• формат djvu
  • размер 9,22 МБ
  • добавлен 10 августа 2012 г.
Зубрицька М. (ред.) Антологія світової літературно-критичної думки XX ст
Львів: Літопис, 1996. – 636 с.
Підготовка текстів, приміток, упорядкування Марії Зубрицької за співпраці Лариси Онишкевич та Івана Фізера.
Антологія представляє літературно-критичну думку не в традиційному уявленні, а на перетині теорії літератури, лінґвістики, історії літератури. Читачі пізнають через українські переклади відомих авторів, психолінґвістичну теорію, психоаналіз, теорію архетипів, феноменологічну теорію та критику, літературну герменевтику, екзистенціялістську модель у теорії літератури, школу рецептивної естетики, теорію діялогізму, структуралізм і семіотику, постструктуралізм, деконструктивізм, феміністичну теорію, постмодернізм, теорію іронії, постколоніяльну теорію і критику.
До всіх представлених творів Фрідріха Ніцше, Томаса Еліота, Анрі Берґсона, Нортропа Фрая, Романа Інґардена, Мартіна Гайдеґґера, Ганса Ґеорґа Ґадамера, Поля Рікера, Мішеля Фуко, Умберто Еко, Юлії Крістевої, Едварда Саїда, Ричарда Рорті та інших авторів подані загальні вступні статті. Кожна стаття доповнена примітками з інформацією про всіх осіб, що згадувано в статті. Антологія пропонує також і термінологічний словник.
Для літературознавців, культурологів, мовознавців, філософів.
Зміст:
Передмова до другого видання
Передмова
Психолінґвістична теорія Олександра Потебні
Олександр Потебня
Думка й мова (фраґменти)
Переклад Марії Зубрицької
Філософські основи европейського модернізму
Фрідріх Ніцше
Народження трагедії (фраґменти)
Переклад Івана Герасима
Анрі Берґсон
Вступ до метафізики (фраґменти)
Переклад Євгена Яворовського
Томас Стернз Еліот
Функція літературної критики
Переклад Миколи Рябчука
Музика поезії
Переклад Миколи Рябчука та Олега Лишеги
Психоаналіз та теорія архетипів
Зиґмунд Фройд
Поет і фантазування
Переклад Івана Герасима
Карл-Ґустав Юнґ
Психологія та поезія
Переклад Івана Герасима
Нортроп Фрай
Архетипний аналіз: теорія мітів
Переклад Лариси Онишкевич
Феноменологічна теорія та критика
Роман Інґарден
Про пізнавання літературного твору (фраґменти)
Переклад Наталки Римської
Жан-П’єр Рішар
Смерть та її постаті
Переклад Андрія Шкраб’юка
Літературна герменевтика
Мартін Гайдеґґер
Навіщо поети?
Переклад Юрія Прохаська
Гельдерлін і сутність поезії
Переклад Тараса Возняка
Ганс-Ґеорг Ґадамер
Поезія і філософія
Переклад Семена Голендера
Про вклад поезії у пошук істини
Переклад Тараса Возняка
Герменевтика і деконструкція: дискусія Г.-Ґ. Ґадамера і Ж. Дерріди
Переклад Марії Зубрицької
Поль Рікер
Конфлікт інтерпретацій (фраґмент)
Переклад Віталія Дондюка
Поль Рікер
Що таке текст? Пояснення і розуміння
Переклад Мар’яни Гірняк
Екзистенціялістська модель в теорії літератури
Жан-Поль Сартр
Моя перемога є чисто вербальною…
Переклад Христини Сохоцької
Школа рецептивної естетики
Вольфґанґ Ізер
Процес читання, феноменологічне наближення
Переклад Марії Зубрицької
Ганс Роберт Яусс
Естетичний досвід і літературна герменевтика (фраґменти)
Переклад Юрія Прохаська
Теорія діялогізму М. Бахтіна
Михайло Бахтін
Висловлювання як одиниця мовленнєвого спілкування
Переклад Марії Зубрицької
Проблема тексту у лінґвістиці, філології та інших гуманітарних науках
Переклад Марії Зубрицької
Празьке лінгвістичне коло
Ян Мукаржовський
Мова літературна і мова поетична
Переклад Мирослави Приходи
Структуралізм та семіотика
Клод Леві-Стросс
Міт та значення
Переклад Марії Маєрчик
Роман Якобсон
Лінґвістика і поетика
Переклад Орисі Демської
Ролан Барт
Від твору до тексту
Переклад Юрія Ґудзя
Текстуальний аналіз «Вальдемара» Е. По
Переклад Христини Сохоцької та Марії Зубрицької
Умберто Еко
Поетика відкритого твору
Переклад Уляни Головацької
Реторика та ідеологія
Переклад Уляни Головацької
Надінтерпретація текстів
Переклад Марії Зубрицької
Поміж автором і текстом
Переклад Марії Зубрицької
Юрій Лотман
Текст у тексті
Переклад Мирослави Приходи
Постструктуралізм та деконструктивізм
Мішель Фуко
Що таке автор?
Переклад Марії Зубрицької
Жак Дерріда
Структура, знак і гра в дискурсі гуманітарних наук
Переклад Марії Зубрицької та Христини Сохоцької
Поль де Ман
Опірність теорії
Переклад Марії Зубрицької
Феміністична теорія та критика
Юлія Крістева
Stabat Маter
Переклад Христини Сохоцької та Марії Зубрицької
Елейн Шовалтер
Феміністична критика у пущі
Переклад Марії Зубрицької
Постколоніяльна критика і теорія
Стівен Слемон, Гелен Тіффін
Постколоніяльна критика
Переклад Марії Зубрицької
Ґаятрі Чакраворті Співак
Чи може підпорядковане промовляти?
Переклад Марії Зубрицької
Едвард Саїд
Орієнталізм (фраґменти)
Переклад Дарії Городиської
Гомі Бгабга
Націєрозповідність
Переклад Марії Зубрицької
Арун П. Мукґерджі
Чий постколоніялізм і чий постмодернізм?
Переклад Марії Зубрицької
Саймон Дюрінґ
Література — двійник націоналізму?
Переклад Марії Зубрицької
Постмодернізм в інтерпретації Фредріка Джеймсона
Фредрік Джеймсон
Політика теорії: ідеологічні погляди у постмодерністичних дебатах
Переклад Михайла Стасіва
Теорія іронії Річарда Рорті
Річард Рорті
Самотворення і пов’язаність: Пруст, Ніцше та Гайдеґґер
Переклад Лариси Онишкевич та Марії Зубрицької
Термінологічний словник
Упорядкування Марії Зубрицької
Покажчик імен та прізвищ