Языки мира
 • формат wma, pdf
 • размер 47.49 МБ
 • добавлен 03 марта 2011 г.
Lipinska E., Dambska E. Kiedy? wr?cisz tu. Czesc I, ІІ
Год выпуска: 2009.
Автор: El?bieta Gra?yna D?mbska, Ewa Lipi?ska / Эльжбета Гражина Домбская, Эва Липинская.
Жанр: Учебник.
Издательство: Universitas.
ISBN: 83-242-0130-0.
Серия: J?ZYK POLSKI DLA CUDZOZIEMC?W / Польский язык для иностранцев.
Формат: PDF+WMA.
Качество: Отсканированные страницы.
Язык курса: Польский.
Учебник польского языка для среднего уровня. (2 части).
Каждая лекция состоит из 3 частей:
- коммуникативной, в которой представлены фрагменты газетных статей и коммуникативные упражнения;
- текстовой, содержащей тексты, закрепляющие использование новых слов и фразеологизмов посредством письменных и устных упражнений, стихотворений;
- грамматической, которая содержит грамматические упражнения.
Смотрите также

Lipinska E. Z polskim na ty

 • формат mp3
 • размер 40.79 МБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
Teksty i ?wiczenia (mp3) do podr?cznika "Z polskim na ty" (cz??? 1) wspomagaj?ce rozwijanie umiej?tno?ci s?uchania. Przy pomocy tej ilustracji d?wi?kowej mo?na ?wiczy? wymow? i przyzwyczaja? si? do innych g?os?w i sposob?w m?wienia.rn

Lipinska E. Z polskim na ty cz??? 2

 • формат mp3
 • размер 42.05 МБ
 • добавлен 07 ноября 2011 г.
Teksty i ?wiczenia (mp3) do podr?cznika "Z polskim na ty" (cz??? 2) wspomagaj?ce rozwijanie umiej?tno?ci s?uchania. Przy pomocy tej ilustracji d?wi?kowej mo?na ?wiczy? wymow? i przyzwyczaja? si? do innych g?os?w i sposob?w m?wienia.rn

Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc I. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych

 • формат pdf
 • размер 11.57 МБ
 • добавлен 12 марта 2010 г.
Учебник польского языка для иностранцев. Соответствует уровню B2, C1

Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc I. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. Аудиокурс к учебнику

 • формат wma
 • размер 12.89 МБ
 • добавлен 16 марта 2010 г.
Аудиокурс к учебнику польского языка. Соответствует уровню B2, C1rn

Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc ІI. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych

 • формат pdf
 • размер 6.68 МБ
 • добавлен 18 марта 2010 г.
Krakow 2003. Учебник польского языка для иностранцев. Соответствует уровню C1. Tresc: Wstep. Telefonowanie. Dyskkusja. Wywiad. Prosba. Reklama. Perswazja. Dyskusja (powt. ). Konpromis.

Lipinska E., Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc ІI. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. Аудиокурс к учебнику

 • формат wma
 • размер 17 МБ
 • добавлен 24 марта 2010 г.
Аудиокурс к учебнику польского языка для иностранцев "Lipinska E. , Dambska E. Kiedys wrocisz tu. Czesc ІI. Podrecznik do nauki jezyka polskiego dla srednio zaawansowanych. Krakow, 2003" Соответствует уровню C1 Учебник польского языка. Соответствует уровню C1. Tresc / Содержание: Wstep. Telefonowanie. Dyskkusja. Wywiad. Prosba. Reklama. Perswazja. Dyskusja (powt. ). Konpromis.rn

Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Materialy przygotowujace do egzaminu certyfikatowego z jezyka polskiego jako obcego na poziomie srednim ogolnym B2

 • формат tif, doc
 • размер 108.5 МБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! + 2 CD. UNIVERSITAS, 2009 Zbi?r zada? Umiesz? Zdasz! jest przeznaczony dla os?b przygotowuj?cych si? do egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego na poziomie ?rednim og?lnym (B2). Sk?ada si? z pi?ciu cz??ci, kt?re sprawdzaj?: umiej?tno?ci gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podr?czniku Kiedy? wr?cisz tu. Cz. I: Gdzie nadwi?la?ski brzeg E. Lipi?skiej i E.G. D?mbskiej), stopie? opanowania sprawno?ci...

Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Materialy przygotowujace do egzaminu certyfikatowego z jezyka polskiego jako obcego na poziomie srednim ogolnym B2 - Audio

 • формат mp3
 • размер 54.91 МБ
 • добавлен 15 сентября 2011 г.
2 CD к учебнику Lipinska Ewa. Umiesz? Zdasz! Zbi?r zada? Umiesz? Zdasz! jest przeznaczony dla os?b przygotowuj?cych si? do egzaminu certyfikatowego z j?zyka polskiego jako obcego na poziomie ?rednim og?lnym (B2). Sk?ada si? z pi?ciu cz??ci, kt?re sprawdzaj?: umiej?tno?ci gramatyczne (w oparciu o program zawarty w podr?czniku Kiedy? wr?cisz tu. Cz. I: Gdzie nadwi?la?ski brzeg E. Lipi?skiej i E.G. D?mbskiej), stopie? opanowania sprawno?ci receptywn...