Экологические дисциплины
 • формат doc
 • размер 124.73 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
Борейко В.Є., Подобайло А.В. Екологічна етика
Навчальний посібник. -Київ: Фітосоціоцентр, 2004. — 116 с. (111 с. в електр. вигляді)

Навчальний посібник. Український фітосоціодогічний центр, 2004. Він спрямований на формування у студентів фундаментальних поглядів щодо визначення сучасного стану природи. Подано коротку історію екологічної етики, ціннісний потенціал природоохоронної мотивації. Окреслені шляхи розв'язання природоохоронних проблем з точки зору екологічної етики. Посібник спрямований на фахівців у галузі охорони природи, викладачів та студентів вищих навчальних закладів.

Вступ до екологічної етики
Що таке екологічна етика
Навіщо потрібна екологічна етика
Історія екологічної етики
Огляд різних концепцій і напрямків в екологічній етиці
Етика дикої природи як радикальний напрямок екологічної етики
Екоетичний ідеал
Теоретичні основи екологічної етики
Цінності природи, конфлікти цінностей і природоохоронні мотивації
Права природи
Екологічна етика і природоохоронна естетика
Екологічна етика і народні традиції
Екологічна етика і релігія
Морально-релігійні мотиви захисту дикої природи
Прикладні аспекти екологічної етики
Загальні екоетичні принципи відношення до природи і правила справедливого вирішення конфліктних ситуацій
Етичні принципи заповідної справи
Екологічна етика і обриси природокористування майбутнього
Екологічна етика проти економіки
Екологічна етика проти аматорського полювання
Шляхи популяризації екологічної етики
Антропоцентризм чи екобіоцентризм
Витоки антропоцентризму
Природоохоронна-неспроможність антропоцентризму
Критика ідеї ноосфери
Література
Похожие разделы
Смотрите также

Видишенко В.М. Етика

 • формат doc
 • размер 1.57 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Видишенко В.М. Етика: навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів — Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007 – 295 с. Навчальний посібник є однією із спроб погляду на мораль, етику, історію їх розвитку та актуальні проблеми у сучасному світі. Основну увагу приділено з’ясуванню специфіки моралі, відмінності моральних норм від учень про них. Детально розглядається історія етики, етапи історичного розвитку моралі, основні катег...

Лабораторная работа - Етика та етикет у діловому спілкуванні з іноземцями (укр.)

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 26.6 КБ
 • добавлен 24 ноября 2009 г.
Етичні засади спілкування з іноземцями Особливості письмового ділового спілкування Етика усного ділового спілкування з іноземцями Знайомство Вітання Ділові переговори Візитна картка.

Лекции - Ділова етика

Статья
 • формат doc
 • размер 162.7 КБ
 • добавлен 13 января 2011 г.
Зміст Вступ Етичні установки Діловий протокол Розвиток суспільства й стилі управління Формування етики підприємництва Соціальна відповідальність і економічна етика. Соціальна відповідальність підприємництва. Адміністративна етика Візитні картки Ділові подарунки Зовнішній вигляд. Функції ділового спілкування Перепони у спілкуванні, його рівні Соціальні типи в діловому спілкуванні Закономірності міжособових стосунків Сучасні теорії міжособових...

Опорний конспект з етики

Статья
 • формат doc
 • размер 78 КБ
 • добавлен 25 апреля 2011 г.
Предмет етики. Етика, мораль і моральність. Сутність та походження моралі. Особливості функціонування моралі. Етичні вчення античності та середньовіччя. Етичні вчення Нового часу. Етичні вчення сучасності Ідеал. Добро і зло. Доброчесність і порок. Сумління. Свобода і відповідальність. Справедливість. Сенс життя. Честь і гідність. Щастя. Національна етика. Сімейна етика. Релігійна етика. Біоетика. Евтаназія. Клонування людини. Смертна кар...

Презентація - Етика науки

Презентация
 • формат pptx
 • размер 91.22 КБ
 • добавлен 04 декабря 2011 г.
Національний університет біоресурсів і природокористування, Київ, 2011, 30 слайдов. Етика як наука про мораль Моральний вибір і моральна відповідальність Професійна відповідальність ученого Свобода наукового пошуку і соціальна відповідальність ученого. Ціннісні орієнтації ученого.

Реферат - Етика політичної поведінки

Реферат
 • формат doc
 • размер 54.5 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Поняття політичної етики Практичне використання політичної етики Нагромадження цінностей політичної етики в Україні Сучасна політична етика Етика поведінки політичного лідера

Фесенко Г.Г. Етика та естетика (на укр.яз.)

 • формат pdf
 • размер 288.69 КБ
 • добавлен 21 сентября 2009 г.
Курс лекцій і методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни Етика та естетика Харків: ХНАМГ, 2009. – 36 с Вступ Предмет етики. Особливості функціонування моралі Визначення та сутність поняття „естетика". Основні естетичні категорії. Методичні вказівки до самостійного вивчення дисципліни «Етика та естетика» Етика та естетика (питання до заліку) Рекомендована література

Шпори з етики (на укр. мові)

pottee
 • формат doc
 • размер 376 КБ
 • добавлен 02 ноября 2009 г.
Предмет і завдання етики. Етика як філософська наука про мораль. Мета етики. Структура етики як науки. Етика бізнесу Основні завдання етики у сучасних умовах Етика, мораль, моральність – походження термінів Історія походження терміна «етика», «мораль», «моральність». Діал терм. Мораль, моральність. Моральні програми провідних релігій світу: конфуціанство. Моральні програми провідних релігій світу: будизм Моральні програми провідних релігій світу:...

Ірдинєнко К.О. Етика і естетика

 • формат doc
 • размер 346 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів. – Луганськ: ЛНУ, 2010 - 39 с. Курс лекцій зі спеціальності "Етика і естетика" структуровано відповідно розділам робочої програми курсу "етика і естетика" кафедри культурології і кіно-,телемистецтва. У ньому на рівні сучасного розвитку наукових уявлень висвітлюється зміст теоретичного курсу, мета, завдання та функції, вихідні категорії естетики і етики. Зміст занять передбач...