Социальная работа
 • формат pdf
 • размер 3.75 МБ
 • добавлен 17 мая 2011 г.
Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді
Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді
/ Г. М. Бевз, О. П. Главник - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2005. - Кн.
1. -
176 с. - (Сер. "Формування здорового способу життя". У 14 кн. ).
Похожие разделы
Смотрите также

Безпальча Р. Запобігання торгівлі жінками та насильству в сім’ї: основи проведення тренінгів

 • формат pdf
 • размер 702.82 КБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
(На укр. яз. ). Учебник по проведению тренингов, - 2-е издание, обновленное. – К: - 2004., - 158 стр. Предлагаются подробные материалы проведения тренинговых занятий по предупреждению торговли женщинами и насилия в семье. Краткое содержание: Описание методологии и организационно-методических основ проведения тренинга. Предупреждение домашнего насилия над женщинами: (Описание упражнений. Определение проблемы. Исследование проблемы. Дополнительн...

Ваховський Л.Ц., Песоцька О.П., Кратінова В.О., Чертова К.М., Ларіонова Н.Б., Маркова Н.В., Островська Н.О. Актуальні проблеми соціальної роботи

 • формат doc
 • размер 859.5 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Луганськ: "Елтон-2", 2011. - 129 с. У навчально-методичному посібнику розглядаються актуальні проблеми соціальної роботи та шляхи їх вирішення. Проаналізовані проблеми формування професіоналізму, технологізацію соціальної роботи, підготовку молоді до усвідомленого батьківства, гендерне виховання та професійні ризики у діяльності соціального працівника.

Звєрєва І.Д., Петрочко Ж.В. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації

 • формат pdf
 • размер 5.26 МБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
Навч. -метод. комплекс / Автор. -упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та інш. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко – К.: Фенікс, 2007. - 528 с. Зміст Вступ Теоретико-методологічні основи організації роботи інтегрованих соціальних служб Характеристика соціальної роботи як професійної діяльності Захист прав дитини як пріоритетний напрям соціальної роботи Гейткіпінг як нова філософія, концепція та мех...

Лютий В.П. Технологія соціальної роботи

 • формат pdf
 • размер 4.21 МБ
 • добавлен 13 ноября 2010 г.
Конспект лекцій. - К.: Академія праці і соціальних відносин, 2003. - 75 с Розділ 1. Загальні технології соціальної роботи. Конспект лекцій з курсу „Технологія соціатьної роботи" є навчальним посібником, призначеним для використання під час лекцій та при підготовці до практичних занять. Він містить тези лекцій пертого розділу курсу, що розкривають основні поняття курсу, характеристики, особливості, принципи побудови та структуру загальних техноло...

Омельченко С.О. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків

 • формат doc
 • размер 3.45 МБ
 • добавлен 28 января 2010 г.
Монографія, 2007. - 352 с. У монографії подано сутнісну характеристику відкритої соціально-педагогічної системи взаємодії соціальних інститутів суспільства, спрямованих на формування здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Запропоновано концептуальну модель взаємодії соціальних інститутів на регіональному рівні. Викладено сучасні теоретико-методологічні підходи до формування здорового способу життя школярів. Розкрито с...

Профорієнтація молоді з інвалідністю: методичні матеріали до тренінгу

Практикум
 • формат pdf
 • размер 9.99 МБ
 • добавлен 17 сентября 2011 г.
Вступ. Подолання стереотипів. Якість життя. Відстоювання прав та інтересів. Вибір професії. Основи працевлаштування. Карєра.

Ромат Є.В., Стрєлковська А.А. Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії

 • формат pdf
 • размер 879.84 КБ
 • добавлен 21 марта 2011 г.
Даний методичний посібник містить рекомендації щодо психологічних особливостей створення, розповсюдження соціальних рекламних матеріалів та оцінки їх ефективності; розглядає аспекти медіапланування, організації та проведення соціальних рекламно-інформаційних кампаній в умовах українського медіа-простору і розрахований для студентів та практиків соціальної сфери. ЗМІСТ. Вступ. 1. Характеристики соціальної рекламно-інформаційної кампанії. Поняття с...

Сходинки: просвiтницько-профiлактичнi тренiнговi заняття з пiдлiтками

 • формат pdf
 • размер 7.61 МБ
 • добавлен 06 сентября 2011 г.
Навч.-метод. посібник для соціальних педагогів, соціальних працівників, аутріч-працівників, практичних психологів / За наук. ред. проф. І. Д. Звєрєвої; Авт. кол.: Журавель Т. В., Лях В. В., Лях Т. Л., Скіпальська Г. Б. – К. : Видавничий дім "Калита", 2010. – 164 с. Навчально-методичний посібник-порадник підготований для проведення просвітницько-профілактичних занять з підлітками з питань ВІЛ-інфекції, наркозалежності, ІПСШ та ризикованих форм по...

Таланчук П.М. (гол. ред.). Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наукових праць.- № 3 (5)

Статья
 • формат pdf
 • размер 1.56 МБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
К.: Університет «Україна», 2007. — 546 с. ISBN 978-966-388-170-6. У збірнику вміщено наукові статті з актуальних проблем соціалізації особистості, навчання, виховання та професійної діяльності людей з інвалідністю, розвитку національної самосвідомості студентської молоді, а також з питань реабілітації та соціального захисту молоді з вадами здоров’я. Орієнтований на науковців, викладачів, співробітників служб соціальної допомоги та реабілітаційни...

Харченко С.Я, Бєлецька І.В., Гаміна Т.С. Організація вільного часу школярів

 • формат doc
 • размер 1.84 МБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Луганськ: Альма-матер, 2006. – 230 с. У навчально-методичному посібнику розкриваються основи теорії і методики організації вільного часу учнівської молоді; послідовно розглядаються сутність, принципи, особливості культурно-дозвіллєвої діяльності; питання управління у сфері вільного часу; надається характеристика основним методам та формам організації вільного часу в зарубіжних країнах. Особливу увагу звернено на гру в структурі дозвілля, яка є за...