Фольклористика
Академическая и специальная литература
Дисертация
  • формат doc
  • размер 143 КБ
  • добавлен 18 октября 2011 г.
Зінов’єва Т.А. Еволюція східноукраїнського лялькового вертепу: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства
/ Зінов’єва Т.А. К.: ДАКККіМ, 2006. 20 с.
Автореферат дисертації, що присвячена дослідженню еволюції східноукраїнського лялькового вертепу. В основу роботи покладений семіотико-культурологічний підхід до вивчення вертепу, який дозволив розглянути його як складний знак, а також комплексно осмислити вертеп як вияв української театральної культури та певний світоглядний архетип.
В роботі дістало подальшого розвитку положення про типологічні особливості східноукраїнського вертепу в проекції на систему виразних засобів, які в ньому використовуються. На підставі аналізу автохтонних текстів вертепної драми простежено трансформацію вертепного жанру в аспекті виявлення його художньо-стильової динаміки. Автором зроблений висновок про те, що вертеп є не застиглим явищем видовищної культури, а навпаки, виявляє ресурси для породження якісно нових форм, або трансформується в інші форми театральної культури.
Похожие разделы
Смотрите также

Дисертація - Копаниця Л.М. Українська лірична пісня: Еволюція поетичного мислення

Дисертация
  • формат doc
  • размер 379.44 КБ
  • добавлен 02 октября 2010 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, 10.01.07 – фольклористика, 10.01.01 – українська література, Київ, 2000. Зміст: Розділ 1. Генеза жанру ліричної пісні про кохання з погляду сучасності Розділ 2. Логіка народної ліричної пісні про коханняї Розділ 3. Доля як основний концепт семантичного простору пісні про кохання Розділ 4. Міфопоетичні універсалії в жанровій домінанті пісні Розділ 5. Вірш-пісня рукописних співани...

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій

Дисертация
  • формат docx
  • размер 56.27 КБ
  • добавлен 18 октября 2010 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук, Спеціальність: 10.01.07 - фольклористика Предмет дослідження. Предметом дослідження дисертації є українська народна міфологічна проза (міфологічна легенда, чарівна казка та казки про тварин) в записах та публікаціях ХІХ і ХХ століття, архівні матеріали ІМФЕ НАН України, бібліотек, кафедри фольклористики і науково-методичного фольклорно-етнографічного центру Київсько...