Антонець С.С., Антонець А.С., Писаренко В.М. та ін. Сидеральні культури: практичні рекомендації

Антонець С.С., Антонець А.С., Писаренко В.М. та ін. Сидеральні культури: практичні рекомендації
 • разное
 • pdf
 • 8.74 МБ
 • добавлен 15.11.2011
Полтава: Сімон, 2011. - 52 с.: іл.
Розглянуто комплекс питань з упровадження сидеральних культур з метою ресурсозбереження, екологічного оздоровлення ґрунту, охорони довкілля, підвищення рентабельності сільськогосподарського виробництва і забезпечення населення екологічно безпечними продуктами харчування.
Рекомендації розраховані на широке коло читачів, яких цікавлять питання ресурсозбереження та екологізації землеробства.

Смотрите также


Зубець М.В., Ситник В.П. та ін. Методичні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних грунтово - кліматичних зон України

Зубець М.В., Ситник В.П. та ін. Методичні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах різних грунтово - кліматичних зон України

 • разное
 • pdf
 • 15.29 МБ
 • добавлен 11.03.2011
К.: Аграрна освіта, 2008. - 36 с.
Методнчні рекомендації щодо оптимального співвідношення сільськогосподарських культур у сівозмінах розраховані на керівників господарств різних форм власності та інших організаторів сільськогосподарського виробництва в Україні, зацікавлених у запровадженні в нашій країні високої культури зем...
Манько Ю.П., Цюк О.Л. Модель системи екологічного землеробства в Лісостепу України. Методичні рекомендації для впровадження у виробництво

Манько Ю.П., Цюк О.Л. Модель системи екологічного землеробства в Лісостепу України. Методичні рекомендації для впровадження у виробництво

 • разное
 • pdf
 • 14.82 МБ
 • добавлен 04.10.2011
- Київ: Аграрна освіта, 2008. - 36 с.
Рекомендації підготували: Ю.П. Манько, О.Л. Цюк, О.П. Кротінов, В.К. Вдовиченко, О.О. Тарасенко, В.Д. Барановський, Ю.С. Кравченко, В.М. Рожко, О.К) Карпенко (Національний аграрний університет); О.В. Шерстобоєва, Т.М. Коваленко (Інститут агроекології УААН).

Методичні рекомендаці...
Єщенка В.О. (ред.). Загальне землеробство: Підручник

Єщенка В.О. (ред.). Загальне землеробство: Підручник

 • разное
 • pdf
 • 2.9 МБ
 • добавлен 16.12.2009
К.: Вища освіта, 2004. — 336 с.: іл.
У підручнику описані основні закони землеробства, умови життя рослин і заходи їх поліпшення, бур’яни і боротьбу з ними, сівозміни, заходи і системи обробітку під основні сільськогосподарські культури, агротехнічні основи захисту орних земель від ерозії та системи землеробства в різних ґру...
Примак І.Д., Єщенко В.О., Манько Ю.П. та ін. Ресурсозберігаючі технології механічного обробітку грунту в сучасному землеробстві України

Примак І.Д., Єщенко В.О., Манько Ю.П. та ін. Ресурсозберігаючі технології механічного обробітку грунту в сучасному землеробстві України

 • разное
 • pdf
 • 14.15 МБ
 • добавлен 11.10.2011
К.: "КВІЦ", 2007. – 272 с.
Висвітлено теоретичні і практичні основи раціонального механічного обробітку грунту; заходи обробітку, спрямовані на вирішення проблем ущільнення грунтів, захисту їх від ерозії і контролю забур’яненості. Узагальнені дослідження і передовий виробничий досвід щодо регулювання водно-повітряного, тепло...
Грабак Н.Х., Топіха І.Н. та iн. Основи ведення сільського господарства та охорона земель. Навчальний посібник

Грабак Н.Х., Топіха І.Н. та iн. Основи ведення сільського господарства та охорона земель. Навчальний посібник

 • разное
 • pdf
 • 30.54 МБ
 • добавлен 26.02.2011
К. , 2005. - 796 с.
В підручнику викладені теоретичні основи та практичні аспекти ведення основних
галузей агропромислового виробництва – рослинництва та тваринництва. Значна увага
приділена сучасному трактуванню основних положень землеробства:
диференціальному з елементами мінімізації обрабітки грунту; збалан...
Кротінов О.П., Максимчук I.П., Манько Ю.П., Руденко I.С. Лабораторно - практичні заняття по землеробству

Кротінов О.П., Максимчук I.П., Манько Ю.П., Руденко I.С. Лабораторно - практичні заняття по землеробству

 • разное
 • djvu
 • 6.88 МБ
 • добавлен 08.01.2012
Київ: Вид-во УСГА, 1993 - 280 с.
Навчальний. Посібник
ISBN 5-7987-0011-9.
Висвітлено методику і способи визначення агрофізичних властивостей ґрунту. Описано найбільш поширені бур'яни та заходи боротьби з ними. Викладено систему введения і освоєння сівозмін, методику їх складання, систему обробітку ґрунту, а також мет...
Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No-till

Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No-till

 • разное
 • djvu
 • 21.77 МБ
 • добавлен 26.12.2011
Навчальний посібник. - К.: Логос, 2011 - 352 с.

У навчальному посібнику висвітлено теоретичні основи, наведено великий за обсягом інформативно-довідковий матеріал із нової, перспективної для України енерго- та ресурсоощадної системи землеробства No-till. У сконцентрованому вигляді представлено технології вирощування най...
Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No?Till

Косолап М.П., Кротінов О.П. Система землеробства No?Till

 • разное
 • pdf
 • 5.42 МБ
 • добавлен 26.12.2011
Київ, 2011. – 372 с. 

У монографії висвітлено теоретичні основи, наведений великий за обсягом інформативний матеріал з нової, перспективної для України енерго- та ресурсоощадної системи землеробства No-till (ноу-тіл).

Зміст:
Розділ
1. Про системи землеробства
Історія зародження та розвитку систем з...