Похожие разделы

Агаєв Н.А, Кокун О.М., Пішко І.О. Психологічне забезпечення розвитку лідерських якостей майбутніх офіцерів

Практикум
 • формат doc
 • размер 571,08 КБ
 • добавлен 29 января 2016 г.
Методичний посібник. – К.: НДЦ ГП ЗСУ, 2014. – 209 с. У посібнику представлено розроблене авторами психологічне забезпечення розвитку лідерських якостей майбутніх офіцерів: основні положення сучасних теоретичних уявлень про феномен лідерства; психологічна структура лідерських якостей майбутнього офіцера; психодіагностичне забезпечення діагностування лідерських якостей курсантів; визначені в процесі емпіричних досліджень основні особливості та чин...

Баношенко В.О., Копаниця Н.І., Литвиненко Е.С. (ред.) Динамічне психологічне вивчення особового складу

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,61 МБ
 • добавлен 23 июля 2015 г.
Методичні матеріали призначені для командирів, офіцерів-психологів підрозділів та психологів територіальних центрів комплектування. - К.; СПЦ ЗСУ, 2009. – 60 с. Зміст Вступ Список скорочень Порядок роботи iз журналом динамічного психологічного вивчення Особистісний опитувальник НПН-А (нервово-психічна нестійкість – акцентуація Анкета самооцінки стану (АСС) Оцінка резервних можливостей кардіореспіраторної системи військовослужбовців Методика визна...

Баношенко В.О., Копаниця Н.І., Литвиненко Е.С. (ред.) Динамічне психологічне вивчення особового складу

Практикум
 • формат doc
 • размер 339,92 КБ
 • добавлен 22 июля 2015 г.
Методичні матеріали призначені для командирів, офіцерів-психологів підрозділів та психологів територіальних центрів комплектування. - К.; СПЦ ЗСУ, 2009. – 60 с. Зміст Вступ Список скорочень Порядок роботи iз журналом динамічного психологічного вивчення Особистісний опитувальник НПН-А (нервово-психічна нестійкість – акцентуація Анкета самооцінки стану (АСС) Оцінка резервних можливостей кардіореспіраторної системи військовослужбовців Методика визна...

Бахтин И.С. Личностные особенности курсантов военно-морских высших военных учебных заведений, склонных к аддиктивному поведению

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,24 МБ
 • добавлен 09 декабря 2016 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Специальность: 19.00.04 – «Медицинская психология». СПбГУ. Санкт–Петербург. 2016. – 193 с. Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Егоров Алексей Юрьевич Цель исследования: изучение особенностей личности, способствующих развитию химических форм аддиктивного поведения у курсантов военно-морских военных учебных заведений. Объект исследования: личностные особенн...

Борисов А.М. Психофизиологические особенности у воспитанников средних образовательных учреждений с дополнительными военными программами

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 874,28 КБ
 • добавлен 24 февраля 2015 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Специальность: 19.00.02 – психофизиология. Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова. Санкт-Петербург. 2015. —- 125 с. Научный руководитель: доктор медицинских наук профессор Сысоев В.Н. Цель работы. Оценка значимости психофизиологических особенностей воспитанников средних образовательных учреждений с дополнительными военными программами для прогноза успешности их обучения. Объ...

Військова розвідка

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2,42 МБ
 • добавлен 09 июня 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 38 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Сучасні положення воєнного мистецтва, зокрема тактики, і мистецтва постійного покращення підготовки військ до ведення бойових дій вночі, умілого та ушивного виконання бойових завдань під час переходу до наступу. В даному навчальному посібнику розглядаються питання організації і ведення бойових дій бригадою вн...

Військова розвідка

Практикум
 • формат rtf
 • размер 2,61 МБ
 • добавлен 22 июля 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 38 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Сучасні положення воєнного мистецтва, зокрема тактики, і мистецтва постійного покращення підготовки військ до ведення бойових дій вночі, умілого та ушивного виконання бойових завдань під час переходу до наступу. В даному навчальному посібнику розглядаються питання організації і ведення бойових дій бригадою вн...

Виховна робота у Збройних Силах України

Презентация
 • формат ppt
 • размер 974,87 КБ
 • добавлен 08 апреля 2012 г.
Гангал А.В. ВІТІ НТУУ КПІ. Розглядаються наступні питання: Принципи та технології виховання. Виховна робота в підрозділі. Організація індивідуально-виховної роботи в підрозділі Морально-психологічне забезпечення життєдіяльності військ. Організація та проведення інформаційно-пропагандиського забезпечення в частині, підрозділі.

Виявлення вибухонебезпечних предметів

Практикум
 • формат pdf
 • размер 540,08 КБ
 • добавлен 18 июня 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 3 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Підбірка рекомендації для населення на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів. Зміст. Своєчасно інформуйте про виявлення вибухонебезпечних предметів. Для того, щоб вирізнити вибухові пристрої з-поміж усіх інших, варто запам’ятати їхні характерні ознаки Категорично забороняється Подяка за допомогу Леонід...

Виявлення вибухонебезпечних предметів

Практикум
 • формат rtf
 • размер 362,57 КБ
 • добавлен 24 июня 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 3 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Підбірка рекомендації для населення на випадок виявлення вибухонебезпечних предметів. Зміст. Своєчасно інформуйте про виявлення вибухонебезпечних предметів. Для того, щоб вирізнити вибухові пристрої з-поміж усіх інших, варто запам’ятати їхні характерні ознаки Категорично забороняється Подяка за допомогу Леонід...

Гендерные особенности профессиональной идентичности военнослужащих

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 223,43 КБ
 • добавлен 17 июня 2012 г.
Курганский государственный университет, 2011, 36 стр. файл содержит: определение понятия «идентичность», «профессиональная идентичность»; законодательная база определяющая статус военнослужащего; эмпирическое исследование проблемы гендерных особенностей профессиональной идентичности военнослужащих.

Горьковая И.А., Баканова А.А., Маликова Т.В. и др. Технологии психологической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях

Практикум
 • формат doc
 • размер 1,08 МБ
 • добавлен 20 июня 2014 г.
Учебно-методический комплекс. – СПб.: РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. – 249 с. Авторы: доктор психол. наук, профессор И. А. Горьковая, канд. психол. наук А. А. Баканова, канд. психолог. наук Т. В. Маликова, канд. психол. наук, доц. Р. А. Тимошенко, канд. философ. наук, доц. А. Е. Краснов. УМК разработан для использования при организации учебной деятельности по модулю «Технологии психологической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях». В нем пр...

Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру

Практикум
 • формат pdf
 • размер 588,25 КБ
 • добавлен 25 июня 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 6 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Підбірка рекомендацій для населення у випадку надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Зміст: Підготовка оселі Правила поведінки в умовах надзвичайних ситуації воєнного характеру Не рекомендується При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється Як вижити під "Градом". Інструкція Подяка за допомогу Ле...

Дії населення в умовах надзвичайних ситуацій воєнного характеру

Практикум
 • формат rtf
 • размер 533,35 КБ
 • добавлен 04 июля 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 6 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Підбірка рекомендацій для населення у випадку надзвичайних ситуацій воєнного характеру. Зміст: Підготовка оселі Правила поведінки в умовах надзвичайних ситуації воєнного характеру Не рекомендується При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється Як вижити під "Градом". Інструкція Подяка за допомогу Ле...

Дії у виападку надзвичайної ситуації

Практикум
 • формат pdf
 • размер 12,21 МБ
 • добавлен 19 июня 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 27 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Дана книга є набором рекомендацій для населення, щодо правил поведінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі вчинення терористичного акту. Метою цих рекомендацій є допомога громадянам орієнтуватися і діяти в ситуаціях. Зміст. Рекомендації в умовах загрози та виникнення терористичного акту. Своє...

Дії у виападку надзвичайної ситуації

Практикум
 • формат rtf
 • размер 3,81 МБ
 • добавлен 23 июля 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 27 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Дана книга є набором рекомендацій для населення, щодо правил поведінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі вчинення терористичного акту. Метою цих рекомендацій є допомога громадянам орієнтуватися і діяти в ситуаціях. Зміст. Рекомендації в умовах загрози та виникнення терористичного акту. Своє...

Диплом - Влияние экстремальной среды на экологическое сознание военнослужащих

degree
 • формат doc
 • размер 150.5 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Для прохождения действительной воинской службы в ряды Вооруженных сил призывается самый здоровый контингент молодых людей нашей страны. Это предполагает несение службы не только в обычных, но и в экстремальных условиях жизнедеятельности. Современные представления о психологических и социально-психологических последствиях экстремальных воздействий на военнослужащих традиционно рассматриваются в двух основных направлениях: во-первых, с точки зрения...

Диплом - Использование метода гештальт-терапии в социально-психологической реабилитации военнослужащих, получивших ранения

degree
 • формат rtf
 • размер 391.92 КБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Дипломная работа. – М. - МГПУ, - 2004, - 129 с. Автор: Архангельской Ольги Борисовны. Научные руководители – старший научный сотрудник ПИ РАО, заместитель начальника 6-го ЦВКГ МО РФ, Иванов А.Л. Специальность – психология. Аннотация. Гипотеза. Применение метода гештальт-терапии в социально-психологической реабилитации (в условиях 6 ЦВКГ – Всеармейского реабилитационного центра) оказывает положительное влияние на индивидуально-психологические о...

Диплом - Психологические качества личности граждан, поступающих на военную службу по контракту

degree
 • формат doc
 • размер 1.04 МБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Вооруженные силы — это сложный социальный организм, являющийся неотъемлемой частью современного общества. Их развитие и состояние всегда обусловлены тенденциями развития самого общества. Однако независимо от исторических условий и социально-экономических тенденций развития для Вооруженных сил России главной задачей всегда была и остается вооруженная защита рубежей Родины. Вооруженные силы — это не безликий организм или бездушный механизм, это, пр...

Диплом - Психологические особенности агрессивности военнослужащих разведывательно-диверсионных групп

degree
 • формат doc
 • размер 1.59 МБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Проблема адаптации молодых людей к военной службе чрезвычайно сложна. К сожалению, не всякий гражданин, призванный в ряды Вооруженных сил, в состоянии успешно адаптироваться к новым условиям деятельности. Весьма значительное количество молодых людей в первый период службы испытывают осложнения в адаптации, что приводит не только к проблемам в межличностных отношениях, невосприятию требований воинской дисциплины и низкой эффективности профессионал...

Диплом. Психологическая помощь молодым военнослужащим с застревающей характерологической акцентуацией методом групповой клиентоцентрированной психотерапии

degree
 • формат doc
 • размер 136.65 КБ
 • добавлен 04 сентября 2010 г.
Объектом исследования являются молодые военнослужащие с застревающей характерологической акцентуацией. Предмет исследования - психологическая помощь молодым военнослужащим с застревающей характерологической акцентуацией методом групповой клиентоцентрированной психотерапии. Цель данной работы - определить основные психологические особенности молодых воинов с застревающей характерологической акцентуацией и выявить основные условия оказания и разраб...

Дипломная работа - Реабилитация воннослужащих с постравматическим стрессовым расстройством (ПТСР)

degree
 • формат rtf
 • размер 66.29 КБ
 • добавлен 11 октября 2011 г.
Дипломная работа. – 67 с. Автор не известен. Специальность – психология. Аннотация. Целью нашей работы является исследование теоретических и практических аспектов системной реабилитации военнослужащих. Объектом нашей работы выступает организация психологической работы в войсках. Предметом работы является процесс психологической реадаптации и реабилитации военнослужащих с ПТСР в вооруженных силах Российской Федерации. Гипотеза исследован...

Дипломная работа - Тенденции развития и особенности формирования побудительных мотивов воинской деятельности

degree
 • формат doc
 • размер 452.5 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
- 2009 г. – 105 стр. (автор неизвестен). Работа выполнена на квалификационном уровне «специалиста». Объект исследования настоящей работы: профессиональная деятельность военных кадров в условиях современной России. Предмет исследования: сущность, содержание, состояние, тенденции развития и особенности формирования побудительных мотивов воинской деятельности. Цели дипломной работы: Рассмотреть сущность и специфику воинской деятельности и на этой о...

Евсюк А.В. Условия эффективного обеспечения психологической совместимости субъектов воинской деятельности

Дисертация
 • формат doc
 • размер 681,20 КБ
 • добавлен 24 декабря 2014 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. 19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика. Современная гуманитарная академия. Москва – 2014. – 204 с. Научный руководитель – доктор психологических наук, профессор Секач М.Ф. Объект исследования — взаимоотношения между военнослужащими боевых расчетов воинских формирований в процессе совместной воинской деятельности. Предмет исследования — условия и фактор...

Екстрена валізка. Що потрібно мати при собі на випадок війни

Практикум
 • формат pdf
 • размер 804,21 КБ
 • добавлен 19 июля 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 3 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Екстрена валіза - це узагальнене визначення базового набору речей, необхідного кожній цивільній людині, щоб вижити в будь-якій екстремальній ситуації. В даній книзі зібрані рекомендації по тому, що має входити в набір до екстреної валізи. Подяка за допомогу Леоніду Бицюрі і прес-офіцеру управління ДСНС України...

Екстрена валізка. Що потрібно мати при собі на випадок війни

Практикум
 • формат rtf
 • размер 278,96 КБ
 • добавлен 10 июля 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 3 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Екстрена валіза - це узагальнене визначення базового набору речей, необхідного кожній цивільній людині, щоб вижити в будь-якій екстремальній ситуації. В даній книзі зібрані рекомендації по тому, що має входити в набір до екстреної валізи. Подяка за допомогу Леоніду Бицюрі і прес-офіцеру управління ДСНС України...

Ерёмина Т.И., Крюков Н.П., Логинова Ю.Ю. Социально-психологическая адаптация граждан, принимавших участие в боевых действиях

Практикум
 • формат rtf
 • размер 94,56 КБ
 • добавлен 22 июля 2014 г.
Саратов: ПМУЦ, 2002. —- 60 с. Методическое пособие посвящено проблеме адаптации участников боевых действий к условиям гражданской жизни. Граждане, испытавшие на себе психотравмирующее воздействие военной обстановки, представляют собой группу повышенного социального риска и нуждаются в специальных реабилитационных мероприятиях. В пособии рассматриваются последствия воздействия боевой обстановки на физическое и психическое состояние военнослужащих,...

Зинькевич Р.В. Формирование патриотизма и гражданственности у воспитанников военно-учебных заведений России в XVIII-XX вв

Дисертация
 • формат doc
 • размер 585,29 КБ
 • добавлен 09 февраля 2015 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Специальность: 13.00.01. - общая педагогика, история педагогики и образования. МГГУ им. М.А. Шолохова. Москва. 2014. — 173 с. Научный руководитель: Щербаков Ю.И., доктор педагогических наук, профессор. Объект исследования - историко-педагогические условия формирования патриотизма и гражданственности у воспитанников военно-учебных заведений России XVIII - XX вв. Предмет исследо...

История развития военной психологии общественно-политические предпосылки и особенности столкновения

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 50,07 КБ
 • добавлен 09 февраля 2015 г.
Без выходных данных. — 13 с. Становление и развитие военной психологии в России до Великой Отечественной войны. История становления и развития военной психологии в России.

Караяни Ю.М. Социально-психологическая реабилитация инвалидов боевых действий

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1,17 МБ
 • добавлен 27 января 2016 г.
Диссертация на соискание ученой степени доктора психологических наук. Специальность: 19.00.05 - «Социальная психология». ВИ. Москва. 2015. – 343 с. Научный руководитель: доктор психологических наук, профессор Корчемный П.А. Объектом исследования является социально-психологическая реабилитация инвалидов боевых действий. Предмет исследования: психологическая сущность, содержание, модель, механизмы, эффекты, процессы, технологии и принципы социально...

Коваль П.Р. Формирование этнической толерантности в многонациональных воинских коллективах

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,36 МБ
 • добавлен 08 декабря 2014 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Москва, Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Московский государственный институт международных отношений (университет). Министерства иностранных дел Российской Федерации». 2014. – 204 с. Социология управления – 22.00.08. Научный руководитель – доктор социологических наук, профессор Носкова А.В. Объектом исслед...

Кодекс поведінки учасників бойових дій

Практикум
 • формат rtf
 • размер 640,97 КБ
 • добавлен 29 июня 2015 г.
Міністерство оборони України. Допущений Міністерством оборони України як посібник для військовослужбовців Збройних Сил України. Основна мета посібника - виховання особового складу в дусі гуманізму та людяності, дотримання моральних норм і загальновизнаних принципів міжнародного права. Київ, ПКФ "Любава", 1995. – 31 с. Під час війни певні правила підлягають дотриманню по відношенню до противника. Книга містить перелік правил поведінки військовослу...

Костин Д.В. Экспресс-диaгностикa рaсстройств aдaптaции у военнослужaщих (клинические и психофизиологические aспекты)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1,21 МБ
 • добавлен 17 марта 2015 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Специальность: 14.01.06 – психиатрия; 19.00.02 – психофизиология. Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова. Санкт-Петербург. 2015. —- 177 с. Научный руководитель: доктор медицинских нaук Е.Ю. Aбритaлин. Цель исследовaния: рaзрaботкa нaучно-методических подходов к экспресс-диaгностике рaсстройств aдaптaции у военнослужaщих по призыву в процессе медико-психологического сопровожд...

Костин Д.В. Экспресс-диaгностикa рaсстройств aдaптaции у военнослужaщих (клинические и психофизиологические aспекты)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 514,05 КБ
 • добавлен 07 марта 2015 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Специальность: 14.01.06 – психиатрия; 19.00.02 – психофизиология. Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова. Санкт-Петербург. 2015. - 21 с. Научный руководитель: доктор медицинских нaук Е.Ю. Aбритaлин Цель исследовaния: рaзрaботкa нaучно-методических подходов к экспресс-диaгностике рaсстройств aдaптaции у военнослужaщих по призыву в процессе медико-психологического...

Кузнецов Б.В. Адаптация курсантов первого курса к образовательному процессу военизированных учебных заведений средствами физической культуры (на примере Воронежского института ГПС МЧС РФ)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 5,07 МБ
 • добавлен 25 февраля 2015 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Специальность: 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. ВИФК. Санкт-Петербург. 2014. —- 214 с. Научный руководитель: доктор педагогических наук профессор С.М. Ашкинази. Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить методику успешной адаптации курсантов первого курса к об...

Кузнецов Б.В. Адаптация курсантов первого курса к образовательному процессу военизированных учебных заведений средствами физической культуры (на примере Воронежского института ГПС МЧС РФ)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 321,87 КБ
 • добавлен 05 марта 2015 г.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Специальность: 13.00.04 – Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры. ВИФК. Санкт-Петербург. 2014. - 25 с. Научный руководитель: доктор педагогических наук профессор С.М. Ашкинази Цель исследования: теоретически обосновать и экспериментально проверить методику успешной адаптации курсантов первого к...

Курсовая работа - Личность и коллектив. Взаимодействие личности и коллектива в условиях военной службы

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 68.12 КБ
 • добавлен 21 сентября 2010 г.
Теоретический аспект личности и коллектива. Понятие личности в психологии. Сущность личности и факторы ее формирования. Понятие и сущность воинского коллектива. Этапы и особенности формирования воинского коллектива. Анализ особенностей взаимодействия личности и коллектива в условиях военной службы. Особенности психологии взаимоотношений у военнослужащих. Диагностика конфликтов в воинских коллективах. Предупреждение и преодоление конфликтов. Метод...

Курсовая работа - Психологические аспекты патриотического воспитания молодежи (в системе обязательной подготовки граждан к военной службе)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 141.5 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
РАНХиГС, Москва, Кораблева В.В., 2011г., 31 с. Содержание. Введение. Психофизиологические проблемы молодежи, как объекта. военно-патриотического воспитания. Военно-патриотическое воспитание: сущность, содержание, система. Эффективность военно-патриотического воспитания и ее критерии. Заключение. Список источников и литературы.

Курсовая работа - Психологические особенности личности военнослужащих женщин

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 70.88 КБ
 • добавлен 03 ноября 2010 г.
52стр. ИГПУ, факультет психологии. Введение, Теоретические основы исследования психологических особенностей личности военнослужащих женщин. Основные направления дифференциально-психологических исследований. Индивидуально-психологические особенности военнослужащей женщины. Психологические аспекты организации и содержания воспитания женщин-военнослужащих. Эмпирическое исследование психологических особенностей личности женщин военнослужащих. Органи...

Курсовой проект - Влияние юридического основания службы на межличностные отношения военнослужащих

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 64.53 КБ
 • добавлен 26 декабря 2010 г.
Содержание. введение. Воинский коллектив. межличностные отношения в среде военнослужащих. Взаимоотношения как социально-психологическое явление. Взаимоотношения в воинском коллективе. Методы изучения взаимоотношений в воинском коллективе. эмпирическое исследование. Результаты параметрической социометрии. Результаты анкетирования. заключение. список литературы. приложения. Содержит эмпирический материал, защищена в УрГПУ, Екатеринбург 2010 на "отл...

Кучеренко Е., Мороз Р., Цуканова Т. Преодоление боевого стресса

Практикум
 • формат rtf
 • размер 527,67 КБ
 • добавлен 15 июня 2015 г.
Составители – авторский коллектив Психологической кризисной службы г. Николаева. (В буклете использованы также рекомендации Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем Вооруженных Сил Украины, Министерства обороны Украины и Общественной организации «Украинская ассоциация специалистов по преодолению последствий психотравмирующих событий») – 64 с. Памятка составлена на основе рекомендаций военных психологов и личного опыта участников боев...

Лекции - Военная психология

Статья
 • формат doc
 • размер 203 КБ
 • добавлен 20 сентября 2010 г.
Конспект лекций., - 2008. – 39 стр. (15 лекций). Содержание: Военная психология как отрасль психологической науки (Учебные вопросы: Предмет военной психологии. Основные принципы, методы и задачи военной психологии). Состояние и перспективы развития военной психологии как науки и пути внедрения ее достижений в войсковую практику (Учебные вопросы: Причины возрастания роли военной психологии и ее состояние. Перспективы развития военной психологии...

Лекции - Военная психология конфликта

Статья
 • формат doc
 • размер 223.5 КБ
 • добавлен 20 сентября 2010 г.
Конспект лекций. – 2009. – 46 стр. (17 лекций). Содержание: Сущность конфликтов, их роль в жизни и деятельности человека, коллектива и Вооруженных сил (Вопросы: Актуальность проблемы конфликта. Основные положения конфликтологических теорий. Сущность и признаки конфликта). История становления и развития современной конфликтологической теории и практики (Учебные вопросы: Предпосылки формирования конфликтологических знаний. Зарубежная конфликтол...

Медико-психологическая подготовка космонавтов

 • формат doc
 • размер 170 КБ
 • добавлен 17 декабря 2009 г.
МАТИ, Кафедра "Эргономика и информационно-измерительные системы". Содержание: Введение. Влияние профессиональной деятельности космонавтов на их психологические свойства и качества. Подготовка к космическим полетам. Космические полеты. Послеполетный реадаптационный период. Организационно-методические основы и принципы медико-психологической подготовки. Цель медико-психологической подготовки. Общие условия медико-психологической подготовки. Методы...

Методичні матеріали щодо вивчення індивідуально-психологічних якостей військовослужбовців сержантського (старшинського) складу, профілактики адиктивної поведінки

Практикум
 • формат pdf
 • размер 303,35 КБ
 • добавлен 11 июля 2015 г.
Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України. Соціально-психологічний центр Збройних Сил України. Київ – 2011. – 20 с. Зміст Вступ Основні напрями роботи командирів (начальників), офіцерів структур виховної роботи з військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу. Організація вивчення індивідуально-психологічних якостей сержантського (старшинського) складу. Первинне індивідуально-психологічне вив...

Методичні матеріали щодо вивчення індивідуально-психологічних якостей військовослужбовців сержантського (старшинського) складу, профілактики адиктивної поведінки

Практикум
 • формат doc
 • размер 61,72 КБ
 • добавлен 15 июня 2015 г.
Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України. Соціально-психологічний центр Збройних Сил України. Київ – 2011. – 20 с. Зміст Вступ Основні напрями роботи командирів (начальників), офіцерів структур виховної роботи з військовослужбовцями сержантського (старшинського) складу. Організація вивчення індивідуально-психологічних якостей сержантського (старшинського) складу. Первинне індивідуально-психологічне вив...

Методичні рекомендації командирам, штабам, органам виховної роботи щодо профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців

Практикум
 • формат pdf
 • размер 296,12 КБ
 • добавлен 16 июня 2015 г.
Головне управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України. Соціально-психологічний центр Збройних Сил України. Київ – 2011. – 26 с. Зміст Вступ Причини суїцидальної поведінки Загальні положення. Поняття суїциду Основні причини суїцидальної поведінки військовослужбовців у Збройних Силах України Складові роботи щодо профілактики самогубств Етап збору інформації про джерела суїцидальної небезпеки Етап планування та про...

Методичні рекомендації щодо проведення психологічної підготовки особового складу Збройних Сил України

Практикум
 • формат pdf
 • размер 3,29 МБ
 • добавлен 30 июня 2015 г.
Генеральний штаб Збройних сил України. Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України. - Київ – 2012. – 214 с. Анотація. Психологічна підготовка особового складу Збройних Сил України організовується та проводиться відповідно до військового стандарту Психологічна підготовка. У методичних рекомендаціях викладені загальні поняття, основні положення та зміст питань психологічної підготовки, яка організується в органах військовог...

Методичні рекомендації щодо проведення психологічної підготовки особового складу Збройних Сил України

Практикум
 • формат doc
 • размер 1,65 МБ
 • добавлен 08 июля 2015 г.
Генеральний штаб Збройних сил України. Головне управління по роботі з особовим складом Збройних Сил України. - Київ – 2012. – 214 с. Анотація. Психологічна підготовка особового складу Збройних Сил України організовується та проводиться відповідно до військового стандарту Психологічна підготовка. У методичних рекомендаціях викладені загальні поняття, основні положення та зміст питань психологічної підготовки, яка організується в органах військовог...

Морально-психологічне забезпечення, як основа повсякденної діяльності Збройних сил України

Реферат
 • формат doc
 • размер 67,28 КБ
 • добавлен 28 февраля 2012 г.
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ «КПІ» С.Л. Степаниця Київ, 2011 - 24 с. Кафеда №43 Військово-гуманітарних дисциплін Дисципліна «Педагогіка (у тому числі військове навчання та виховання)» В цьому рефераті розглядаються наступні питання: Сутність поняття «морально-психологічне забезпечення»; Морально-психологічне забезпечення життєдіяльності військ; Морально-психологічне забезпечення військової дисципліни та профілактики...

Мул С.А. Психологія готовності офіцера-прикордонника до професійної діяльності

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 21,98 МБ
 • добавлен 15 июня 2016 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук. Спеціальність: 19.00.01 – загальна психологія, історія психології. – Інститут психології. – Київ, 2016. — 539 с. Науковий консультант – Максименко Сергій Дмитрович академік, доктор психологічних наук, професор Мета дослідження полягає у виявленні психологічного змісту та структури психологічної готовності офіцера-прикордонника до професійної діяльності, і на цій основі розроблен...

Особенности индивидуально-воспитательной работы с военнослужащими контрактной службы в подразделении

degree
 • формат pdf
 • размер 439,02 КБ
 • добавлен 04 апреля 2012 г.
ЮРГУ, 2012, 54 с. Введение. Сущность и содержание индивидуально-воспитательной работы. Общая характеристика особенностей военнослужащих контрактников. Формы и методы воспитательной работы с военнослужащими рядового и сержантского состава, поступившими на военную службу по контракту. Изучение опыта индивидуально-воспитательной работы с военнослужащими контрактниками. Технология системы индивидуально-воспитательной работы военнослужащих проходящих...

Особенности социально-психологической адаптации участников военных действий различных регионов в условиях гражданской жизни

degree
 • формат pdf
 • размер 451,74 КБ
 • добавлен 13 сентября 2014 г.
Дипломная работа по специальности 030301 «Психология» студентки 5 курса очного отделения Ушаковой И.В. Научный руководитель: Николаева Е.Ю. Рецензент: д-р мед. наук Яворский А.А. Екатеринбург. Гуманитарный университет. – 2008. – 101 с. Оглавление. Введение. Социально-психологическая адаптация военнослужащих. Понятие социально-психологической адаптации и адаптационного потенциала. Особенности социально-психологической адаптации участников военных...

Особливості психологічної готовності військовослужбовців до миротворчої діяльності

degree
 • формат pdf
 • размер 682,36 КБ
 • добавлен 03 сентября 2016 г.
Автор – Загоровський В.В. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор кафедри Л.П. Журавльова, 2014. 60 с. Дипломна робота з психології спеціальності «Психологія» денної форми навчання Об’єкт дослідження: психологічна готовність військовослужбовців. Предмет: особливості психологічної готовності особистості військовослужбовців до миротворчої діяльності. Мета дослідження: ви...

Пенькова Н.Є. Психологічна готовність військовослужбовців національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1,89 МБ
 • добавлен 19 июня 2016 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах». – НАНГУ. – Харків, 2015. — 242 с. Науковий керівник Приходько Ігор Іванович доктор психологічних наук Мета дослідження: на підставі теоретичного та емпіричного дослідження психологічної готовності військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності під час проведення антитерористи...

Пенькова Н.Є. Психологічна готовність військовослужбовців національної гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 3,21 МБ
 • добавлен 02 июля 2016 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.09 – «Психологія діяльності в особливих умовах». – НАНГУ. – Харків, 2015. — 242 с. Науковий керівник Приходько Ігор Іванович доктор психологічних наук Мета дослідження: на підставі теоретичного та емпіричного дослідження психологічної готовності військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності під час проведення антитерористи...

Планування та організація виховної роботи у підрозділі

Реферат
 • формат doc
 • размер 53,23 КБ
 • добавлен 23 апреля 2012 г.
Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації НТУУ КПІ. С.Л. Степаниця Київ, 2011 - 24 с. В цьому рефераті розглядаються наступні питання: Типові заходи виховної роботи в підрозділі. Планування виховної роботи. Основні завдання, принципи та методи виховної роботи.

Правила пожежної безпеки

Практикум
 • формат pdf
 • размер 568,45 КБ
 • добавлен 09 июля 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 8 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Пожежа — це завжди лихо. Проте не всі знають елементарні правила поведінки у випадку пожежі. Дана книга представляє набір правил пожежної безпеки. Зміст: Правильно використовуйте засоби гасіння пожеж Якщо пожежа застала вас у приміщенні Дії під час рятування постраждалих від пожежі з будинків Якщо ви опинилися...

Правила пожежної безпеки

Практикум
 • формат rtf
 • размер 344,41 КБ
 • добавлен 18 июня 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 8 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Пожежа — це завжди лихо. Проте не всі знають елементарні правила поведінки у випадку пожежі. Дана книга представляє набір правил пожежної безпеки. Зміст: Правильно використовуйте засоби гасіння пожеж Якщо пожежа застала вас у приміщенні Дії під час рятування постраждалих від пожежі з будинків Якщо ви опинилися...

Практичний порадник керівному складу бригад (полків) щодо профілактики та прогнозування суїцидальної поведінки військовослужбовців у військовій частині

Практикум
 • формат pdf
 • размер 279,71 КБ
 • добавлен 21 июня 2015 г.
Заступником начальника Генерального штабу Збройних Сил України. Київ - 2013. – 12 с. Зміст. Ознаки біди Вивчаючи свого підлеглого, обов’язково зверніть увагу на його життя до служби у збройні сили україни Причини та умови, що сприяють випадкам самогубств, діяльність по їх нейтралізації Напрямки роботи Поради щодо організації індивідуальної профілактичної бесіди з військовослужбовцями, схильними до самогубства Особливості діяльності посадових...

Презентация - Теоретические основы воспитания военнослужащих

Презентация
 • формат ppt
 • размер 64.8 МБ
 • добавлен 19 июня 2011 г.
Содержание презентации: Информационно-пропагандистская работа. Психологическая работа. Воспитательная работа в ВС РФ. Военно-социальная работа. Воинская дисциплина. Автор: Неизвестен. Количество слайдов: 5. Размер: 64,8 МБ.rn

Приймак Е.Н. Особенности ценностно-смысловой сферы военнослужащих по призыву на этапе службы в армии

Дисертация
 • формат doc
 • размер 1,14 МБ
 • добавлен 21 марта 2015 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Специальность: 19.00.13 – психология развития, акмеология (психологические науки). Южный федеративный университет. Ростов-на-Дону. 2014. -— 168 с. Научный руководитель: доктор психологических наук, профессор Абакумова И.В. Цель исследования – изучить особенности ценностно-смысловой сферы военнослужащих, призванных в ряды Вооруженных Сил России. Предмет исследования – особенно...

Прийоми психологічної cамодопомоги учасникам бойових дій

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 07 июля 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 42 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. З метою збереження психічного здоров’я та запобігання наслідків впливу бойових стрес-факторів на військовослужбовців, які беруть участь в бойових діях, ми пропонуємо низку заходів із навчання військовослужбовців прийомам психічної саморегуляції, психологічної самодопомоги, що дозволить уникнути чи зменшити пр...

Прийоми психологічної cамодопомоги учасникам бойових дій

Практикум
 • формат rtf
 • размер 665,72 КБ
 • добавлен 25 июня 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 42 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. З метою збереження психічного здоров’я та запобігання наслідків впливу бойових стрес-факторів на військовослужбовців, які беруть участь в бойових діях, ми пропонуємо низку заходів із навчання військовослужбовців прийомам психічної саморегуляції, психологічної самодопомоги, що дозволить уникнути чи зменшити пр...

Профессиональная этика военного психолога

Реферат
 • формат doc
 • размер 19,32 КБ
 • добавлен 17 декабря 2012 г.
СГУ им. Чернышевского, Саратов, 2013. Введение. Особенности работы военного психолога. Содержание психологической работы военного психолога. Особенности профессиональной этики военного психолога. Заключение. Список использованных источников.

Психологический анализ неуставных отношений

Лабораторная
 • формат doc, xls
 • размер 40,18 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Аннотация Источник: разработан в 1994 году для военнослужащих срочной службы, а затем адаптирован в качестве методики экспресс-анализа и методического инструментария практических психологов МВД России, включая вузы и внутренние войска. Опросник ПАНО содержит 120 утверждений.

Психолого-педагогические особенности воспитательной работы с несовершеннолетними осуждёнными на современном этапе реформирования уголовно-исполнительной системы Минюста России

degree
 • формат pdf
 • размер 557,34 КБ
 • добавлен 07 апреля 2013 г.
Выпускная квалификационная (дипломная) работа. МИНЮСТ России Академия права и управления Кафедра юридической психологии и педагогики. Рязань. 2003. – 96 с. Выполнил: слушатель 4 курса психологического факультета младший лейтенант внутренней службы Ельчанинов С.Н. Научный руководитель: кандидат педагогических наук капитан внутренней службы Матвеенко В.Е. Аннотация. Цель работы. На основе изучения и анализа научных источников выявить, проанализир...

Реферат - Боевой стресс и его психологические последствия

Реферат
 • формат doc
 • размер 36 КБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
ТВВИКУ, кафедра психологии, 8 страниц, 2009год Дисциплина: военная психология Определение боевого стресса. Боевые стрессоры. Стрессовые ситуации. Характеристики боевой деятельности, влияющие на интенсивность боевого стресса. Психологическая реабилитация военнослужащих, участвовавших в боевых действиях.rn

Реферат - Взаимоотношения военнослужащих

Реферат
 • формат doc
 • размер 82 КБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
ТВВИКУ, кафедра психологии, 11 страниц, 2009год. Дисциплина: военная психология Изучение межличностных отношений в коллективе и диагностика неуставного поведения Профилактика - основное средство предупреждения неуставных взаимоотношений

Реферат - Военная психология и психотерапия

Реферат
 • формат doc
 • размер 15.66 КБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
ТВВИКУ, кафедра психологии, 7страниц, 2009год. Дисциплина: военная психология Военная психология как отрасль отечественной психологии. Определение термина психотерапия. Объекты психологической психотерапии. Психологическая структура ситуации. Динамика психического здоровья в ситуациях различного класса и групп субъективной сложности.

Реферат - Военная психология как отрасль психологической науки

Реферат
 • формат doc
 • размер 67 КБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
ТВВИКУ, кафедра психологии, 16 страниц, 2009 год. Дисциплина: военная психология Развитие военной психологии в России до 1917 года. Формирование системы военной психологии в России. Узловые разделы военно-психологической науки середины Х1Х - начала ХХ века.rn

Реферат - Военный этикет и культура общения военнослужащих

Реферат
 • формат doc
 • размер 92 КБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
ТВВИКУ, кафедра психологии, 8 страниц, 2009год. Дисциплина: военная психология Сущность этикета. Из истории этикета. Служебный этикет. Культура общения военнослужащих. Культура поведения военнослужащего. Как вести себя в общественных местах. Поведение в гостях.

Реферат - Возрастная психология как составляющая методологических основ военной психологии

Реферат
 • формат doc
 • размер 23 КБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
ТВВИКУ, кафедра психологии, 4 страницы, 2009год. Дисциплина: военная психология Возрастная психология как отрасль психологической науки. Психодиагностические методы изучения типологических закономерностей возрастных групп . Психологические проблемы, требующие разрешения в рамках военной психологии. Раскрытие закономерностей, управляющих поведением и действиями воинов в обстановке боевой учебы, службы и боевой деятельности. Проблема определения...

Реферат - Диагностика неуставных взаимоотношений между военнослужащими

Реферат
 • формат doc
 • размер 149.5 КБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
ТВВИКУ, кафедра психологии, 18 страниц, 2009год. Дисциплина: военная психология Требования к достижению воинской дисциплины и обеспечения ее устойчивости. Направления достижения воинской дисциплины и обеспечения её устойчивости. Формы проявления "неуставных взаимоотношений". Причины "живучести" неуставных взаимоотношений между военнослужащими (по мнению офицеров). Портрет "авторитета" среди военнослужащих срочной службы (в %). Диагностика неуст...

Реферат - Зачем военному психологу знание истории психологии?

Реферат
 • формат doc
 • размер 63 КБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
ТВВИКУ, кафедра психологии, 6 страниц, 2009год. Дисциплина: военная психология Тенденции формирования понятия военной психологии. Место психологии в в различных сферах жизнедеятельности человека. Задачи истории психологии. Подходы к психологическим концепциям и взглядам. Практическая значимость истории военно-психологической мысли. Значение истории психологии для деятельности военного психолога.rn

Реферат - Истоки дедовщины в российской (советской) армии

Реферат
 • формат doc
 • размер 259.5 КБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
ТВВИКУ, кафедра психологии, 19 страниц, 2009год. Дисциплина: военная психология Важность темы и методологические соображения Хронология возникновения дедовщины Подходы к классификации дедовщины Формальное описание ритуалов дедовщины Роль различных причин в возникновении дедовщины в Советской Армии Общие причины нулевого и первого уровня Снижение степени солидарности советского общества Деградация управленческих механизмов общества Демократизаци...

Реферат - Методи вдосконалення психологічної готовності до служби в армії

Реферат
 • формат doc
 • размер 89 КБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Самовиховання волі. Формування навичок спілкування. Способи та методики психічної саморегуляції. Способи та методики релаксації.

Реферат - Методологические проблемы военной психологии

Реферат
 • формат doc
 • размер 103.5 КБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
ТВВИКУ, кафедра психологии, 13 страниц, 2009г. Дисциплина: военная психология. Специфика предмета военно-психологической науки. Методологические основы военной психологии. Современное состояние психологической науки. Уровни методологии в современной методологии и логике психологической науки.rn

Реферат - Методология военно-психологического исследования

Реферат
 • формат doc
 • размер 17.77 КБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
ТВВИКУ, кафедра психологии, 6 страниц, 2009г. Дисциплина: военная психология. Уровни методологии психологического исследования. Военный психолог. Теоретик, философ или практик? Основные подсистемы исследовательской деятельности военного психолога: "военная психология" и "научная информация". Взаимосвязь исследовательских моделей.rn

Реферат - Морально-психологическое состояние личного состава подразделения (части)

Реферат
 • формат doc
 • размер 55.5 КБ
 • добавлен 22 декабря 2009 г.
ТВВИКУ, кафедра психологии, 13 страниц, 2009год. Дисциплина: военная психология Поддержание высокого морального духа личного состава Понятие о морально-психологическом состоянии личного состава подразделения, части. Аналитическая деятельность командира по анализу и оценке морально-психологических состояний военнослужащих Морально-психологическое состояние и человеческий фактор. Потенциал.rn

Реферат - Организация воспитательной работы в школе В.А. Сухомлинского

Реферат
 • формат doc
 • размер 97 КБ
 • добавлен 16 ноября 2010 г.
В. А. Сухомлинский и борьба идей в советской педагогике 60-х годов Жизненный путь В. А. Сухомлинского. Основные педагогические идеи В. А. Сухомлинского.

Реферат - Профилактика по предупреждению распространения наркотиков в военных частях

Реферат
 • формат doc
 • размер 233.5 КБ
 • добавлен 19 августа 2010 г.
Что такое наркотики. Вооружённые Силы и наркомания. Наркотические вещества, признаки и последствия их употребления. Производные конопли. Опиатные наркотики. Снотворно-седативные средства. Психостимуляторы. Галлюциногены. Летучие вещества наркотического действия. Заключение

Реферат - Способи та методики вивчення власної психологічної готовності до військової служби

Реферат
 • формат doc
 • размер 79.5 КБ
 • добавлен 09 ноября 2010 г.
Методика вивчення соціально-психологічної готовності до служби в армії. Оцінка рівня активності у підготовці до служби в армії. З'ясування характеру ставлення до вас інших людей. Методики самооцінки загальної військово-професійної готовності. Методика визначення типу темпераменту.

Реферат - Терроризм в России

Реферат
 • формат doc
 • размер 89 КБ
 • добавлен 06 марта 2011 г.
РГГУ, ГМУ, 2 курс, 18 страниц. Введение. Понятие терроризма и его виды. Понятие и сущность «терроризма». Виды терроризма и террористических групп. Теракт в Домодедово. Заключение. Список использованных источников и литературы. Приложение.

Реферат - Этика быта и семейной жизни офицера

Реферат
 • формат doc
 • размер 94 КБ
 • добавлен 03 декабря 2011 г.
Реферат студента ГПИ Московская область г. Голицыно на 17 страниц, имеет введение, 2 вопроса, заключение и список литературы. Содержание: Известно, что этикет определяет поведение человека в разных сферах общения, поэтому в спорте имеется этикет спортсмена, в медицинском учреждении – этикет врача, в дипломатическом корпусе – этикет дипломата, в армии – воинский этикет. Воинский этикет – это свод правил. Напряженность учебы и службы, значительные...

Реферат: Психологическая реабилитация военнослужащих

Реферат
 • формат docx
 • размер 28.6 КБ
 • добавлен 07 ноября 2011 г.
ДИСО, Донецк/Украина. Кафедра психологии, специальность: начальное обучение, психолог/ 9 с., 5 курс. Военная психология и педагогика. Виды, сущность, структура, задачи, организация и этапы психотерапии и реабилитации. Косвенная и прямая психотерапия, их виды. Методы психологического воздействия.

Система поетапної (ситуативної) профілактики порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями

Практикум
 • формат pdf
 • размер 387,81 КБ
 • добавлен 20 июня 2015 г.
Розглянута та погоджена на засіданні методичної комісії Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України. Київ. – 2012 . – 12 с. Зміст: Сутність порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями Форми прояву порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. Ознаки наявності у військовій частині, підрозділі порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. Ета...

Система поетапної (ситуативної) профілактики порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями

Практикум
 • формат doc
 • размер 119,86 КБ
 • добавлен 20 июля 2015 г.
Розглянута та погоджена на засіданні методичної комісії Головного управління виховної та соціально-психологічної роботи Збройних Сил України. Київ. – 2012 . – 12 с. Зміст: Сутність порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями Форми прояву порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. Ознаки наявності у військовій частині, підрозділі порушень статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями. Ета...

Социально-психологические взаимоотношения в воинских коллективах

 • формат doc
 • размер 311 КБ
 • добавлен 24 августа 2009 г.
ВУЗ: Нижегородский филиал Гуманитарного института (г. Москва). Преподаватель: Кратенко Н. А. Дисциплина: Психология групп и лидерства. Основные социально-психологические понятия группы. Лидерство в первичных воинских группах. Основные направления и задачи психологического исследования воинского коллектива. Анкетный опрос как метод изучения социально-психологических процессов в воинских группах. Приложения: Диагностика индивидуально-психологически...

Стиль общения командира как основа психологического климата в подразделении

degree
 • формат pdf
 • размер 394,22 КБ
 • добавлен 01 апреля 2012 г.
ЮРГУ, 2012, 65 с. Введение. Общее понятие о психологическом климате воинского подразделения. Факторы психологически благоприятного климата воинского подразделения. Влияние стиля общения командира на психологический климат воинского подразделения. Методы эмпирического изучения стиля общения командира и психологический климат воинского коллектива. Методические рекомендации формирования благоприятного психологического климата в подразделении с учето...

Субботин А.В. Влияние личностных качеств выпускников ракетного училища на успешность организационно-управленческой деятельности

Дисертация
 • формат doc
 • размер 816,19 КБ
 • добавлен 12 июля 2015 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Специальность: 19.00.03 – Психология труда, инженерная психология, эргономика. ЯГУ. Ярославль. 2014. — 192 с. Научный руководитель: доктор психологических наук, профессор Кашапов М.М. Цель работы: исследовать влияние личностных качеств выпускников ракетного училища на успешность их организационно-управленческой деятельности. Объект исследования: психологические детерминанты у...

Тимохович А.С. Формирование компетенций военно-служебной деятельности студентов технического вуза

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,62 МБ
 • добавлен 07 октября 2014 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования. СГАУ. - Красноярск – 2013. – 178 с. Научный руководитель: доктор педагогических наук, доцент Кольга В.В. Объект исследования – образовательный процесс технического вуза. Предмет исследования – формирование компетенций военно-служебной деятельности студентов технического вуза. Цель исследования: выявить, теоретически о...

Титаренко Т.М. (ред.) Психологічна допомога особистості, що переживає наслідки травматичних подій

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,51 МБ
 • добавлен 01 октября 2015 г.
(На укр. яз.) Збірник статей / Ін-т соціальної та політичної психології; Представництво Польської академії наук у м. Києві; Соціально-психологічний методичний реабілітаційний центр. – К. : Міленіум, 2015. – 150 с. У збірнику висвітлюються актуальні проблеми психологічної допомоги мешканцям України, які протягом тривалого часу перебувають в умовах неоголошеної війни. Презентуються результати наукового семінару Психологічна допомога особистості, що...

Управление деятельностью военнослужащих, проходящих военную службу по призыву

Реферат
 • формат doc
 • размер 29,30 КБ
 • добавлен 27 июня 2013 г.
ВКА им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург, 2010, 14 с. Содержание: Управление личным составом. Роль личности в организации Единочалие Поддержание воинской дисциплины. Теория и практика «Дедовщина». Содержание феномена, методы борьбы с ней Основные направления достижения соблюдения воинской дисциплины

Участь у бойових діях як чинник переосмислення військовослужбовцями життєвих цінностей

degree
 • формат pdf
 • размер 910,93 КБ
 • добавлен 05 сентября 2016 г.
Автор – Рисіч О.В. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, Науковий керівник: кандидат психологічних наук доцент Н. Ф. Портницька, 2009. 106 с. Магістерська робота з психології спеціальності «Психологія» денної форми навчання Об’єкт дослідження: ціннісна сфера особистості. Предмет дослідження: особливості переосмислення життєвих цінностей військовослужбовцями. Мета: дослідити особливості переосмислення життєвих цінностей в...

Харчук А.Д. Формирование конфликтной компетентности профессионала (на примере воинского труда)

Дисертация
 • формат doc
 • размер 885,85 КБ
 • добавлен 08 февраля 2015 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Специальность: 19.00.03 – психология труда, инженерная психология, эргономика (психологические науки). РГПУ им. А.И.Герцена. Санкт-Петербург. 2014. — 163 с. Научный руководитель: кандидат психологических наук, Доцент Н. Б. Лисовская. Цель работы. Исследование основных компонентов и особенностей формирования конфликтной компетентности профессионала. Предмет исследования: конфл...

Чернєй В.В., Костицький М.В., О.І. Кудерміна О.І. (сост.) Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції 2016 Частина 1

Статья
 • формат doc
 • размер 741,56 КБ
 • добавлен 25 марта 2016 г.
Матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016 р.): у 2 ч. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 248 с. Зміст Чернєй В.В. Вступне слово Тетерук А.А., Літвінчук С.О. Психологічна допомога комбатантам та членам їх родин в україні: проблеми та перспективи Яковенко С.І. Проблемні питання організації психологічної допомоги учасникам АТО Бондарчук О.І. Соціально-психологічні проблеми готовності практичних психологів до надання психолог...

Чернєй В.В., Костицький М.В., О.І. Кудерміна О.І. (сост.) Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції 2016 Частина 1

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,61 МБ
 • добавлен 10 апреля 2016 г.
Матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 30 берез. 2016 р.): у 2 ч. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2016. – 248 с. Зміст Чернєй В.В. Вступне слово Тетерук А.А., Літвінчук С.О. Психологічна допомога комбатантам та членам їх родин в україні: проблеми та перспективи Яковенко С.І. Проблемні питання організації психологічної допомоги учасникам АТО Бондарчук О.І. Соціально-психологічні проблеми готовності практичних психологів до надання психолог...

Чубенка І.М. (ред.) Досвід організації психологічної роботи під час ведення збройних конфліктів, підготовки та виконання миротворчих завдань

Практикум
 • формат pdf
 • размер 573,61 КБ
 • добавлен 24 июня 2015 г.
(На укр.яз.) Збірник інформаційно-аналітичних матеріалів. Головне управління по роботі з особовим складом ЗС України. Соціально-психологічний центр ЗС України. Київ – 2013. – 56 с. Зміст Вступ Досвід організації психологічного забезпечення Обмеженого контингенту радянських військ в Демократичній Республіці Афганістан Особливості психологічної підготовки армій США та Великої Британії Досвід проведення психологічної підготовки та реінтеграції війсь...

Чубенка І.М. (ред.) Досвід організації психологічної роботи під час ведення збройних конфліктів, підготовки та виконання миротворчих завдань

Практикум
 • формат doc
 • размер 242,13 КБ
 • добавлен 01 июля 2015 г.
(На укр.яз.) Збірник інформаційно-аналітичних матеріалів. Головне управління по роботі з особовим складом ЗС України. Соціально-психологічний центр ЗС України. Київ – 2013. – 56 с. Зміст Вступ Досвід організації психологічного забезпечення Обмеженого контингенту радянських військ в Демократичній Республіці Афганістан Особливості психологічної підготовки армій США та Великої Британії Досвід проведення психологічної підготовки та реінтеграції війсь...

Шадрин А.А. Социально-психологические факторы субъективного благополучия курсантов

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 2,66 МБ
 • добавлен 30 сентября 2015 г.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Специальность: 19.00.05 - Социальная психология. СГУ. Саратов. 2015. - 220 с. Научный руководитель: Шамионов Раиль Мунирович, доктор психологических наук, профессор Цель исследования: изучение социально-психологических факторов субъективного благополучия курсантов. Объект исследования: субъективное благополучие личности как социально-психологический феномен. Предмет исследова...

Шпаргалка по военной психологии

Шпаргалка
 • формат docx
 • размер 10.25 МБ
 • добавлен 02 января 2012 г.
Преподаватель к.п.н. доцент Скубаев В.В., НИЕВ, 2011, с. 67 Программные вопросы по дисциплине «Военная психология» по специальности «Психология» для подготовки к экзамену (зачету) 1. История зарождения и развития психологических знаний военной психологии. 2. Периодизация истории военной психологии. 3. Объект, предмет и основные задачи военной психологии. 4. Методологические принципы военной истории о природе и роли психического развития. 5. Особе...

Інженерна підготовка

Практикум
 • формат pdf
 • размер 8,55 МБ
 • добавлен 14 июля 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 13 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Книга містить практичні вказівки та поради учасникам бойових дій, щодо використання захисних властивостей місцевості, використанні шанцевого інструменту, підручних і маскувальнх засобів, місцевих матеріалів. Зміст: Самоокопування та маскування Вибір місця для розташування окопів Маскування особового складу, о...

Інженерна підготовка

Практикум
 • формат rtf
 • размер 2,81 МБ
 • добавлен 23 июня 2015 г.
Методичні рекомендації. Київ. 2014. – 13 с. Міністерство оборони України Науково-дослідний центр гуманітарних проблем збройних сил України. Книга містить практичні вказівки та поради учасникам бойових дій, щодо використання захисних властивостей місцевості, використанні шанцевого інструменту, підручних і маскувальнх засобів, місцевих матеріалів. Зміст: Самоокопування та маскування Вибір місця для розташування окопів Маскування особового складу, о...