Социальная работа
Академическая и специальная литература
Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 201.16 КБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. , 2009. — 19 с.

Анотація.
Досліджено структуру професійної рефлексії соціального працівника, що забезпечує здійснення соціального втручання, та закономірності її розгортання.
Проаналізовано теоретичні моделі соціального втручання та визначено функціональне місце рефлексії у процесі його реалізації.
Доведено, що особливості структури професійної рефлексії фахівця з соціальної роботи зумовлені спрямуванням рефлексивного осмислення на об'єкт професійної ситуації та типом рефлексивного процесу.
Визначено, що модель рефлексивного забезпечення соціального втручання містить компоненти: рефлексію спільної з клієнтом діяльності, рефлексію персональних позицій у структуру і взаємодії, рефлексію особистісної компетентності.

Зміст.
Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми рефлексивного забезпечення соціального втручання.
Емпіричне дослідження професійної рефлексії соціального працівника, що забезпечує здійснення соціального втручання.
Розвиток професійної рефлексії соціальних працівників з допомогою тренінгових форм навчання.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Государственное и муниципальное управление
 1. Академическая и специальная литература
 2. Конфликтология
 3. Конфликтология в социальной работе
 1. Академическая и специальная литература
 2. Медицинские дисциплины
 3. Социальная медицина и медико-биологическая статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Педагогика
 3. Социальная педагогика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Политология
 3. Социальная политика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Периодика по психологии
 4. Ученые записки СПбГИПСР
 1. Академическая и специальная литература
 2. Психологические дисциплины
 3. Социальная психология
 4. Психология социальной работы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Социологические дисциплины
 3. Социоинженерная деятельность
 1. Академическая и специальная литература
 2. Юридические дисциплины
 3. Право социального обеспечения
 1. Академическая и специальная литература
 2. Языки и языкознание
 3. Английский язык
 4. Для специалистов / English for Specific Purposes
 5. Для психологов, педагогов, социологов и социальных работников / English for Psychology, Pedagogy, Social Studies, and Social Workers
 1. Учебные планы, программы и нормативная документация
 2. Социальная работа
Смотрите также

Завацкая Л.М.; Технологии профессиональной деятельности социального педагога

 • формат doc
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 03 февраля 2012 г.
Навчальний посібник для ВНЗ -К.Видавничий дім "Слово",2008,240стор. У навчальному посібнику подано фундаментальні основи технології роботи соціального педагога у різних сферах професійної діяльності. Видання розраховано насамперед для студентів ВНЗ,які опановують фах соціального педагога та соціального працівника,а також на спеціалістів в галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи.посібник також буде цікавим і корисним для практичних праці...

Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах

 • формат pdf
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 05 октября 2011 г.
К.: ДАКККіМ, 2009. - 298 с. У навчальному посібнику розглядаються історія виникнення соціальної роботи як професійної та наукової діяльності в зарубіжних країнах, моделі соціального забезпечення населення країн Європи та США, соціальні служби та послуги, що надаються різним категоріям населення. Теоретичні та практичні засади виникнення соціальної роботи за кордоном. Виникнення соціальної роботи як професії. Науково-дослідні традиції в соціальній...

Кубіцький С. Історія соціальної роботи в зарубіжних країнах в схемах і таблицях

 • формат pdf
 • размер 2.29 МБ
 • добавлен 06 октября 2011 г.
К.: ДАКККіМ, 2010. - 124 с. Теоретичні та практичні засади виникнення соціальної роботи за кордоном . Виникнення соціальної роботи як професії. Науково-дослідні традиції в соціальній роботі. Професія соціального працівника: сучасні вимоги. Становлення та розвиток соціальної роботи в США. Сутність соціальної роботи в США. Підготовка соціальних працівників в США. Соціальна робота із сім'єю. Соціальна робота в школі. Психолого-педагогічна служба "Га...

Кунцевська А.В. Інтраперсональні конфлікти у діяльності соціальних працівників

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 261.65 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Вперше розроблено модель чинників виникнення інтраперсональних конфліктів у діяльності соціальних працівників. Показано, що їх виникнення обумовлене неадекватним відображенням у професійній свідомості фахівців наявних протиріч у функціональній структурі соціальної роботи. Запропоновано типологію інтраперсональних к...

Николаєва В.І., Кожевников В.М. Соціальне консультування: модульний варіант

 • формат pdf
 • размер 1.61 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Навчальний посібник. - Донецьк: НОРД - ПРЕСС, 2007.- 211с. У навчальному посібнику розглянуто широке коло теоретичних та практичних питань щодо організації, консультативної роботи у соціальній роботі, а також представлено техніки і процедури проведення ефективного консультативного контакту. Матеріал викладений згідно модульного принципу організації навчального процесу. Навчальний посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викл...

Павлюк В.Д., Приступа М.І., Старцун В.І. Соціальна політика

 • формат pdf
 • размер 2.65 МБ
 • добавлен 01 ноября 2011 г.
Навч. посіб. – Хмельницький: ХНУ, 2006. – 214 с. У посібнику розглядаються сутність та основні завдання соціальної політики, характеризуються системи соціального захисту та соціального страхування, визначаються особливості функціонування системи управління соціальною політикою в Україні та інших країнах. Для спеціалістів державної служби зайнятості населення, студентів економічних спеціальностей, викладачів та всіх, хто цікавиться питаннями соці...

Патинок О.П. Становлення відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 325.15 КБ
 • добавлен 26 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Мета дослідження – розкрити структуру відповідальності як професійно значущої якості соціального працівника та особливості розвитку її компонентів і видів; виявити специфіку становлення відповідальності майбутніх соціальних працівників впродовж навчання у вузі та визначити психолого-педагогічні умови її...

Попов М.П., Колот С.О., Полюга В.А. Соціальна робота зі спеціальними групами населення: ґендерний аспект

 • формат doc
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Конспект лекцій. – Одеса: ОНПУ, 2007. – 205 с. Вступ до курсу «Соціальна робота зі спеціальними групами населення: ґендерний аспект» Вступна лекція Процеси формування ґендерної політики Витоки ґендерної політики Суспільно-політична та філософська думка про соціальні ролі жінок і чоловіків Основи ґендерної теорії Ґендерна теорія – нова парадигма рівності прав та можливостей статей Передумови становлення ґендерної політики в Україні Соціально-прав...

Шахрай В.М. Технології соціальної роботи

 • формат doc
 • размер 2.98 МБ
 • добавлен 25 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. Розкриваються теоретико-методологічні основи технологій соціальної роботи, дається характеристика загальних, міждисциплінарних та найважливіших конкретних технологій соціальної роботи. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Соціальна робота". Вступ Моділь І Теоретичні основи технології соціальної роботи. Загальні технології соці...

Іщук С.В. Етика соціальної роботи

 • формат docx
 • размер 244.8 КБ
 • добавлен 04 января 2012 г.
Курс лекцій. Тернопіль, ТДПУ, 2008.- 59 c. Етика соціальної роботи як складова підготовки соціального працівника Професійна етика соціального працівника Етичні принципи в соціальній роботі Морально-етична культура соціального працівника Проблеми деонтології у діяльності соціального працівника