Психологические дисциплины
  • формат djvu
  • размер 1,18 МБ
  • добавлен 03 июня 2014 г.
Алещенко В.І. Психологічне забезпечення миротворчої діяльності військовослужбовців Збройних Сил України
(На укр.яз.) Монографія. – Харків, ХУПС. – 2008. – 238 с.
Анотація.
В монографії розкриваються основні етапи становлення теорії і практики психологічного забезпечення, показано його роль та місце в ході виконання завдань у миротворчих умовах. З’ясовано психологічні особливості професійної діяльності миротворців, шляхи психічної адаптації до екстремальних ситуацій миротворчої місії, вплив індивідуально- психологічних властивостей військовослужбовців на успішність виконання миротворчих завдань. Розроблено концептуальні основи психологічного забезпечення миротворчої діяльності.
Монографія призначена для науково-педагогічних та наукових працівників, ад’юнктів, слухачів вищих військових навчальних закладів Збройних Сил, інших військових формувань України, військових психологів, офіцерів з виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України.
Зміст.
Теоретико-методологічні основи психологічного забезпечення виконання бойових завдань миротворчої діяльності
.
Розвиток теорії і практики психологічного забезпечення миротворчої діяльності в Україні та зарубіжних державах.
Етапи становлення теорії і практики психологічного забезпечення бойової діяльності.
Розвиток психологічного забезпечення в арміях провідних держав світу.
Психологічні особливості професійної діяльності військово-службовців в умовах миротворчої місії.
Аналіз професійної діяльності миротворчих підрозділів в сучасних умовах.
Виникнення стресових розладів у зв’язку з професійною діяльністю військовослужбовців у складі миротворчого контингенту.
Психологічне забезпечення підготовки та дій частин (підрозділів) в умовах мироворчої місії.
Психологічні особливості та умови професійної діяльності військовослужбовців миротворчих підрозділів.
Психічна адаптація військовослужбовців до екстремальних ситуацій миротворчої місії.
Ретроспективний аналіз миротворчої діяльності Збройних Сил України.
Морально-психологічне забезпечення в період підготовки миротворчого контингенту до участі у миротворчій операції.
Методика роботи відділу виховної та соціально-психологічної роботи щодо організації управління та взаємодії з питань морально- психологічного забезпечення під час проведення миротворчої діяльності.
Класифікація психологічних операцій: мета та основні завдання.
Методологічні основи психологічного забезпечення функціонування миротворчих підрозділів.
Методологія та методи дослідження психологічного забезпечення функціонування миротворчих підрозділів у бойових умовах.
Сутність і зміст психологічного потенціалу учасників бойових дій.
Психологічне забезпечення як технологія управління психологічним потенціалом військовослужбовців аеромобільних військ у миротворчих місіях.
Психологічне забезпечення професійної діяльності військовослужбовців в умовах миротворчої місії.
Психологічне забезпечення діяльності військовослужбовців на первинному етапі служби в складі миротворчого контингенту.
Психологічна стійкість до негативного впливу на військовослужбовців стресогенних чинників, характерних для миротворчої місії.
Вплив індивідуально-психологічних особливостей військово-службовців на виконання миротворчих завдань.
Ціннісно-мотиваційні компоненти діяльності миротворців.
Психологічна підготовленість миротворців до діяльності в особливим умовах.
Узагальнення результатів дослідження та організаційні основи здійснення психологічного забезпечення діяльності військовослужбовців сухопутних військ у миротворчих операціях.
Аналіз психологічних механізмів функціонування та розвитку психологічної підготовленості військовослужбовців миротворчих контингентів.
Концептуальна схема психологічного забезпечення миротворчої діяльності.
Організаційні основи здійснення психологічного забезпечення миротворчої діяльності
Похожие разделы