Социальная работа
 • формат pdf
 • размер 702.82 КБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
Безпальча Р. Запобігання торгівлі жінками та насильству в сім’ї: основи проведення тренінгів
(На укр. яз. ). Учебник по проведению тренингов, - 2-е издание, обновленное. – К: - 2004., - 158 стр.

Предлагаются подробные материалы проведения тренинговых занятий
по предупреждению торговли женщинами и насилия в семье.

Краткое содержание:
Описание методологии и организационно-методических основ проведения тренинга.
Предупреждение домашнего насилия над женщинами: (Описание упражнений. Определение проблемы. Исследование проблемы. Дополнительные упражнения для представительниц НЖО. Дополнительные упражнения для сотрудников правоохранительных органов. Приложение (планы тренингов)).
Предупреждение торговли женщинами (Введение в проблему. Факторы и мотивы женской миграции с Украины. Международная преступность и торговля женщинами с Украины).
Материалы тренинга по предупреждению торговли женщинами.

Рекомендуется социальным работникам, юристам, социальным педагогам, психологам.
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Журавель Т.В., Кочемировська О.О., Ясеновська М.Е. Попередження, виявлення і подолання випадків насильства та жорстокого поводження з дітьми

 • формат pdf
 • размер 832.66 КБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
Методичний посібник для освітян. За заг. ред. Безпалько О. В. – К.: ТОВ К.І.С., 2010. – 242 с. Ці методичні матеріали містять тренінговий курс, що складається з двох модулів та спрямований на підготовку освітян до попередження жорстокого поводження з дітьми. Тренінговий курс буде корисним для фахівців, які організовують підготовку працівників освіти (вчителів, вихователів, соціальних педагогів, психологів тощо) у напрямку попередження та подолан...

Запобігання інституціалізації дітей раннього віку: Методичний посібник

 • формат pdf
 • размер 2.31 МБ
 • добавлен 06 сентября 2011 г.
Запобігання інституціалізації дітей раннього віку. Інноваційні технології соціальної роботи з профілактики відмов від новонароджених дітей: Методичний посібник / Автори – упоряд.: Алєксєєнко Т.Ф., Безпалько О.В., Бервено Н.О., Бондаренко Т.В., Братусь І.В., Дубініна І.М., Звєрєва І.Д., Катаєва О.С., Лактіонова Г.М., Лютий В.П., Парахнич Л.О., Петрочко Ж.В., Пилипас Ю.В., Постолюк Г.І.; за заг. ред. Звєрєвої І.Д., Петрочко Ж.В. – К.: Століття, 200...

Звєрєва І.Д., Петрочко Ж.В. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації

 • формат pdf
 • размер 5.26 МБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
Навч. -метод. комплекс / Автор. -упоряд.: О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, З. П. Кияниця, В. О. Кузьмінський та інш. / За заг. ред.: І. Д. Звєрєвої, Ж. В. Петрочко – К.: Фенікс, 2007. - 528 с. Зміст Вступ Теоретико-методологічні основи організації роботи інтегрованих соціальних служб Характеристика соціальної роботи як професійної діяльності Захист прав дитини як пріоритетний напрям соціальної роботи Гейткіпінг як нова філософія, концепція та мех...

Основи соціального супроводу сімей, що виховують ВІЛ -інфікованих та хворих на СНІД дітей. Навчальний посібник для тренерів

 • формат pdf
 • размер 695.68 КБ
 • добавлен 03 марта 2010 г.
ЗМІСТ. Передмова. Актуальність впровадження системи професійної. підготовки соціальних працівників для надання цільової. допомоги сім’ям, яких торкнулася проблема віл /СНІДу. Основний зміст навчального модуля. Навчальний модуль «Основи соціального супроводу сімей, що. виховують віл -інфікованих та хворих на снід дітей». Інформаційно-методичні матеріали для проведення занять. Документація соціального супроводу. Матеріали для відбору претендентів н...

Попов М.П., Колот С.О., Полюга В.А. Соціальна робота зі спеціальними групами населення: ґендерний аспект

 • формат doc
 • размер 1.29 МБ
 • добавлен 14 декабря 2011 г.
Конспект лекцій. – Одеса: ОНПУ, 2007. – 205 с. Вступ до курсу «Соціальна робота зі спеціальними групами населення: ґендерний аспект» Вступна лекція Процеси формування ґендерної політики Витоки ґендерної політики Суспільно-політична та філософська думка про соціальні ролі жінок і чоловіків Основи ґендерної теорії Ґендерна теорія – нова парадигма рівності прав та можливостей статей Передумови становлення ґендерної політики в Україні Соціально-прав...

Ромат Є.В., Стрєлковська А.А. Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії

 • формат pdf
 • размер 879.84 КБ
 • добавлен 21 марта 2011 г.
Даний методичний посібник містить рекомендації щодо психологічних особливостей створення, розповсюдження соціальних рекламних матеріалів та оцінки їх ефективності; розглядає аспекти медіапланування, організації та проведення соціальних рекламно-інформаційних кампаній в умовах українського медіа-простору і розрахований для студентів та практиків соціальної сфери. ЗМІСТ. Вступ. 1. Характеристики соціальної рекламно-інформаційної кампанії. Поняття с...

Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді

 • формат pdf
 • размер 3.75 МБ
 • добавлен 17 мая 2011 г.
Технологія проведення тренінгів з формування здорового способу життя молоді / Г. М. Бевз, О. П. Главник - К.: Український ін-т соціальних досліджень, 2005. - Кн. 1. - 176 с. - (Сер. "Формування здорового способу життя". У 14 кн. ).

Шахрай В.М. Технології соціальної роботи

 • формат doc
 • размер 2.98 МБ
 • добавлен 25 ноября 2010 г.
Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 464 с. Розкриваються теоретико-методологічні основи технологій соціальної роботи, дається характеристика загальних, міждисциплінарних та найважливіших конкретних технологій соціальної роботи. Призначений для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю "Соціальна робота". Вступ Моділь І Теоретичні основи технології соціальної роботи. Загальні технології соці...

Як підвищити рівень усвідомлення проблеми торгівлі людьми?

 • формат pdf
 • размер 833.11 КБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Посібник для тренінгу/ за підтримки Представництва Міжнародної Організації з Міграції в Україні: Програма з протидії торгівлі людьми. Киiв. 2005. Посібник для тренерів, вчителів, педагогів та соціальних працівників, який допомогає провести занняття щодо усвідомлення проблеми торгівлі людьми. Що таке МОМ. Методологічні підказки. План уроку. Вступ. Вправа: "Правила роботи". Вправа: "Знайомство". Вправа: "Наші сподівання". Що таке торгівля людьми?...

Інформаційно-просвітницька робота з протидії торгівлі людьми: методичні рекомендації

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.49 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
У методичних рекомендаціях представлено матеріали, які знайомлять з процесом планування, розробки та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з протидії торгівлі людьми. Описано особливості та специфіку цієї роботи, надано теоретичні та практичні матеріали щодо форм та методів роботи, які використовуються в інформаційно-просвітницьких кампаніях. Посібник призначений для представників неурядових організацій, які працюють у напрямку протидії...