Теория литературы
Литературоведение
Контрольная работа
  • формат doc
  • размер 15,10 КБ
  • добавлен 26 мая 2012 г.
Засоби словотворчого увиразнення мовлення (неологізми, зарозуміла мова)
СГГУ 2011, філологічний факультет, кафедра української філології, предмет - теорія літератури. Осяг - 2 стор.
До засобів словотворчого увиразнення мовлення належать слова або форми слів, наявність яких у тій чи іншій національній мові не фіксована словниками й контекстом загального вживання і які створюються прозаїком або поетом у процесі індивідуальної мовної творчості, не виходячи в більшості випадків за її межі.