Гендерная психология
Психологические дисциплины
Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 312.06 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
Бондаревська І.О. Психологічні особливості гендерної ідентичності жінок - майбутніх менеджерів
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.10 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. — К. , 2009. — 20 с.

Анотація.
Проаналізовано сутність гендерної ідентичної як одного з видів соціальної ідентичності. Розкрито зміст і структуру гендерної ідентичності таких жінок - майбутніх менеджерів та обгрунтовано її роль у забезпеченні ефективності діяльності організації.
Виявлено основні типи гендерної ідентичності таких жінок.
Обґрунтовано психологічні умови розвитку компонентів гендерної ідентичності жінок - менеджерів адекватно управлінській діяльності.
Розроблено й апробовано тренінгову програму розвитку компонентів гендерної ідентичності жінок - майбутніх менеджерів, необхідних для майбутньої ефективності управлінської діяльності.

Зміст.
Теоретико-методологічні основи дослідження психологічних особливостей ґендерної ідентичності жінок-майбутніх менеджерів.
Емпіричне дослідження особливостей гендерної ідентичності жінок-майбутніх менеджерів.
Психологічні умови формування ґендерної компетентності жінок-майбутніх менеджерів.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Похожие разделы
Смотрите также

Гритчук Г.В. Гендерні уявлення як чинник формування індивідуального життєвого стилю в юності

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 275.92 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. — Хмельниц. , 2008. — 20 с. Анотація. Розглянуто теоретико-методологічні засади вивчення проблеми стилю життя особистості. Надано психологічне визначення феномену стилю життя та його характеристик. Розкрито структурно-змістові характеристики стилю життя, виокремлено його типи. Проаналізовано психологічні механізми формуванн...

Данильченко Т.В. Гендерно-перцептивні відмінності у формуванні першого враження у соціальній взаємодії

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 263.86 КБ
 • добавлен 16 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К., 2004. — 20 с. Анотація. Вивчено особливості формування першого враження в різних статевих групах. Розглянуто чинники, які зумовлюють зміст і структуру соціально-перцептивного образу незнайомої людини, особливу увагу приділено виявам гендерної специфіки в об'єкта та суб'єкта сприймання. Емпірично встановлено, що формування першого враження...

Дипломна робота - Особливості прояву гендерних стереотипів у взаємодії викладачів і студентів Вищих навчальних закладів

degree
 • формат doc
 • размер 161.93 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
Зміст Вступ. Гендерні стереотипи в системі гендерних відносин Визначення поняття гендерного стереотипу Походження гендерних стереотипів Особливості гендерних стереотипів у рамках традиційних уявлень Уявлення про чоловіків і жінок в сучасному суспільств Прояв гендерних стереотипів у взаємостосунках студентів і викладачів Вищіх навчальних закладів Стереотипи маскулінності і фемінності в уявленнях студентів вищих шкіл Гендерний аспект уявлень сту...

Дипломная работа - Гендерні відмінності в психології моди

degree
 • формат doc
 • размер 464.5 КБ
 • добавлен 11 июня 2010 г.
ВМУРоЛ "Україна". Робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю "Соціальна психологія". Викладач Голєв С. В., - 65 стор. - 2009 р. Дисципліна: "Гендерна психологія", "Соціальна психологія". Мода як психологічне явище. Психологія моди в історичному аспекті. Гендерні особливості моди. Психологічні методи роботи з гендерними відмінностями в психології. Специфіка дослідження в психології моди. Практичне вивчення г...

Долгих Л.М. Вплив статеворольових стереотипів на кар'єрні домагання молоді

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 259.01 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т соц. та політ. психології АПН України. — К. , 2007. — 14 с. Анотація. Досліджено вплив статеворольових стереотипів на кар'єрні домагання студентської молоді. Проаналізовано суть професійної самореалізації особистості. Надано соціально-психологічне визначення феномену кар'єри та його складових, відповідно до чого виокремлено типи кар'єрних домагань і стратегії їх реалізації. Розкр...

Камінська О.В. Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 227.23 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Інститут соціальної та політичної психології АПН України. — К. , 2008. — 22 с. Анотація. Об’єктом дослідження є ставлення особистості до себе як носія гендерних характеристик. Предмет дослідження – соціально-психологічні особливості самоставлення хлопців і дівчат юнацького віку, зумовлені впливом гендерної ідентифікації. Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та емпіричні...

Кубриченко Т.В. Формування гендерної ідентичності студенток педагогічного колледжу

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 261.61 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — 23 с. Анотація. Теоретично обгрунтовано й експериментально вивчено особливості гендерної ідентичності студенток педагогічного коледжу та соціально-психологічні умови її формування. Проаналізовано основні підходи щодо вивчення проблеми гендерної ідентифікації. Розкрито зміст понять "гендерна ідентичність", "гендерна ідентифі...

Курсовий проект - Гендерні особливості сприйняття гумору

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 341 КБ
 • добавлен 20 марта 2011 г.
Вступ. Розділ. Поняття гумору. Почуття гумору. Функції почуття гумору. Розділ. Почуття гумору, як захисний механізм. Визначення почуття гумору і його стресозахисний потенціал. Класифікація видів гумору. Розділ. Гендерні фізіологічні та психологічні відмінності. Розділ. Емпіричне дослідження тендерних особливостей сприйняття гумору. Описання вибірки, використані психодіагностичні інструменти та методи статистичного аналізу. Результати та їх інтерп...

Пампуха Л.О. Гендерні стереотипи в структурі рольового конфлікту жінки-керівника

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 282.69 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.05 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Вивчено внутрішньо-особистісний рольовий конфлікт жінки-керівника. Теоретично обґрунтовано й емпірично досліджено особливості гендерних стереотипів як складових внутрішньо-особистісного рольового конфлікту жінки-керівника. Показано, що параметри гендерних стереотипів взаємопов'язані зі ступенем вияву цього конфлікт...

Фролова Є.В. Психологічні чинники і динаміка формування стосунків міжособистісної залежності у жінок

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 286.4 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Х. , 2008. — 19 с. Анотація. Проаналізовано стосунки, зумовлені міжособистісними залежностями в жінок за ранніх форм, які мають прояв у підлітковому віці, а також форм (утопічних адитивних фантазій), що спостерігаються у дошлюбних стосунках. Показано вплив різних психологічних чинників на становлення міжособистісної залежності в жінок. Структурні з...