составленный И. И. Носовичем и удостоенный от императорского Русского географического общества золотой медали.

Издано Отделением русского языка и словесности императорской Академии наук.
Том XII, №2.
Спб., тип. Акад. наук, 1874. VI, 232 с.

Белоруские пословицы
Белорусс...
Claudia Hurtig. Kurze belarussische Grammatik in Tabellen f?r deutschsprachige Studenten

Claudia Hurtig. Kurze belarussische Grammatik in Tabellen f?r deutschsprachige Studenten

 • разное
 • pdf
 • 7.98 МБ
 • добавлен 13.09.2011
Minsk, "Technalohija", 2001. Кляўдыя Гуртыг. Кароткая граматыка беларускай мовы ў табліцах для нямецкамоўных навучэнцаў. Мінск, «Тэхналогія», 2001. - 91 с.
Die vorticgcnde Ausgabe enth?lt grundlegende grammatische Strukturen der modernen belarussischen Sprache, welche in tabellarischer Form mit deutschen Kommentaren dargebot...
Протчанко В.У. и В.П. Решебник по белорусскому языку 10 класс

Протчанко В.У. и В.П. Решебник по белорусскому языку 10 класс

 • разное
 • pdf,jpg
 • 77.28 МБ
 • добавлен 30.06.2011
Решебник по белорусскому языку 10 (9) класс (В.У. и В.П. Протченко) (с 161 упражнения)
Пособие включает в себя решения домашних заданий по белорусскому языку за весь курс 9 (по новой программе) класса., Сер-Вит.
Белорусская литература. Сборка книг белорусских писателей

Белорусская литература. Сборка книг белорусских писателей

 • разное
 • pdf,doc
 • 6.84 МБ
 • добавлен 10.06.2011
А. Вярцінскі. Жыццё даецца, каб жыццё тварыць. Рэквіем па кожным чацвёртым. Косім траву, яна не крычыць.
А. Дудараў. Князь Вітаўт.
А. Дудараў. Чорная панна Нясвіжа.
А. Куляшоў. Вершы.
Г. Бёль. Дом без гаспадара (у скарачэнні).
З. Бядуля. Бондар.
І. Мележ. Людзі на балоце.
І. Навуменка. Семнаццатай вяс...
Лекции по белорусскому языку (профессиональная лексика)

Лекции по белорусскому языку (профессиональная лексика)

 • лекции
 • doc
 • 246.69 КБ
 • добавлен 01.06.2009
Беларуская мова ў сістэме славянскіх моў. Асаблівасці фанетычнай сістэмы сучаснай беларускай мовы. Беларуская графіка. Нормы сучаснага беларускага вымаўлення. Марфалагічныя асаблівасці беларускай мовы. Назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, дзеяслоў, дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе, прыслоўе. Службовыя часціны мовы. Паняцце аб сп...
Правила белорусского языка

Правила белорусского языка

 • руководства
 • doc
 • 863.5 КБ
 • добавлен 17.11.2009
Арфаграфія.
Правапіс галосных.
Правапіс зычных.
Правапіс мяккага знака і апострафа.
Правапіс абрэвіятур.
Правапіс некаторых марфем.
Правапіс вялікай і малой літар.
Правілы напісання разам, праз злучок і асобна.
Правілы пераносу.

Пунктуацыя.
Кропка.
Пытальнік.
Клічнік.
Шмат...
Презентация - Беларуская Арфаграфія

Презентация - Беларуская Арфаграфія

 • рефераты
 • pptx
 • 170.06 КБ
 • добавлен 21.12.2011
Презентация по теме "Беларуская Арфаграфія".

Раскрыты следующие темы:
- Спалучэнні галосных у запазычаных словах;
- Нескладовае ў і у складовае;
- Правапіс абрэвіятур.
Реферат - Белорусазнаўства. Дзяржаўная мова

Реферат - Белорусазнаўства. Дзяржаўная мова

 • рефераты
 • doc
 • 12.75 КБ
 • добавлен 29.09.2009
На беларускай мове.
Кожная мова можа ўжывацца у розных сферах жыцця грамадства. Гэтыя сферы найперш падзяляюцца на дзве буйныя часткі - афіцыйную і побытавую. Афіцыйнай (ад. лац. оfiicialis звязаны з урадам, з пасадай) называюць мову, на якой працуюць дзяржауныя і адміністрацыйна-гаспадарчыя органы, грамадскія арганізацыі, у...
Реферат - Псіхалінгвістыка

Реферат - Псіхалінгвістыка

 • рефераты
 • doc
 • 53.5 КБ
 • добавлен 12.01.2011
Псіхалінгвістыка (psycholinguistics) - самастойны навуковы напрамак, які ўзнік на стыку лінгвістыкі і псіхалогіі. Псіхалінгвістыка ўзнікала для вырашэння праблем, якія не могуць быць вырашаны ні ў псіхалогіі, ні ў лінгвістыцы. Аб'яднанне гэтых двух дысцыплін у адну памежную дысцыпліну дазваляе выкарыстоўваць паняційны апарат лін...
Ответы на билеты по белорусскому языку

Ответы на билеты по белорусскому языку

 • шпаргалки
 • doc
 • 554 КБ
 • добавлен 07.12.2009
Беларуская мова сярод славянскіх моў.
Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
Формы беларускай нацыянальнай мовы.
Нормы беларускай литаратурнай мовы.
Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення.
Правапіс галосных.
Правапіс зычных.
Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс ы, і, й пысля...
Шпаргалка - Белорусоведение

Шпаргалка - Белорусоведение

 • шпаргалки
 • doc
 • 37.25 КБ
 • добавлен 29.09.2009
На беларускай мове.
Прадмет і задачы курса "Беларусазнаўства".
Узнікненне і развіцце беларусазнаўства.
Этнас і этнагенез. Канцэпцыя паходжання беларусаў.
Узнікненне беларускай мовы. Старабеларуская мова- дзяржаўная мова ў ВКЛ.
Фарміраванне новай беларускай літаратуры у канцы 19-20ст.
Палітыка беларусізац...
Шпаргалка по белорусскому языку

Шпаргалка по белорусскому языку

 • шпаргалки
 • doc
 • 222.5 КБ
 • добавлен 11.11.2011
УО "Могилёвский государственный педагогический университет" 2 курс факультет ПиПД 3 семестр.
Гiстарычныя этапы стана?лення i развiцця беларускай мовы.
Беларсукая мова на сучасным этапе. Аспекты дзяржа?нага бiлiнгвiзму.
Сучасная моўная сітуацыя на Беларусі.
Праблемы беларуска-рускай iнтэрферэнцыi.
Мiжмо?ная iн...
Шпаргалки к зачету по белорусскому языку

Шпаргалки к зачету по белорусскому языку

 • шпаргалки
 • docx
 • 132.09 КБ
 • добавлен 08.05.2010
Мова і соцыум; Функцыі мовы ў грамадстве; Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы; Лексіка паводле паходжання. Асноўныя прыкметы іншамоўных слоў; Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектызмы, прафесіяналізмы, тэрміны, жарганізмы); Спецыяльная лексіка. Адрозненне тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі....
Шпоры - Профессиональная лексика БТЭУ ПК

Шпоры - Профессиональная лексика БТЭУ ПК

 • шпаргалки
 • docx
 • 92.11 КБ
 • добавлен 06.04.2011
Мова і соцыум. Функцыі мовы ў грамадстве.
Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
Лексіка паводле паходжання. Асноўныя прыкметы іншамоўных слоў.
Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектызмы, прафесіяналізмы, тэрміны, жарганізмы).
Спецыяльная лексіка. Адрозненне тэрміналагічнай і праф...
Chris Marchant. Fundamentals of Modern Belarusian

Chris Marchant. Fundamentals of Modern Belarusian

 • разное
 • pdf
 • 420.45 КБ
 • добавлен 20.03.2011
This book was written with the assumption that the reader is already moderately familiar with either Russian or Ukrainian. Little explanation is given of noun gender and cases, or verb aspect and tenses. The reader should consult either a Russian or Ukrainian grammar for more details on these principles. In this book are describ...
Claudia Hurtig. Kurze belarussische Grammatik in Tabellen f?r deutschsprachige Studenten

Claudia Hurtig. Kurze belarussische Grammatik in Tabellen f?r deutschsprachige Studenten

 • разное
 • pdf
 • 7.98 МБ
 • добавлен 13.09.2011
Minsk, "Technalohija", 2001. Кляўдыя Гуртыг. Кароткая граматыка беларускай мовы ў табліцах для нямецкамоўных навучэнцаў. Мінск, «Тэхналогія», 2001. - 91 с.
Die vorticgcnde Ausgabe enth?lt grundlegende grammatische Strukturen der modernen belarussischen Sprache, welche in tabellarischer Form mit deutschen Kommentaren dargebot...
Агароднікава С.В. Беларуская мова. Зборнік практыкаванняў і тэсты для студэнтаў эканамічных ВНУ

Агароднікава С.В. Беларуская мова. Зборнік практыкаванняў і тэсты для студэнтаў эканамічных ВНУ

 • разное
 • doc
 • 669.5 КБ
 • добавлен 04.02.2011
Мн: БГЭУ, 2006 г. , 71 стр.
Содержание.
Род назоўніка.
Лік назоўнікаў.
Складаныя назоўнікі.
Правапіс суфіксаў назоўнікаў.
Правапіс склонавых канчаткаў назоўнікаў I скланення.
Склонавыя канчаткі назоўнікаў II скланення.
Склонавыя канчаткі назоўнікаў III скланненя.
Склонавыя канчаткі назоўнікаў ...
Агароднікава С.В. Перакладаем тэксты па эканомiцы на беларускую мову

Агароднікава С.В. Перакладаем тэксты па эканомiцы на беларускую мову

 • разное
 • doc
 • 619.5 КБ
 • добавлен 04.02.2011
Мн: БГЭУ. , 2008 г. , 75 стр.
Вучэбны дапаможнік па дысцыпліне Беларуская мова. Професійная лексіка
Ён складзены ў адпаведнасці з праграмай по курсе Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Дапаможнік складаецца з дзвюх частак. У першай змяшчаюцца эканамічныя тэксты на рускай мове для перакладу на беларускую (26 тэкстау). П...
Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 1

Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 1

 • разное
 • djvu
 • 2.66 МБ
 • добавлен 05.10.2010
Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў
Пад агульнай рэдакцыяй Л. М. Грыгор'евай
Выданне трэцяе, перапрацаванае і дапоўненае
Мінск, "Вышэйшая школа", 1998.

Беларуская мова. Гістарычныя ўмовы яе ўтварэння і развіцця
Фанетыка
Арфаэпія
Графіка
Арфаграфія
Лексікалогія
Фразеалогі...
Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 2

Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 2

 • разное
 • djvu
 • 1.64 МБ
 • добавлен 05.10.2010
Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў
Пад агульнай рэдакцыяй Л. М. Грыгор'евай
Выданне трэцяе, перапрацаванае і дапоўненае
Мінск, "Вышэйшая школа", 1998.

Словазлучэнне
Сказ. Тыпы сказаў
Просты сказ
Складаны сказ
Простая, ускосная і няўласна-простая мова
Пунктуацыя
Аляксандраў С.Э., Мыцык Г.В. Говори со мной по-белорусски. Базовый курс классического белорусского языка

Аляксандраў С.Э., Мыцык Г.В. Говори со мной по-белорусски. Базовый курс классического белорусского языка

 • разное
 • djvu
 • 5.11 МБ
 • добавлен 29.07.2009
Базовый курс белорусского языка (орфография - классическая).
Менск, 2000. -260 с.

В самой доступной форме, на образном, изобилующем рисунками фоне показаны индивидуальность, своеобразие белорусского языка с богатством его фонетических, грамматических и лексических особенностей.
Антанюк Л.А., Плотнiкаў Б.А. Беларуская мова: прафесiйная лексіка: Курс лекцый

Антанюк Л.А., Плотнiкаў Б.А. Беларуская мова: прафесiйная лексіка: Курс лекцый

 • разное
 • doc
 • 1.31 МБ
 • добавлен 20.12.2011
3-е выданне. – Мн.: Акадэмiя кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, 2005. –240 с.
Курс лекцый прызначаны для студэнтаў сістэмы адкрытай адукацыі Акадэмii кiравання пры Прэзiдэнце Рэспублiкi Беларусь, якія навучаюцца па спецыяльнасці "Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка".
Антанюк Л.А., Плотнікаў Б.А. Беларуская мова: спецыяльная лексіка

Антанюк Л.А., Плотнікаў Б.А. Беларуская мова: спецыяльная лексіка

 • разное
 • doc
 • 1.26 МБ
 • добавлен 16.03.2011
Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. - Мінск, 2001. - 188 с.
Курс лекцый прызначаны для студэнтаў, якія ўжо маюць пэўныя веды аб беларускай мове згодна з праграмай сярэдняй агульнаадукацыйнай школы.
Змест курса «Беларуская мова (спецыяльная лексіка)» арыентуе на практычнае валоданне беларускай мовай у с...
Антанюк. Л.А., Кныш М.В., Бадзевіч З.І., Саматыя І.М. Беларуская мова. Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў,якія забеспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання

Антанюк. Л.А., Кныш М.В., Бадзевіч З.І., Саматыя І.М. Беларуская мова. Вучэбны дапаможнік для 9 класа ўстаноў,якія забеспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі, з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання

 • разное
 • pdf
 • 1.79 МБ
 • добавлен 05.10.2010
Мінск, Нацыянальны інстытут адукацыі, 2005
Паўтарэнне вывучанага ў V-VIII класах
Сінтаксіс і пунктуацыя
Сказ
Просты сказ. Двухсастаўныя неразвітыя сказы
Аднасастаўныя сказы
Няпоўны сказ
Ускладнены сказ
Сказы са звароткамі, пабочнымі словамі і выклічнікамі. Словы-сказы
Адасобленыя члены сказа
Шпаргалки к зачету по белорусскому языку

Шпаргалки к зачету по белорусскому языку

 • шпаргалки
 • docx
 • 132.09 КБ
 • добавлен 08.05.2010
Мова і соцыум; Функцыі мовы ў грамадстве; Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы; Лексіка паводле паходжання. Асноўныя прыкметы іншамоўных слоў; Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектызмы, прафесіяналізмы, тэрміны, жарганізмы); Спецыяльная лексіка. Адрозненне тэрміналагічнай і прафесійнай лексікі....
Лекции по белорусскому языку (профессиональная лексика)

Лекции по белорусскому языку (профессиональная лексика)

 • лекции
 • doc
 • 246.69 КБ
 • добавлен 01.06.2009
Беларуская мова ў сістэме славянскіх моў. Асаблівасці фанетычнай сістэмы сучаснай беларускай мовы. Беларуская графіка. Нормы сучаснага беларускага вымаўлення. Марфалагічныя асаблівасці беларускай мовы. Назоўнік, прыметнік, лічэбнік, займеннік, дзеяслоў, дзеепрыметнік, дзеепрыслоўе, прыслоўе. Службовыя часціны мовы. Паняцце аб сп...
Ответы на билеты по белорусскому языку

Ответы на билеты по белорусскому языку

 • шпаргалки
 • doc
 • 554 КБ
 • добавлен 07.12.2009
Беларуская мова сярод славянскіх моў.
Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
Формы беларускай нацыянальнай мовы.
Нормы беларускай литаратурнай мовы.
Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення.
Правапіс галосных.
Правапіс зычных.
Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс ы, і, й пысля...
Нет изображения

Занкавіч А.П., Капусціч Т.М. і др. Дапаможнік па курсу Беларуская мова. Прафесійная лексіка. Для очн. и заочн. 1, 2 курса

 • разное
 • doc
 • 156.14 КБ
 • добавлен 12.03.2009
Дапаможнік па курсу Беларуская мова. Прафесійная лексіка падрыхтаваны на аснове тыпавой праграмы Беларуская мова. Прафесійная лексіка і базавай Беларуская мова. Прафесійна-справавыя зносіны. Прызначаецца студэнтам дзённага і завочнага аддзяленняў І і ІІ курсаў усіх факультэтаў.rn
Правила белорусского языка

Правила белорусского языка

 • руководства
 • doc
 • 863.5 КБ
 • добавлен 17.11.2009
Арфаграфія.
Правапіс галосных.
Правапіс зычных.
Правапіс мяккага знака і апострафа.
Правапіс абрэвіятур.
Правапіс некаторых марфем.
Правапіс вялікай і малой літар.
Правілы напісання разам, праз злучок і асобна.
Правілы пераносу.

Пунктуацыя.
Кропка.
Пытальнік.
Клічнік.
Шмат...
Беларуская мова. Прафесійная лексіка: дапаможнік для студэнтаў усіх спецыяльнасцей

Беларуская мова. Прафесійная лексіка: дапаможнік для студэнтаў усіх спецыяльнасцей

 • разное
 • pdf
 • 756.92 КБ
 • добавлен 25.10.2009
У дапаможніку разглядаюцца гістарычныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы, гісторыі мовы, стылістычная дыферэнцыяцыя лексікі, з’ява білінгвізму і моўнай інтэрферэнцыі, асаблівасці навуковага стылю мовы, структура і моўная арганізацыя навуковага тэксту, сістэма жанраў навуковай літаратуры. Практычныя заданні арыентаван...
Беларуская мова. Прафесійная лексіка

Беларуская мова. Прафесійная лексіка

 • разное
 • pdf
 • 1.97 МБ
 • добавлен 19.01.2010
Дапаможнік па курсе «Беларуская мова. Прафесійная лексіка» для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцяў.
Гродна: ГрГУ імя Я. Купалы, - 2008.
Беларуская мова: спецыяльная лексіка

Беларуская мова: спецыяльная лексіка

 • разное
 • doc
 • 134.57 КБ
 • добавлен 21.06.2010
Гістарычныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы. Беларуская мова сярод іншых славянскіх моў.
Этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы. Білінгвізм. Моўная інтэрферэнцыя. Сутнасць і асаблівасці білінгвізму. Моўная інтэрферэнцыя і яе віды. Спецыфічныя рысы беларускай мовы ў параўнанні з рускай. Сінтаксічныя асаб...
Ламака С.В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка

Ламака С.В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка

 • разное
 • pdf
 • 1.6 МБ
 • добавлен 30.01.2009
Вучэбна-метадычны дапаможнік змяшчае тэарэтычныя пытанні курса “Беларуская мова. Прафесійная лексіка”, практычныя заданні, а таксама тэсты да кожнага з раздзелаў. Разгледжаны асноўныя этапы фарміравання і развіцця беларускай мовы, сутнасць і асаблівасці навуковага і афіцыйна-справавога стыляў, асобая ўвага звернута на лексіку на...
Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 1

Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 1

 • разное
 • djvu
 • 2.66 МБ
 • добавлен 05.10.2010
Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў
Пад агульнай рэдакцыяй Л. М. Грыгор'евай
Выданне трэцяе, перапрацаванае і дапоўненае
Мінск, "Вышэйшая школа", 1998.

Беларуская мова. Гістарычныя ўмовы яе ўтварэння і развіцця
Фанетыка
Арфаэпія
Графіка
Арфаграфія
Лексікалогія
Фразеалогі...
Кривицкий А.А., Подлужный А.И. Учебник белорусского языка

Кривицкий А.А., Подлужный А.И. Учебник белорусского языка

 • разное
 • djvu
 • 4.69 МБ
 • добавлен 28.09.2010
Кривицкий А. А., Подлужный А. И. Учебник белорусского языка: Для самообразования. — Минск: Вышэйшая школа, 1994. — 349 с.

Книга включает поурочно изложенный материал по фонетике и грамматике белорусского языка, подробные сведения о нормах оформления деловой документации на белорусском языке (приводятся образцы деловых б...
Шпоры - Профессиональная лексика БТЭУ ПК

Шпоры - Профессиональная лексика БТЭУ ПК

 • шпаргалки
 • docx
 • 92.11 КБ
 • добавлен 06.04.2011
Мова і соцыум. Функцыі мовы ў грамадстве.
Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
Лексіка паводле паходжання. Асноўныя прыкметы іншамоўных слоў.
Агульнаўжывальная лексіка і лексіка абмежаванага ўжывання (дыялектызмы, прафесіяналізмы, тэрміны, жарганізмы).
Спецыяльная лексіка. Адрозненне тэрміналагічнай і праф...
Іўчанкаў В. І. Новая рэдакцыя правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі

Іўчанкаў В. І. Новая рэдакцыя правілаў беларускай арфаграфіі і пунктуацыі

 • разное
 • ppt
 • 1.32 МБ
 • добавлен 04.05.2010
Некалькі гадоў лінгвісты распрацоўвалі папраўкі да правілаў беларускай мовы. З 1 верасня 2010 года перапрацаваны закон пачне дзейнічаць, а значыць, усе, хто карыстаецца беларускай мовай, павінны звярнуць увагу на змены.
У прэзентацыі ў сціслым выглядзе са шматлікімі прыкладамі пададзена тое, што змянілася.
Аўтар - Віктар...
Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 2

Адамовіч Я.М., Акаловіч Л.А., Берднік С.К. і інш. Беларуская мова. У дзвюх частках: Частка 2

 • разное
 • djvu
 • 1.64 МБ
 • добавлен 05.10.2010
Падручнік для навучэнцаў педвучылішчаў і каледжаў
Пад агульнай рэдакцыяй Л. М. Грыгор'евай
Выданне трэцяе, перапрацаванае і дапоўненае
Мінск, "Вышэйшая школа", 1998.

Словазлучэнне
Сказ. Тыпы сказаў
Просты сказ
Складаны сказ
Простая, ускосная і няўласна-простая мова
Пунктуацыя
Протчанка В.У, Протчанка В.П. Беларуская мова. Падручнік для 10 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання

Протчанка В.У, Протчанка В.П. Беларуская мова. Падручнік для 10 класа ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання з 12-гадовым тэрмінам навучання

 • разное
 • pdf
 • 1002.99 КБ
 • добавлен 05.10.2010
Мінск, "Нацыянальны інстытут адукацыі", 2004

Паўтарэнне вывучанага ў V-IX класах
Складаныя сказы: будова, значэнне, ўжыванне
Складаназлучаныя сказы: будова, значэнне, ўжыванне
Складаназалежныя сказы: будова, значэнне, ўжыванне
Бяззлучнікавыя складаныя сказы: будова, значэнне, ўжыванне
Складаныя сказы...
Аляксандраў С.Э., Мыцык Г.В. Говори со мной по-белорусски. Базовый курс классического белорусского языка

Аляксандраў С.Э., Мыцык Г.В. Говори со мной по-белорусски. Базовый курс классического белорусского языка

 • разное
 • djvu
 • 5.11 МБ
 • добавлен 29.07.2009
Базовый курс белорусского языка (орфография - классическая).
Менск, 2000. -260 с.

В самой доступной форме, на образном, изобилующем рисунками фоне показаны индивидуальность, своеобразие белорусского языка с богатством его фонетических, грамматических и лексических особенностей.
Вайнила Н.Г. Беларуская мова. Навуковы тэкст. Тэрминалагичная лексика

Вайнила Н.Г. Беларуская мова. Навуковы тэкст. Тэрминалагичная лексика

 • разное
 • pdf
 • 481.48 КБ
 • добавлен 30.01.2009
Выданне змяшчае тэарэтычны матэрыял аб марфалагічных і сінтаксічных асаблівасцях навуковага стылю мовы, структуры і моўным афармленні, навуковых тэкстаў, тэрміналагічнай і прафесійнай лексіцы, а так сама аўтарскі практычны матэрыял для выпрацоўкі ўмення і навыкаў ужывання моўных сродкаў навуковага стылю і профільныя тэксты для н...
Асіпчук А.М., Маршэўская В.В., Садоўская А.С. Беларуская мова. Прафесійная лексіка: дапаможнік па курсе Сучасная беларуская мова для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцяў

Асіпчук А.М., Маршэўская В.В., Садоўская А.С. Беларуская мова. Прафесійная лексіка: дапаможнік па курсе Сучасная беларуская мова для студэнтаў нефілалагічных спецыяльнасцяў

 • разное
 • pdf
 • 1.85 МБ
 • добавлен 14.04.2011
Гродна: ГрДУ, 2009. – 271 с.
У дапаможніку змяшчаюцца звесткі пра суадносіны мовы і соцыуму, аб гісторыі мовы, з’яве білінгвізму і моўнай інтэрферэнцыі, стылістычнай дыферэнцыяцыі лексікі, асаблівасцях навуковага стылю мовы, лексічным складзе навуковага стылю, структуры і моўнай арганізацыі навуковага тэксту, сістэме жанраў ...
Маршэуская В.В. Беларуская мова(прафесiйная лексiка) у сiнтаксiчным и стылiстычным аспектах

Маршэуская В.В. Беларуская мова(прафесiйная лексiка) у сiнтаксiчным и стылiстычным аспектах

 • разное
 • pdf
 • 599.84 КБ
 • добавлен 19.01.2010
Вучэбны дапаможнiк - Гродна, ГрДУ, 2002 - 115с.
Пятроуская Л.А., Бондар А. і др. Беларуская мова. Матэрыялы для практычных заняткаў

Пятроуская Л.А., Бондар А. і др. Беларуская мова. Матэрыялы для практычных заняткаў

 • разное
 • pdf
 • 491.25 КБ
 • добавлен 30.01.2009
У выданні прыводзяцца тэарэтычныя звесткі пра агульнае і спецыфічнае ў сістэмах рускай і беларускай моў, раскрываюцца асаблівасці беларуска-рускага двухмоўя. Даюцца заданні і практыкаванні, накіраваныя на засваенне і замацаванне тэарэтычнага матэрыялу.