Польский язык
Языки и языкознание
 • формат mp3
 • размер 30.35 МБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Кухарчик Януш. Я начинаю говорить по-польски / Zaczynam m?wi? po polsku. Аудиоприложение
Издательство: WING
Год выпуска: 1995
ISBN: 83-910790-0-7
Аудио кодек: MP3
Частота дискретизации: 44 kHz
Битрейт аудио: VBR 64-96 kbps
Язык книги: Польский

Аудио материалы к лекциям 2-15 в книге Януша Кухарчика "Я начинаю говорить по-польски / Zaczynam m?wi? po polsku".
Учебник предназначен для людей, которые сталкиваются с польским языком впервые. В доступной форме излагается лексика, понятным образом подается грамматический материал. Книга может быть использована как для обучения в группах, так и для для индивидуальной работы. После нескольких недель изучения, становится возможным объяснение в типичных ситуациях повседневной жизни: в магазине, в ресторане, на почте, на вокзале.

Podr?cznik przeznaczony dla ludzi, kt?rzy stykaj? si? z jezykiem polskim po raz pierwszy; w przyst?pnej formie prezentuje s?ownictwo potrzebne na co dzie?; w jasny spos?b podaje materia? gramatyczny; mo?e by? wykorzystywany do nauki w grupach oraz do pracy indywidualnej; po kilku tygodniach nauki umo?liwia porozumeiwanie si? w typowych sytuacjach ?ycia codziennego: w sklepie, restauracji, na poczcie, na dworcu.
Похожие разделы
Смотрите также

Кухарчик Януш. Я начинаю говорить по-польски / Zaczynam m?wi? po polsku

 • формат pdf
 • размер 74.39 МБ
 • добавлен 11 января 2010 г.
Издательство: WING Год выпуска: 1995 Жанр: Учебное пособие ISBN: 83-910790-0-7 Количество страниц: 170 Учебник предназначен для людей, которые сталкиваются с польским языком впервые. В доступной форме излагается лексика, понятным образом подается грамматический материал. Книга может быть использована как для обучения в группах, так и для для индивидуальной работы. После нескольких недель изучения, становится возможным объяснение в типичных ситуа...

Миклашевская Н.Е. Польско-русский математический словарь

Словарь
 • формат djvu
 • размер 2.87 МБ
 • добавлен 01 декабря 2010 г.
Название: Польско-русский математический словарь. Автор: Миклашевская Н. Е., Миклашевский Р. И. Издательство: Физматгиз. Год: 1963. Страниц: 213. Формат: DJV. Размер: 2.87 MB. Качество: Хорошее, скан 300 дпи. Язык: Польский, русский. Знаете ли Вы, как по-польски "перпендикуляр"? Нет? Найти легко, несмотря на то, что словарь польско-русский, в данном дежавю-файле есть текстовая подложка, и любой дежавю-вьюер сейчас имеет функцию поиска по ней. Так...

Hurra po polsku 2 CD2

 • формат wma
 • размер 57.47 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Podr?cznik studenta "PO POLSKU 2" zawiera: teksty : - oryginalne i wzorowane na oryginalnych, - wsp??czesne, - opisuj?ce tematy popularne, a tak?e nowe b?d? rzadko poruszane (m.in. rodzina, podr??e, firma, Internet, sport, ?wi?ta religijne), - opisuj?ce realia ?ycia w Polsce, liczne i r??norodne ?wiczenia w systematyczny spos?b rozwijaj?ce cztery sprawno?ci: m?wienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze s?uchu, zajmuj?ce zadania logiczne: qui...

Hurra! !! Po polsku 2. Zeszyt ?wicze?

 • формат pdf
 • размер 12.34 МБ
 • добавлен 24 февраля 2011 г.
Zeszyt ?wicze? PO POLSKU 2 zawiera: - ?wiczenia gramatyczne i leksykalne wspomagaj?ce aktywne opanowanie s?ownictwa, a w efekcie swobodn? komunikacj?, - klucz z rozwi?zaniami ?wicze?, - teksty nagra? do CD. Zeszyt ?wicze? pozwala na samodzieln? prac? w oparciu o materia? z podr?cznika studenta "PO POLSKU 1". Рабочая тетрадь по польскому языку предназначена для изучающих уровня А 2. Содержит 20 лекций на различные темы.rn

Hurra! !! Po Polsku 3 - Podr?cznik studenta (ksi??ka)

 • формат pdf
 • размер 54.23 МБ
 • добавлен 21 августа 2011 г.
Podr?cznik studenta "PO POLSKU 3" zawiera: teksty : - oryginalne i wzorowane na oryginalnych, - wsp??czesne, - opisuj?ce tematy popularne, a tak?e nowe b?d? rzadko poruszane (m.in. rodzina, podr??e, firma, Internet, sport, ?wi?ta religijne), - opisuj?ce realia ?ycia w Polsce, liczne i r??norodne ?wiczenia w systematyczny spos?b rozwijaj?ce cztery sprawno?ci: m?wienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze s?uchu, zajmuj?ce zadania logiczne: quizy i ?...

Hurra! !! Po Polsku 3 - Podr?cznik studenta (nagrania)

 • формат mp3
 • размер 89.49 МБ
 • добавлен 14 августа 2011 г.
Podr?cznik studenta "PO POLSKU 3" zawiera: teksty : - oryginalne i wzorowane na oryginalnych, - wsp??czesne, - opisuj?ce tematy popularne, a tak?e nowe b?d? rzadko poruszane (m.in. rodzina, podr??e, firma, Internet, sport, ?wi?ta religijne), - opisuj?ce realia ?ycia w Polsce, liczne i r??norodne ?wiczenia w systematyczny spos?b rozwijaj?ce cztery sprawno?ci: m?wienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze s?uchu, zajmuj?ce zadania logiczne: qui...

Hurra! Po polsku 2 CD1 - nagrania

 • формат wma
 • размер 43.88 МБ
 • добавлен 02 октября 2011 г.
Podr?cznik studenta "PO POLSKU 2" zawiera: teksty : - oryginalne i wzorowane na oryginalnych, - wsp??czesne, - opisuj?ce tematy popularne, a tak?e nowe b?d? rzadko poruszane (m.in. rodzina, podr??e, firma, Internet, sport, ?wi?ta religijne), - opisuj?ce realia ?ycia w Polsce, liczne i r??norodne ?wiczenia w systematyczny spos?b rozwijaj?ce cztery sprawno?ci: m?wienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze s?uchu, zajmuj?ce zadania logiczne: qui...

Hurra! Po polsku 2. Podr?cznik studenta

 • формат pdf
 • размер 25.3 МБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Podr?cznik studenta PO POLSKU 2 sk?ada si? z 20 rozdzia??w zaplanowanych na ok. 120 jednostek lekcyjnych. Podr?cznik zawiera: teksty : - oryginalne i wzorowane na oryginalnych, - wsp??czesne, - poruszaj?ce tematy zwi?zane z ?yciem codziennym (m.in. rodzina, podr??e, praca, Internet, sport, ?wi?ta religijne), - opisuj?ce realia ?ycia w Polsce, liczne i r??norodne ?wiczenia w systematyczny spos?b rozwijaj?ce 4 sprawno?ci: m?wienie, pisanie, c...

Hurra! Po polsku 2. Zeszyt cwiczen

 • формат mp3
 • размер 22.64 МБ
 • добавлен 29 марта 2011 г.
Zeszyt ?wicze? PO POLSKU 2 zawiera: - ?wiczenia gramatyczne i leksykalne wspomagaj?ce aktywne opanowanie s?ownictwa, a w efekcie swobodn? komunikacj?, - klucz z rozwi?zaniami ?wicze?, - p?yt? Audio CD z nagraniami do ka?dej lekcji zawieraj?cymi tak?e ?wiczenia wymowy, - transkrypcje tekst?w nagra?. Zeszyt ?wicze? pozwala na samodzieln? prac? z materia?em leksykalnym i gramatycznym omawianym w podr?czniku studenta "PO POLSKU 2".rn

Hurra!!! Po Polsku 1 Zeszyt ?wicze?

 • формат mp3, pdf
 • размер 157.62 МБ
 • добавлен 17 мая 2010 г.
Zeszyt ?wicze? PO POLSKU 1 zawiera: - ?wiczenia gramatyczne i leksykalne wspomagaj?ce aktywne opanowanie s?ownictwa, a w efekcie swobodn? komunikacj?, - klucz z rozwi?zaniami ?wicze?, - p?yt? CD z nagraniami do ka?dej lekcji, - teksty nagra? do CD. Zeszyt ?wicze? pozwala na samodzieln? prac? w oparciu o materia? z podr?cznika studenta "PO POLSKU 1". PO POLSKU 1 Student's Workbook includes: - grammar and vocabulary exercises intended for an ac...