pottee
 • формат doc
 • размер 376 КБ
 • добавлен 02 ноября 2009 г.
Шпори з етики (на укр. мові)
Предмет і завдання етики. Етика як філософська наука про мораль.
Мета етики. Структура етики як науки.
Етика бізнесу
Основні завдання етики у сучасних умовах
Етика, мораль, моральність – походження термінів
Історія походження терміна «етика», «мораль», «моральність». Діал терм. Мораль, моральність.
Моральні програми провідних релігій світу: конфуціанство.
Моральні програми провідних релігій світу: будизм
Моральні програми провідних релігій світу: християнство.
Моральні програми провідних релігій світу: іслам.
Етичні вчення античної епохи
Етика середньовіччя: провідні ідеї
Етика Нового часу: відправні точки та корінні проблеми
Етика обов’язку Канта
Великі «песимісти» ( Шопенгауер. Ніцше).
Етика ненасильства
Етика благоговіння перед життям
Проблеми походження моралі
Структура моралі: моральна свідомість
Структура моралі: моральна діяльність
Моральна свідомість: моральні відносини
Головні соціальні функції моралі
Добро і зло як висхідні поняття моральної свідомості
Щастя та шляхи його осмислення в етиці
Совість і сором як контрольно-імперативні механізми моральної свідомості особистості.
Честь та гідність як проекція моральної цінності особи
Сенс життя як фундаментальна особливість людського існування
ХПУ, м. Харків, 3 курс
Читать онлайн
Похожие разделы
Смотрите также

Борейко В.Є., Подобайло А.В. Екологічна етика

 • формат doc
 • размер 124.73 КБ
 • добавлен 07 января 2012 г.
Навчальний посібник. -Київ: Фітосоціоцентр, 2004. — 116 с. (111 с. в електр. вигляді) Навчальний посібник. Український фітосоціодогічний центр, 2004. Він спрямований на формування у студентів фундаментальних поглядів щодо визначення сучасного стану природи. Подано коротку історію екологічної етики, ціннісний потенціал природоохоронної мотивації. Окреслені шляхи розв'язання природоохоронних проблем з точки зору екологічної етики. Посібник спрямов...

Контрольна робота - Етика ділових стосунків

Контрольная работа
 • формат rtf
 • размер 169.26 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Кафедра етики, естетики та історії культури 20 стр 2011 год Причини виникнення конфліктів у колективі Динаміка конфлікту в колективі Технологія виходу із конфлікту за Томасом-Килменном Приклад конфліктної ситуації Висновок

Лар'яновський І. С. Етика та естетика. Методичні вказівки для семінарських занять

Практикум
 • формат doc
 • размер 21.65 КБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
Одеська Державна Академія Холоду. Лар'яновський І. С. Методичні вказівки до семінарських занять з етики для студентів першого курсу другого семестру всіх спеціальностей. Надруковано видавницьким центром ОДАХ. 16 сторінок

Лозовой В.О., Петришин О.В. Професійна етика юриста

 • формат pdf
 • размер 1.26 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
X.: Право, 2004. 176 с. У виданні визначаються основні проблеми професійної етики юриста в умовах підвищення ролі та авторитету юридичної професії на нинішньому етапі формування засад правової, демократичної державності в Україні. Аналізуються питання єдності та відмінності моралі і права урегулюванні життєдіяльності суспільства і людини, соціальне призначення та моральний сенс юридичної професії, зміст моральної культури юриста, деформації морал...

Опорний конспект з етики

Статья
 • формат doc
 • размер 78 КБ
 • добавлен 25 апреля 2011 г.
Предмет етики. Етика, мораль і моральність. Сутність та походження моралі. Особливості функціонування моралі. Етичні вчення античності та середньовіччя. Етичні вчення Нового часу. Етичні вчення сучасності Ідеал. Добро і зло. Доброчесність і порок. Сумління. Свобода і відповідальність. Справедливість. Сенс життя. Честь і гідність. Щастя. Національна етика. Сімейна етика. Релігійна етика. Біоетика. Евтаназія. Клонування людини. Смертна кар...

Реферат - Етика поведінки бізнесмена в процесі підприємницької діяльності

Реферат
 • формат doc
 • размер 45 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Поняття етики підприємництва Загальна характеристика професійної культури вітчизняних підприємців Номенклатурні і люмпенізовані бізнесмени Культура підприємницької діяльності Передумови виконання високої культури підприємництва Заповіти підприємця з високим рівнем культури

Реферат - Етика політичної поведінки

Реферат
 • формат doc
 • размер 54.5 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Поняття політичної етики Практичне використання політичної етики Нагромадження цінностей політичної етики в Україні Сучасна політична етика Етика поведінки політичного лідера

Чмут Т.К. Етика ділового спілкування

 • формат html
 • размер 1.37 МБ
 • добавлен 27 февраля 2010 г.
У пропонованому курсі лекцій розглянуто моральні й психологічні заса-ди культури ділового спілкування та його техніку. Розкрито поняття етики, моралі, спілкування, моральної та психологічної культури ділового спілкуван-ня. Проаналізовано етико-психологічні проблеми ділового спілкування в на-шому суспільстві з урахуванням науково-практичних висновків як вітчизня-них, так і зарубіжних етиків та психологів, зокрема представників гуманістич-ної етики...

Ірдинєнко К.О. Етика і естетика

 • формат doc
 • размер 346 КБ
 • добавлен 19 сентября 2011 г.
Курс лекцій для студентів усіх спеціальностей вищих навчальних закладів. – Луганськ: ЛНУ, 2010 - 39 с. Курс лекцій зі спеціальності "Етика і естетика" структуровано відповідно розділам робочої програми курсу "етика і естетика" кафедри культурології і кіно-,телемистецтва. У ньому на рівні сучасного розвитку наукових уявлень висвітлюється зміст теоретичного курсу, мета, завдання та функції, вихідні категорії естетики і етики. Зміст занять передбач...