Социальная работа
Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 325.15 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
Патинок О.П. Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2008. — 20 с.

Анотація.
Мета дослідження – розкрити структуру відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника та особливості розвитку її компонентів і видів; виявити специфіку становлення відповідальності майбутніх соціальних працівників впродовж навчання у вузі та визначити психолого-педагогічні умови її формування.
Об'єкт дослідження – відповідальність як професійно значуща якість соціального працівника.
Предмет дослідження – становлення відповідальності майбутнього соціального працівника в навчально-виховному процесі.

Зміст.
Теоретичні аспекти проблеми дослідження відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника.
Експериментальне дослідження становлення відповідальності як професійно значущої якості майбутнього соціального працівника у процесі професійної підготовки.
Формування відповідальності як професійно значущої якості майбутнього соціального працівника.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы
Смотрите также

Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 201.16 КБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. , 2009. — 19 с. Анотація. Досліджено структуру професійної рефлексії соціального працівника, що забезпечує здійснення соціального втручання, та закономірності її розгортання. Проаналізовано теоретичні моделі соціального втручання та визначено функціональне місце рефлексії у процесі його реалізації. Доведено, що особливості структури професійної реф...

Ваховський Л.Ц., Песоцька О.П., Кратінова В.О., Чертова К.М., Ларіонова Н.Б., Маркова Н.В., Островська Н.О. Актуальні проблеми соціальної роботи

 • формат doc
 • размер 859.5 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Луганськ: "Елтон-2", 2011. - 129 с. У навчально-методичному посібнику розглядаються актуальні проблеми соціальної роботи та шляхи їх вирішення. Проаналізовані проблеми формування професіоналізму, технологізацію соціальної роботи, підготовку молоді до усвідомленого батьківства, гендерне виховання та професійні ризики у діяльності соціального працівника.

Завацкая Л.М.; Технологии профессиональной деятельности социального педагога

 • формат doc
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
Навчальний посібник для ВНЗ -К.Видавничий дім "Слово",2008,240стор. У навчальному посібнику подано фундаментальні основи технології роботи соціального педагога у різних сферах професійної діяльності. Видання розраховано насамперед для студентів ВНЗ,які опановують фах соціального педагога та соціального працівника,а також на спеціалістів в галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи.посібник також буде цікавим і корисним для практичних праці...

Звєрєва І.Д. (ред.) Соціальна робота в Україні. Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.61 МБ
 • добавлен 16 апреля 2011 г.
Київ: Центр навч. літ-ри, 2004. - 256 с. У навчальному посібнику представлено теоретичні засади, зміст та організацію соціальної роботи; запропоновано форми і методи соціальної роботи з різними категоріями клієнтів; розкрито функції та сфери діяльності соціального працівника, подано його особистісно професійну характеристику; представлено етичні принципи діяльності та етичні норми поведінки соціального працівника. Призначений для навчальних закла...

Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах

 • формат pdf
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 05 октября 2011 г.
К.: ДАКККіМ, 2009. - 298 с. У навчальному посібнику розглядаються історія виникнення соціальної роботи як професійної та наукової діяльності в зарубіжних країнах, моделі соціального забезпечення населення країн Європи та США, соціальні служби та послуги, що надаються різним категоріям населення. Теоретичні та практичні засади виникнення соціальної роботи за кордоном. Виникнення соціальної роботи як професії. Науково-дослідні традиції в соціальній...

Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах в схемах і таблицях

 • формат pdf
 • размер 2.29 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
К.: ДАКККіМ, 2010. - 124 с. Теоретичні та практичні засади виникнення соціальної роботи за кордоном . Виникнення соціальної роботи як професії. Науково-дослідні традиції в соціальній роботі. Професія соціального працівника: сучасні вимоги. Становлення та розвиток соціальної роботи в США. Сутність соціальної роботи в США. Підготовка соціальних працівників в США. Соціальна робота із сім'єю. Соціальна робота в школі. Психолого-педагогічна служба "Га...

Основи соціального супроводу сімей, що виховують ВІЛ -інфікованих та хворих на СНІД дітей. Навчальний посібник для тренерів

 • формат pdf
 • размер 695.68 КБ
 • добавлен 03 марта 2010 г.
ЗМІСТ. Передмова. Актуальність впровадження системи професійної. підготовки соціальних працівників для надання цільової. допомоги сім’ям, яких торкнулася проблема віл /СНІДу. Основний зміст навчального модуля. Навчальний модуль «Основи соціального супроводу сімей, що. виховують віл -інфікованих та хворих на снід дітей». Інформаційно-методичні матеріали для проведення занять. Документація соціального супроводу. Матеріали для відбору претендентів н...

Павлюк В.Д., Приступа М.І., Старцун В.І. Соціальна політика

 • формат pdf
 • размер 2.65 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Навч. посіб. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 214 с. У посібнику розглядаються сутність та основні завдання соціальної політики, характеризуються системи соціального захисту та соціального страхування, визначаються особливості функціонування системи управління соціальною політикою в Україні та інших країнах. Для спеціалістів державної служби зайнятості населення, студентів економічних спеціальностей, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями соці...

Харченко С.Я. и др. Соціальна робота з різними категоріями клієнтів

 • формат doc
 • размер 1018 КБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Науково-навчально-методичний посібник для студентів, магістрантів, аспірантів та спеціалістів у галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи / Харченко С. Я., Кратінов М. С., Ваховський Л. Ц., Кратінова В. О., Песоцька О. П., Караман О. Л. -Луганськ: "Альма-матер", 2003. - 198 с За думкою авторів пропонованого посібника сучасна теорія і практика соціальної роботи в Україні "страждає" відсутністю конкретних розробок у галузі соціальної роботи з...

Іщук С.В. Етика соціальної роботи

 • формат docx
 • размер 244.8 КБ
 • добавлен 04 января 2012 г.
Курс лекцій. Тернопіль, ТДПУ, 2008.- 59 c. Етика соціальної роботи як складова підготовки соціального працівника Професійна етика соціального працівника Етичні принципи в соціальній роботі Морально-етична культура соціального працівника Проблеми деонтології у діяльності соціального працівника