Бевз Г.М. Прийомна сім'я: методика створення і соціального супроводу

Бевз Г.М. Прийомна сім'я: методика створення і соціального супроводу
 • разное
 • pdf
 • 1.67 МБ
 • добавлен 30.05.2011
Науково-методичний посібник / Г. М. Бевз, В. О. Кузьмінський, О. І. Нескучаєва та ін. -
К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. - 92 с.
У виданні подається технологія створення прийомної сім’ї як нової форми державної опіки над дітьми. Описано основні етапи процесу утворення прийомних сімей: пошук, відбір, підготовка прийомних батьків та їх соціальний супровід на матеріалах зарубіжного досвіду і практики функціонування прийомних сімей в Україні. Методичний посібник містить зразки документів, необхідних для юридичного оформлення прийомної сім’ї.
Видання розраховане на державних службовців, практичних соціальних працівників, які займаються питаннями соціального супроводу прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, наукових співробітників, студентів, які вивчають методику соціальної роботи.

Смотрите также


Основи соціального супроводу сімей, що виховують ВІЛ -інфікованих та хворих на СНІД дітей. Навчальний посібник для тренерів

Основи соціального супроводу сімей, що виховують ВІЛ -інфікованих та хворих на СНІД дітей. Навчальний посібник для тренерів

 • разное
 • pdf
 • 695.68 КБ
 • добавлен 03.03.2010
ЗМІСТ.
Передмова.
Актуальність впровадження системи професійної.
підготовки соціальних працівників для надання цільової.
допомоги сім’ям, яких торкнулася проблема віл /СНІДу.
Основний зміст навчального модуля.
Навчальний модуль «Основи соціального супроводу сімей, що.
виховують віл -інфікованих та хво...
Іщук С.В. Етика соціальної роботи

Іщук С.В. Етика соціальної роботи

 • разное
 • docx
 • 244.8 КБ
 • добавлен 04.01.2012
Курс лекцій. Тернопіль, ТДПУ, 2008.- 59 c.

Етика соціальної роботи як складова підготовки соціального працівника
Професійна етика соціального працівника
Етичні принципи в соціальній роботі
Морально-етична культура соціального працівника
Проблеми деонтології у діяльності соціального працівника
Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі

Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі

 • разное
 • pdf,rtf
 • 201.16 КБ
 • добавлен 27.03.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. , 2009. — 19 с.

Анотація.
Досліджено структуру професійної рефлексії соціального працівника, що забезпечує здійснення соціального втручання, та закономірності її розгортання.
Проаналізовано теоретичні моделі соціаль...
Завацкая Л.М.; Технологии профессиональной деятельности социального педагога

Завацкая Л.М.; Технологии профессиональной деятельности социального педагога

 • разное
 • doc
 • 1.08 МБ
 • добавлен 03.02.2012
Навчальний посібник для ВНЗ
-К.Видавничий дім "Слово",2008,240стор.
У навчальному посібнику подано фундаментальні основи технології роботи соціального педагога у різних сферах професійної діяльності. Видання розраховано насамперед для студентів ВНЗ,які опановують фах соціального педагога та соціального працівника,а тако...
Патинок О.П. Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника

Патинок О.П. Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника

 • разное
 • pdf,rtf
 • 325.15 КБ
 • добавлен 26.04.2011
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2008. — 20 с.

Анотація.
Мета дослідження – розкрити структуру відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника та особливості розвитку її компонентів і видів; виявити специфіку...
Павлюк В.Д., Приступа М.І., Старцун В.І. Соціальна політика

Павлюк В.Д., Приступа М.І., Старцун В.І. Соціальна політика

 • разное
 • pdf
 • 2.65 МБ
 • добавлен 01.11.2011
Навч. посіб. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 214 с.

У посібнику розглядаються сутність та основні завдання соціальної політики, характеризуються системи соціального захисту та соціального страхування, визначаються особливості функціонування системи управління соціальною політикою в Україні та інших країнах.
Для спеціал...
Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді

Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді

 • разное
 • pdf
 • 3.75 МБ
 • добавлен 17.05.2011
Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді
/ Г. М. Бевз, О. П. Главник - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2005. - Кн.
1. -
176 с. - (Сер. "Формування здорового способу життя". У 14 кн. ).
Звєрєва І.Д. (ред.) Соціальна робота в Україні. Навчальний посібник

Звєрєва І.Д. (ред.) Соціальна робота в Україні. Навчальний посібник

 • разное
 • pdf
 • 1.61 МБ
 • добавлен 16.04.2011
Київ: Центр навч. літ-ри, 2004. - 256 с.
У навчальному посібнику представлено теоретичні засади, зміст та організацію соціальної роботи; запропоновано форми і методи соціальної роботи з різними категоріями клієнтів; розкрито функції та сфери діяльності соціального працівника, подано його особистісно професійну характеристику...
Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи

Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи

 • разное
 • docx
 • 312.42 КБ
 • добавлен 13.09.2010
Курс лекцій / Главацька О. Л. - Тернопіль, ТДПУ, 2009. - 65 c.
Менеджмент соціальної роботи як різновид соціального управління.
Організація в менеджменті соціальної роботи.
Історія та теорія менеджменту соціальної роботи.
Система менеджменту соціальної роботи.
Об’єкт та суб’єкт менеджменту соціальної роб...
Андрущенко В.П., Лукашевич М.П., Бех В.П., Пінчук І.М., Толстоухова С.В., Михальченко М.І. Мигович І.І., Романенкова Л.О. Посібник з курсу соціальної роботи

Андрущенко В.П., Лукашевич М.П., Бех В.П., Пінчук І.М., Толстоухова С.В., Михальченко М.І. Мигович І.І., Романенкова Л.О. Посібник з курсу соціальної роботи

 • разное
 • doc
 • 675.24 КБ
 • добавлен 15.11.2010
Посібник є першою спробою вітчизняних науковців та практиків викласти соціальну роботу як навчальну дисципліну для тих, хто вбачає у ній своє високе призвання і готовий допомагати інвалідам з дитинства досягти своєї мрії, або працювати з людьми, які мають вади соціального походження, або присвятити своє найдорожче - особисте жит...