• формат pdf
 • размер 45.19 МБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Aleksandra Achtelik, Barbara Serafin. Milo mi pania poznac. Jezyk polski w sytuacjach komunikacyjnych
Podr?cznik adresowany jest do cudzoziemc?w pragn?cych pozna? podstawy j?zyka polskiego. Autorki wykorzystuj? metod? komunikacyjn?, organizuj?c poszczeg?lne jednostki lekcyjne wok?? konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Ucz?cy si? poznaje podstawowe s?ownictwo i zwroty u?ywane np. podczas wizyty u lekarza, zakup?w w sklepie, kiosku itp. Sytuacjom komunikacyjnym podporz?dkowana jest gramatyka oraz ?wiczenia utrwalaj?ce.
Ksi??ka przeznaczona jest do nauki z nauczycielem i samodzielnej pracy, poniewa? zawiera t?umaczenia dialog?w w siedmiu wersjach j?zykowych: angielskiej, francuskiej, hiszpa?skiej, niemieckiej, rosyjskiej, w?oskiej i du?skiej oraz klucz do ?wicze?. P?yta CD zawiera nagrania wszystkich dialog?w w j?zyku polskim. Ponadto ca?y materia? gramatyczny uporz?dkowany zosta? w tabelach, co u?atwia rozstrzygni?cie ewentualnych w?tpliwo?ci.
Podr?cznik zosta? wzbogacony licznymi ilustracjami, reprodukcjami, zdj?ciami oraz innymi materia?ami przybli?aj?cymi elementy kultury polskiej i realia ?ycia codziennego w Polsce.

Fotografie, ilustracje, rysunki, tablice gramatyczne, klucz do ?wicze?, t?umaczenie dialog?w na j?zyki: angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpa?ski, w?oski, du?ski.
Wyd. U?, 2008, wydanie 5, s.324, format 19.0 x 22.0, oprawa mi?kka, CD , ISBN 978-83-226-1683-3
Читать онлайн
Смотрите также

Василевская Д., Кароляк С. Учебник польского языка. Фонетика

 • формат pdf
 • размер 3.23 МБ
 • добавлен 03 января 2012 г.
Год выпуска: 1977 Издательство: PW Wiedza Powszechna - Warszawa Количество страниц: 44 Язык: Русский Дополнение к учебнику - Василевская Д., Кароляк С. - Польский язык. Учебник / Jezyk Polski (2001). В издании учебника 1977 года более подробно написан раздел «Фонетика и орфография».

Видеокурс - Polski alfabet (Польский алфавит)

 • формат avi
 • размер 76.63 МБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
Обучающее видео качества DVDRip, 2007 года. Издательство: solarnet-international. Язык: Польский. 45 коротких видеороликов с произношением для каждой буквы и каждого звука польского алфавита. В каждом ролике - 17 слов, содержащих соответствующую букву или звук.rn

Кухарчик Януш. Я начинаю говорить по-польски / Zaczynam m?wi? po polsku

 • формат pdf
 • размер 74.39 МБ
 • добавлен 11 января 2010 г.
Издательство: WING Год выпуска: 1995 Жанр: Учебное пособие ISBN: 83-910790-0-7 Количество страниц: 170 Учебник предназначен для людей, которые сталкиваются с польским языком впервые. В доступной форме излагается лексика, понятным образом подается грамматический материал. Книга может быть использована как для обучения в группах, так и для для индивидуальной работы. После нескольких недель изучения, становится возможным объяснение в типичных ситуа...

Кухарчик Януш. Я начинаю говорить по-польски / Zaczynam m?wi? po polsku. Аудиоприложение

 • формат mp3
 • размер 30.35 МБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Издательство: WING Год выпуска: 1995 ISBN: 83-910790-0-7 Аудио кодек: MP3 Частота дискретизации: 44 kHz Битрейт аудио: VBR 64-96 kbps Язык книги: Польский Аудио материалы к лекциям 2-15 в книге Януша Кухарчика "Я начинаю говорить по-польски / Zaczynam m?wi? po polsku". Учебник предназначен для людей, которые сталкиваются с польским языком впервые. В доступной форме излагается лексика, понятным образом подается грамматический материал. Книга мож...

Мажена Ковальска. Польский язык за 4 недели. Интенсивный курс польского языка CD. Jezyk polski w 4 tygodnie FULL

 • формат mp3
 • размер 138.68 МБ
 • добавлен 17 ноября 2011 г.
Издательство: Wydawnictwo REA. Год: 2003. Язык: : русский, польский. Размер: 217 Мб. „Польский язык за 4 недели – это новаторское дидактическое пособие для иностранцев, изучающих польский язык. Его преимущества – это простой современный язык диалогов; типичные блоки повседневного речевого общения; интересное содержание; доступный и краткий курс грамматики. Учебник содержит 28 уроков. Каждый урок состоит из пяти частей: диалога (с переводом на ру...

Aleksandra Achtelik, Barbara Serafin. Milo mi pania poznac. Jezyk polski w sytuacjach komunikacyjnych

 • формат mp3
 • размер 16.53 МБ
 • добавлен 23 ноября 2010 г.
Podr?cznik adresowany jest do cudzoziemc?w pragn?cych pozna? podstawy j?zyka polskiego. Autorki wykorzystuj? metod? komunikacyjn?, organizuj?c poszczeg?lne jednostki lekcyjne wok?? konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Ucz?cy si? poznaje podstawowe s?ownictwo i zwroty u?ywane np. podczas wizyty u lekarza, zakup?w w sklepie, kiosku itp. Sytuacjom komunikacyjnym podporz?dkowana jest gramatyka oraz ?wiczenia utrwalaj?ce. Ksi??ka przeznaczona jest do n...

Aleksandra Achtelik, Barbara Serafin. Milo mi pania poznac. Jezyk polski w sytuacjach komunikacyjnych

 • формат jpg
 • размер 41.94 МБ
 • добавлен 23 ноября 2010 г.
Podr?cznik adresowany jest do cudzoziemc?w pragn?cych pozna? podstawy j?zyka polskiego. Autorki wykorzystuj? metod? komunikacyjn?, organizuj?c poszczeg?lne jednostki lekcyjne wok?? konkretnej sytuacji komunikacyjnej. Ucz?cy si? poznaje podstawowe s?ownictwo i zwroty u?ywane np. podczas wizyty u lekarza, zakup?w w sklepie, kiosku itp. Sytuacjom komunikacyjnym podporz?dkowana jest gramatyka oraz ?wiczenia utrwalaj?ce. Ksi??ka przeznaczona jest do n...

Bartnicka Barbara. Uczymy si? polskiego: podr?cznik j?zyka polskiego dla cudzoziemc?w - Audio

 • формат mp3
 • размер 74.8 МБ
 • добавлен 10 сентября 2011 г.
Cz??? niniejsza zawiera teksty i dialogi, pisane j?zykiem zbli?onym do potocznej polszczyzny m?wionej. W tekstach tych wst?puj? podstawowe formy gramatyczne i konstrukcje sk?adniowe, konieczne do opanowania praktycznej umiej?tno?ci samodzielnego budowania wypowiedzi w j?zyku polskim. Poza tekstami i dialogami, s?u??cymi poznawaniu podstawowego s?ownictwa i struktur gramatycznych, wprowadzili?my do niniejszego tomiku 10 tekst?w poetyckich pi?ra w...

Hurra! Po polsku 2. Podr?cznik studenta

 • формат pdf
 • размер 25.3 МБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Podr?cznik studenta PO POLSKU 2 sk?ada si? z 20 rozdzia??w zaplanowanych na ok. 120 jednostek lekcyjnych. Podr?cznik zawiera: teksty : - oryginalne i wzorowane na oryginalnych, - wsp??czesne, - poruszaj?ce tematy zwi?zane z ?yciem codziennym (m.in. rodzina, podr??e, praca, Internet, sport, ?wi?ta religijne), - opisuj?ce realia ?ycia w Polsce, liczne i r??norodne ?wiczenia w systematyczny spos?b rozwijaj?ce 4 sprawno?ci: m?wienie, pisanie, c...

Lipinska E., Dambska E. Kiedy? wr?cisz tu. Czesc I, ІІ

 • формат wma, pdf
 • размер 47.49 МБ
 • добавлен 03 марта 2011 г.
Год выпуска: 2009. Автор: El?bieta Gra?yna D?mbska, Ewa Lipi?ska / Эльжбета Гражина Домбская, Эва Липинская. Жанр: Учебник. Издательство: Universitas. ISBN: 83-242-0130-0. Серия: J?ZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMC?W / Польский язык для иностранцев. Формат: PDF+WMA. Качество: Отсканированные страницы. Язык курса: Польский. Учебник польского языка для среднего уровня. (2 части). Каждая лекция состоит из 3 частей: - коммуникативной, в которой представлены...