• формат pdf
 • размер 1.67 МБ
 • добавлен 30 мая 2011 г.
Бевз Г.М. Прийомна сім'я: методика створення і соціального супроводу
Науково-методичний посібник / Г. М. Бевз, В. О. Кузьмінський, О. І. Нескучаєва та ін. -
К.: Центр стратегічної підтримки, 2003. - 92 с.
У виданні подається технологія створення прийомної сім’ї як нової форми державної опіки над дітьми. Описано основні етапи процесу утворення прийомних сімей: пошук, відбір, підготовка прийомних батьків та їх соціальний супровід на матеріалах зарубіжного досвіду і практики функціонування прийомних сімей в Україні. Методичний посібник містить зразки документів, необхідних для юридичного оформлення прийомної сім’ї.
Видання розраховане на державних службовців, практичних соціальних працівників, які займаються питаннями соціального супроводу прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, наукових співробітників, студентів, які вивчають методику соціальної роботи.
Смотрите также

Андрущенко В.П., Лукашевич М.П., Бех В.П., Пінчук І.М., Толстоухова С.В., Михальченко М.І. Мигович І.І., Романенкова Л.О. Посібник з курсу соціальної роботи

 • формат doc
 • размер 675.24 КБ
 • добавлен 15 ноября 2010 г.
Посібник є першою спробою вітчизняних науковців та практиків викласти соціальну роботу як навчальну дисципліну для тих, хто вбачає у ній своє високе призвання і готовий допомагати інвалідам з дитинства досягти своєї мрії, або працювати з людьми, які мають вади соціального походження, або присвятити своє найдорожче - особисте життя та професійну діяльність - служінню найменш захищеним верствам населення країни. Посібник має значну перевагу перед...

Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 201.16 КБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. , 2009. — 19 с. Анотація. Досліджено структуру професійної рефлексії соціального працівника, що забезпечує здійснення соціального втручання, та закономірності її розгортання. Проаналізовано теоретичні моделі соціального втручання та визначено функціональне місце рефлексії у процесі його реалізації. Доведено, що особливості структури професійної реф...

Главацька О.Л. Менеджмент соціальної роботи

 • формат docx
 • размер 312.42 КБ
 • добавлен 13 сентября 2010 г.
Курс лекцій / Главацька О. Л. - Тернопіль, ТДПУ, 2009. - 65 c. Менеджмент соціальної роботи як різновид соціального управління. Організація в менеджменті соціальної роботи. Історія та теорія менеджменту соціальної роботи. Система менеджменту соціальної роботи. Об’єкт та суб’єкт менеджменту соціальної роботи. Особливості менеджменту соціальної служби для молоді. Супервізія та менеджмент соціальної роботи. Проектування як специфічний інстру...

Завацкая Л.М.; Технологии профессиональной деятельности социального педагога

 • формат doc
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
Навчальний посібник для ВНЗ -К.Видавничий дім "Слово",2008,240стор. У навчальному посібнику подано фундаментальні основи технології роботи соціального педагога у різних сферах професійної діяльності. Видання розраховано насамперед для студентів ВНЗ,які опановують фах соціального педагога та соціального працівника,а також на спеціалістів в галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи.посібник також буде цікавим і корисним для практичних праці...

Звєрєва І.Д. (ред.) Соціальна робота в Україні. Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.61 МБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Київ: Центр навч. літ-ри, 2004. - 256 с. У навчальному посібнику представлено теоретичні засади, зміст та організацію соціальної роботи; запропоновано форми і методи соціальної роботи з різними категоріями клієнтів; розкрито функції та сфери діяльності соціального працівника, подано його особистісно професійну характеристику; представлено етичні принципи діяльності та етичні норми поведінки соціального працівника. Призначений для навчальних закла...

Основи соціального супроводу сімей, що виховують ВІЛ -інфікованих та хворих на СНІД дітей. Навчальний посібник для тренерів

 • формат pdf
 • размер 695.68 КБ
 • добавлен 03 марта 2010 г.
ЗМІСТ. Передмова. Актуальність впровадження системи професійної. підготовки соціальних працівників для надання цільової. допомоги сім’ям, яких торкнулася проблема віл /СНІДу. Основний зміст навчального модуля. Навчальний модуль «Основи соціального супроводу сімей, що. виховують віл -інфікованих та хворих на снід дітей». Інформаційно-методичні матеріали для проведення занять. Документація соціального супроводу. Матеріали для відбору претендентів н...

Павлюк В.Д., Приступа М.І., Старцун В.І. Соціальна політика

 • формат pdf
 • размер 2.65 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Навч. посіб. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 214 с. У посібнику розглядаються сутність та основні завдання соціальної політики, характеризуються системи соціального захисту та соціального страхування, визначаються особливості функціонування системи управління соціальною політикою в Україні та інших країнах. Для спеціалістів державної служби зайнятості населення, студентів економічних спеціальностей, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями соці...

Патинок О.П. Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 325.15 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Мета дослідження – розкрити структуру відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника та особливості розвитку її компонентів і видів; виявити специфіку становлення відповідальності майбутніх соціальних працівників впродовж навчання у вузі та визначити психолого-педагогічні умови її...

Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді

 • формат pdf
 • размер 3.75 МБ
 • добавлен 17 мая 2011 г.
Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді / Г. М. Бевз, О. П. Главник - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2005. - Кн. 1. - 176 с. - (Сер. "Формування здорового способу життя". У 14 кн. ).

Іщук С.В. Етика соціальної роботи

 • формат docx
 • размер 244.8 КБ
 • добавлен 04 января 2012 г.
Курс лекцій. Тернопіль, ТДПУ, 2008.- 59 c. Етика соціальної роботи як складова підготовки соціального працівника Професійна етика соціального працівника Етичні принципи в соціальній роботі Морально-етична культура соціального працівника Проблеми деонтології у діяльності соціального працівника