Статья
 • формат doc
 • размер 78 КБ
 • добавлен 25 апреля 2011 г.
Опорний конспект з етики
Предмет етики.
Етика, мораль і моральність.
Сутність та походження моралі.
Особливості функціонування моралі.
Етичні вчення античності та середньовіччя.
Етичні вчення Нового часу.
Етичні вчення сучасності
Ідеал.
Добро і зло.
Доброчесність і порок.
Сумління.
Свобода і відповідальність.
Справедливість.
Сенс життя.
Честь і гідність.
Щастя.
Національна етика.
Сімейна етика.
Релігійна етика.
Біоетика.
Евтаназія.
Клонування людини.
Смертна кара.
Раціональність та егоїзм.
Благочинність.
Проблема ненасильства.
Похожие разделы
Смотрите также

Борейко В.Є., Подобайло А.В. Екологічна етика

 • формат doc
 • размер 124.73 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
Навчальний посібник. -Київ: Фітосоціоцентр, 2004. — 116 с. (111 с. в електр. вигляді) Навчальний посібник. Український фітосоціодогічний центр, 2004. Він спрямований на формування у студентів фундаментальних поглядів щодо визначення сучасного стану природи. Подано коротку історію екологічної етики, ціннісний потенціал природоохоронної мотивації. Окреслені шляхи розв'язання природоохоронних проблем з точки зору екологічної етики. Посібник спрямов...

Контрольна робота - Етика ділових стосунків

Контрольная работа
 • формат rtf
 • размер 169.26 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Кафедра етики, естетики та історії культури 20 стр 2011 год Причини виникнення конфліктів у колективі Динаміка конфлікту в колективі Технологія виходу із конфлікту за Томасом-Килменном Приклад конфліктної ситуації Висновок

Лар'яновський І. С. Етика та естетика. Методичні вказівки для семінарських занять

Практикум
 • формат doc
 • размер 21.65 КБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
Одеська Державна Академія Холоду. Лар'яновський І. С. Методичні вказівки до семінарських занять з етики для студентів першого курсу другого семестру всіх спеціальностей. Надруковано видавницьким центром ОДАХ. 16 сторінок

Лозовой В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста

 • формат pdf
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
X.: Право, 2004. 176 с. У виданні визначаються основні проблеми професійної етики юриста в умовах підвищення ролі та авторитету юридичної професії на нинішньому етапі формування засад правової, демократичної державності в Україні. Аналізуються питання єдності та відмінності моралі і права урегулюванні життєдіяльності суспільства і людини, соціальне призначення та моральний сенс юридичної професії, зміст моральної культури юриста, деформації морал...

Реферат - Етика поведінки бізнесмена в процесі підприємницької діяльності

Реферат
 • формат doc
 • размер 45 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Поняття етики підприємництва Загальна характеристика професійної культури вітчизняних підприємців Номенклатурні і люмпенізовані бізнесмени Культура підприємницької діяльності Передумови виконання високої культури підприємництва Заповіти підприємця з високим рівнем культури

Реферат - Етика політичної поведінки

Реферат
 • формат doc
 • размер 54.5 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Поняття політичної етики Практичне використання політичної етики Нагромадження цінностей політичної етики в Україні Сучасна політична етика Етика поведінки політичного лідера

Чмут Т.К. Етика ділового спілкування

 • формат html
 • размер 1.37 МБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
У пропонованому курсі лекцій розглянуто моральні й психологічні заса-ди культури ділового спілкування та його техніку. Розкрито поняття етики, моралі, спілкування, моральної та психологічної культури ділового спілкуван-ня. Проаналізовано етико-психологічні проблеми ділового спілкування в на-шому суспільстві з урахуванням науково-практичних висновків як вітчизня-них, так і зарубіжних етиків та психологів, зокрема представників гуманістич-ної етики...

Шпори з етики (на укр. мові)

pottee
 • формат doc
 • размер 376 КБ
 • добавлен 02 ноября 2009 г.
Предмет і завдання етики. Етика як філософська наука про мораль. Мета етики. Структура етики як науки. Етика бізнесу Основні завдання етики у сучасних умовах Етика, мораль, моральність – походження термінів Історія походження терміна «етика», «мораль», «моральність». Діал терм. Мораль, моральність. Моральні програми провідних релігій світу: конфуціанство. Моральні програми провідних релігій світу: будизм Моральні програми провідних релігій світу:...

Ірдинєнко К.О. Етика і естетика

 • формат doc
 • размер 346 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів. – Луганськ: ЛНУ, 2010 - 39 с. Курс лекцій зі спеціальності "Етика і естетика" структуровано відповідно розділам робочої програми курсу "етика і естетика" кафедри культурології і кіно-,телемистецтва. У ньому на рівні сучасного розвитку наукових уявлень висвітлюється зміст теоретичного курсу, мета, завдання та функції, вихідні категорії естетики і етики. Зміст занять передбач...