Статья
  • формат pdf
  • размер 1.8 МБ
  • добавлен 29 мая 2015 г.
Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 01. Геаграфічнае становішча і даследаваннасць прыродных умоў Беларусі
Без выходных данных. — 22 слайда.
Прадмет і задачы курса.
Геаграфічнае становішча і яго ўплыў на фізіка-геаграфічныя працэсы, што працякаюць у Беларусі.
Агульныя асаблівасці прыроды.
Даследаваннасць прыродных умоў.