Похожие разделы

Атлас па геаграфіі Беларусі

Карта
 • формат pdf
 • размер 27.92 МБ
 • добавлен 19 апреля 2015 г.
Мн.: Выд. цэнтр БДУ, 2005. — 40 с. — ISBN 985-476-270-Х. У атласе змешчаны карты па ўcix асноўных тэмах геаграфii Беларусi. Ён з'яўляецца навукова-папулярным iлюстраваным выданнем i прызначаны для шырокага кола чытачоў.

Байчоров В.М., Гигиняк Ю.Г., Колтунов В.В. Родники Глуботчины

 • формат pdf
 • размер 25,09 МБ
 • добавлен 14 июня 2016 г.
[Б. м. : б. и.], 2014. — 27 с. В брошюре собраны сведения о родниках Глубокского района Витебской области. Представлена схема размещения, проведена оценка качества воды, описаны редкие и индикаторные виды гидробионтов для наиболее значимых. Информация предназначена для широкого круга людей.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 01. Геаграфічнае становішча і даследаваннасць прыродных умоў Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 1.8 МБ
 • добавлен 29 мая 2015 г.
Без выходных данных. — 22 слайда. Прадмет і задачы курса. Геаграфічнае становішча і яго ўплыў на фізіка-геаграфічныя працэсы, што працякаюць у Беларусі. Агульныя асаблівасці прыроды. Даследаваннасць прыродных умоў.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 02. Тэктанічная будова тэрыторыі Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,38 МБ
 • добавлен 02 мая 2015 г.
Без выходных данных. — 22 слайда. Зямная кара і верхняя мантыя. Тэктоніка фундамента і гісторыя яго развіцця. Разрыўныя парушэнні фундамента. Тэктоніка платформавага чахла. Тэктанічныя структуры Беларусі.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 03. Фарміраванне платформавага чахла

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,09 МБ
 • добавлен 05 мая 2015 г.
Без выходных данных. — 25 слайдов. Тыпы платформавага чахла і асноўныя этапы яго фарміравання. Фарміраванне асадкавага чахла ў верхнім пратэразоі. Фарміраванне асадкавага чахла ў ніжнім палеазоі. Фарміраванне асадкавага чахла ў верхнім палеазоі. Фарміраванне асадкавага чахла ў мезазоі і кайназоі (палеаген – неаген).

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 04. Фарміраванне платформавага чахла ў чацвярцічным перыядзе

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,39 МБ
 • добавлен 16 мая 2015 г.
Без выходных данных. — 27 слайдов. Стратыграфічная схема чацвярцічнага перыяду. Мацерыковыя зледзяненні і міжледавікоўі і асаблівасці развіцця тэрыторыі. Асноўныя генетычныя тыпы чацвярцічных адкладаў.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 05. Карысныя выкапні Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,55 МБ
 • добавлен 05 мая 2015 г.
Без выходных данных. — 33 слайда. Класіфікацыя карысных выкапняў. Гаручыя карысныя выкапні. Металічныя карысныя выкапні. Неметалічныя карысныя выкапні. Вадкія карысныя выкапні. Экалагічныя праблемы здабычы карысных выкапняў.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 06. Рэльеф Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,97 МБ
 • добавлен 19 апреля 2015 г.
Без выходных данных. — 29 слайдов. Галоўныя асаблівасці рэльефа. Морфаструктура і морфаскульптура. Класіфікацыя рэльефа. Генетычныя тыпы рэльефа. Геамарфалагічнае раянаванне Беларусі.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 07. Клімат Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,95 МБ
 • добавлен 20 мая 2015 г.
Без выходных данных. — 28 слайдов. Фактары, якія вызначаюць клімат Беларусі. Сонечная радыяцыя. Атмасферная цыркуляцыя. Цеплавы рэжым. Вільготнасць паветра, воблачнасць, атмасферныя ападкі. Агракліматычнае раянаванне.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 08. Гідраграфічная сетка Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,67 МБ
 • добавлен 02 мая 2015 г.
Без выходных данных. — 28 слайдов. Гідраграфічная сетка Беларусі. Рачны сцёк. Жыўленне рэк. Гідралагічны рэжым. Гідралагічнае раянаванне. Каналы.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 09. Азёры і вадасховішчы Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,54 МБ
 • добавлен 15 мая 2015 г.
Без выходных данных. — 29 слайдов. Марфаметрычныя паказчыкі азёр. Тыпы азёрных катлавін. Класіфікацыя азёр. Вадасховішчы і сажалкі.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 10. Глебавае покрыва Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,03 МБ
 • добавлен 20 апреля 2015 г.
Без выходных данных. — 29 слайдов. Фактары глебаўтварэння. Асноўныя працэсы глебаўтварэння. Класіфікацыя глеб. Характарыстыка тыпаў глеб. Глебава-геаграфічнае раянаванне.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 11. Расліннасць Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,61 МБ
 • добавлен 25 апреля 2015 г.
Без выходных данных. — 34 слайда. Гісторыя фарміравання сучаснай расліннасці. Сучасны склад флоры. Тыпы расліннасці, геабатанічнае раянаванне. Лясная расліннасць.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 12. Тыпы расліннасці Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,47 МБ
 • добавлен 11 мая 2015 г.
Без выходных данных. — 23 слайда. Лугавая расліннасць. Балотная расліннасць. Хмызняковая расліннасць. Водная расліннасць.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 13. Жывёльны свет Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,31 МБ
 • добавлен 24 мая 2015 г.
Без выходных данных. — 22 слайда. Фарміраванне фауністычных комплексаў. Відавы склад фауны. Сучасныя фауністычныя комплексы.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 14. Прыродаахоўныя тэрыторыі Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,22 МБ
 • добавлен 18 мая 2015 г.
Без выходных данных. — 25 слайда. Структура прыродаахоўных тэрыторый Беларусі. Запаведнікі і нацыянальныя паркі. Заказнікі і помнікі прыроды. Перспектывы пашырэння экалагічнай сеткі.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 15. Фізіка-геаграфічнае раянаванне Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,62 МБ
 • добавлен 03 мая 2015 г.
Без выходных данных. — 24 слайда. Сістэма таксанамічных адзінак фізіка-геаграфічнага раянавання. Схема ФГР В.А.Дзяменцьева. Схема ФГР Г.І.Марцынкевіч Характарыстыка Беларускай Паазерскай правінцыі.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 16. Фізіка-геаграфічныя правінцыі Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,49 МБ
 • добавлен 17 апреля 2015 г.
Без выходных данных. — 31 слайд. Характарыстыка Заходне-Беларускай правінцыі. Характарыстыка Усходне-Беларускай правінцыі.

Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 17. Фізіка-геаграфічныя правінцыі Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,22 МБ
 • добавлен 21 мая 2015 г.
Без выходных данных. — 30 слайдов. Перадпалеская правінцыя. Палеская правінцыя.

Брылеўскі М.М., Марозаў Я.У. Фізічная геаграфія Беларусі: Практыкум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 334.78 КБ
 • добавлен 09 апреля 2015 г.
Мн.: БДУ, 2003. — 47 с. Практыкум утрымлівае метадычныя распрацоўкі па выкананню практычных работ па курсу Фізічная геаграфія Беларусі, тэматыку кантраліруемай самастойнай работы, геаграфічную наменклатуру, пытанні семінарскіх заняткаў, тэмы рэфератаў і ўзоры тэставых пытанняў для цякучага і выніковага кантроля ведаў па асноўных раздзелах курса. У дадатку дапаможніка прыводзіцца таблічны і картаграфічны матэрыял неабходны для выканання практычных...

Географические особенности протестантизма в Беларуси

degree
 • формат doc, illustrator, xls
 • размер 9,32 МБ
 • добавлен 18 апреля 2016 г.
БГУ, Минск, 2008 г. - 75 стр. Научный руководитель К.г.н., доц. Смоляков Г.С. В данной работе рассматриваются теоретическо-методологические особенности изучения конфессиональной географии: история исследований, подходы к определению объекта и предмета географии религий, методика и проблемы выделения конфессиональных территориальных систем. Отражены исторические аспекты развития, современная структура и география протестантизма в Беларуси. В работ...

География туризма в Беларуси. Ответы к зачету

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 534,13 КБ
 • добавлен 07 декабря 2015 г.
География туризма в Беларуси. Ответы к зачету. БГЭУ, Минск, 2015. Гостиничное хозяйство РБ. Транспортная инфраструктура. Экологические туризм в Беларуси. Сельский туризм. Историко-культурное наследие РБ.

Гурскі К.К. і інш. Фізічная геаграфія Беларусі

 • формат djvu
 • размер 66,20 МБ
 • добавлен 07 марта 2016 г.
Вучэбны дапаможнік. — Мн.: Універсітэцкае, 1995. — 181 с. Прыведзены падрабязныя звесткі аб геалагічнай будове тэрыторыі Беларусі, карысных выкапнях, рэльефе і яго фарміраванні. Апісаны клімат, унутраныя воды, глебы, раслінны і жывельны свет, паказаны асаблівасці іх гаспадарчага выкарыстання і аховы. Для студэнтаў геаграфічных факультэтаў педагагічных вышэйшых навучальных устаноў. Геалагічная будова. Карысныя выкапні. Рэльеф і асаблівасці яго фар...

Дайнеко А.Е. Геоэкономические приоритеты Республики Беларусь

 • формат pdf
 • размер 3,78 МБ
 • добавлен 24 апреля 2015 г.
Минск: Беларус. навука, 2011. — 364 с. —ISBN 978-985-08-1317-6. Определены главные геоэкономические приоритеты Республики Беларусь, включающие научные принципы, эффективные направления, формы и механизмы устойчивого роста экономики Республики Беларусь в системе международных экономических отношений. Исследован и обоснован комплекс важнейших инструментов и методов активизации внешнеэкономических отношений республики с ведущими странами и интеграци...

Дзiсько Н.А. i iнш. Блакiтная кнiга Беларусi (Водныя аб'екты Беларусi)

Энциклопедия
 • формат djvu
 • размер 160,10 МБ
 • добавлен 23 марта 2015 г.
Энцыклапедыя. — Рэд. Н.А. Дзісько, М.М. Курловіч, Я.В. Малашэвіч, С.П. Самуэль, Б.І. Сачанка, І.П. Хаўратовіч, В.П. Якушка. — Мн.: Бел. Энцыклапедыя ім. Петруся Броўкі, 1994. — 415 с. — ISBN 5-85700-133-1 В энциклопедии в алфавитном порядке описано больше 5 тысяч статей про реки, ручьи, озера, водохранилища и каналы (длиной более 5 км)

Жучкевич В., Малышев А., Рогозин Н. Города и села Белорусской ССР

 • формат djvu
 • размер 9,89 МБ
 • добавлен 10 апреля 2015 г.
Мн.: Гос. уч.-пед. изд-во Мин-ва просвещения БССР, 1959. — 280 с. В книге рассказывается о географическом положении, истории, экономике, населении, происхождении названий городов и крупных сёл Белоруссии. Книга снабжена многочисленными фотографиями городов и сёл БССР 2-й половины 1950-х годов.

Кадацкий В.Б. и др. География Беларуси

 • формат pdf
 • размер 20,95 МБ
 • добавлен 04 сентября 2016 г.
Пособие. — Минск: БГПУ, 2006. — 192 с. В пособии характеризуются природные условия и ресурсы Беларуси. Рассматриваются демографические проблемы страны. Анализируются особенности и тенденции развития экономики республики, ее место в системе мирохозяйственных связей. Адресуется студентам БГПУ географических специальностей, аспирантам, преподавателям, учителям—географам, всем интересующимся вопросами «генезиса и системности» биосферы. География как...

Каропа Г.Н. (ред.) Гомельская область

 • формат pdf
 • размер 11,35 МБ
 • добавлен 17 сентября 2016 г.
Научное издание. — Гомель: ГГУ, 2011. — 165 с. В научном издании дается оценка географического положения и хозяйственного освоения территории Гомельской области , раскрываются характерные черты ее рельефа, климата, гидрографической сети, почвенно—растительного покрова и животного мира, рассматриваются основные межотраслевые комплексы и отрасли промышленности, сельского хозяйства и транспорта. Адресуется научным работникам, студентам высших учебн...

Каропа Г.Н. География Гомельской области. Курс лекций

Статья
 • формат pdf
 • размер 8,39 МБ
 • добавлен 29 августа 2016 г.
Курс лекций для студентов специализации «География туризма и экскурсионный менеджмент» специальности «География (научно—педагогическая деятельность)». — Гомель: ГГУ, 2009. — 157 с. В курсе лекций представлены новейшие сведения о природе, хозяйстве и населении Гомельской области, о ее природных и социальных комплексах, рассмотрены различные системы природного и экономического районирования. Особое внимание обращается на изменение окружающей среды...

Каропа Г.Н. Физическая география Беларуси

 • формат pdf
 • размер 7,00 МБ
 • добавлен 12 апреля 2015 г.
2-е изд., перераб. и доп. — Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2010. — 164 с. Введение. Физико-географическое положение Беларуси. Основные этапы изучения природы Беларуси. Тектоническое и геологическое строение территории Беларуси. Полезные ископаемые Беларуси. Рельеф Беларуси. Климат Беларуси. Гидрографическая сеть Беларуси. Почвы Беларуси. Флора и растительность Беларуси. Фауна и животный мир Беларуси. Ландшафты Беларуси. Физико-географическое районир...

Каропа Г.Н. Физическая география Беларуси Курс лекций

 • формат pdf
 • размер 7,73 МБ
 • добавлен 09 сентября 2016 г.
Курс лекций для студентов вузов специальности «География». — Гомель: ГГУ, 2008. — 141 с. Содержание лекций разработано в соответствии с учебной программой курса «Физическая география Беларуси» (2008 г.) и раскрывает все основные компоненты природного комплекса Беларуси (геологическое строение, рельеф, полезные ископаемые, климат, поверхностные и подземные воды, растительный и животный мир, физико-географическое районирование, охрана природы и осо...

Клебанович Н.В., Сорокин А.А. Увлажненность территории Беларуси

Статья
 • формат pdf
 • размер 923,97 КБ
 • добавлен 20 мая 2015 г.
Вестник Белорусского государственного университета. Сер. 2, Химия. Биология. География. — 2011. — N 1 — С. 77-81. Рассматривается территориальное распределение показателей количества осадков и испаряемости на территории Беларуси. Статистически проверена и подтверждена гипотеза о наличии связи этих показателей с высотой местности и ее географическим положением. Получены линейные уравнения регрессии, описывающие корреляционные зависимости величин о...

Козловская Л.В. Социально-экономическая география Беларуси. Часть 1. Условия и факторы социально-экономического развития и территориальной организации хозяйства Беларуси

 • формат rtf
 • размер 160,16 КБ
 • добавлен 16 октября 2012 г.
Мн.: БГУ, 2002. — 106 с. Первая часть курса лекций Социально-экономическая география Беларуси посвящена общей политико-географической и экономико-географической характеристике Республики Беларусь (экономико-географического и геополитического положения, социально-экономического развития в переходном периоде и современной ситуации), оценке природно-ресурсного, социально-демографического и производственного потенциалов как условий и факторов устойчи...

Козловская Л.В. Социально-экономическая география Беларуси. Часть 2. Экономико-географическая характеристика межотраслевых комплексов

 • формат doc
 • размер 132,78 КБ
 • добавлен 05 октября 2012 г.
Мн.: БГУ, 2003. — 100 с. Во второй части курса лекций в соответствии с программой дисциплины дается экономико-географическая характеристика межотраслевых комплексов Беларуси: топливно-энергетического, металлурго-машиностроительного, химического, лесопромышленного, строительно-промышленного, по производству товаров народного потребления, агропромышленного, инфраструктурного, а также внешне-экономических связей страны. Введение Топливно-энергетичес...

Козловская Л.В. Социально-экономическая география Беларуси. Часть 3. Экономико-географическое районирование и характеристика регионов Беларуси

 • формат doc
 • размер 2,76 МБ
 • добавлен 05 сентября 2012 г.
Мн.: БГУ, 2004. — 100 с. В третьей (заключительной) части курса лекций рассматривается сущность (цели, принципы, критерии) основных концепций и схем экономико-географического районирования Беларуси, дается экономико-географическая характеристика ее регионов (областей и г. Минска), а также анализируются пути перехода к устойчивому развитию современных проблемных регионов страны, создания в них «полюсов роста». Концепции и схемы экономико-географич...

Национальный атлас Республики Беларусь

Карта
 • формат image
 • размер 122,14 МБ
 • добавлен 05 апреля 2014 г.
Мн.: Белкартография, 2002. — 292 с. — ISBN: 985-6625-09-02. Атлас состоит из 19 разделов. Атлас создан около 450 специалистами из более чем 60 организаций. Атлас Беларуси представляет собой сборник тематических карт страны. Содержит всего более 120 карт (климатические, геологические, почвенные, гидрографические и другие).

Пархомчик Н.В. (сост.) Беларусь. Факты. 2007

 • формат pdf
 • размер 9,50 МБ
 • добавлен 28 апреля 2015 г.
Минск : БЕЛТА, 2007. — 128 с. — ISBN 978-985-6828-15-0. В справочнике представлены общие сведения о Республике Беларусь. Издание рассказывает о стране и ее жителях, о государственном строе и общественной жизни, о социальных ориентирах и внешней политике, о достижениях в экономике, науке, образовании, здравоохранении, физкультуре и спорте. Приводятся факты из истории. Для широкого круга читателей.

Пирожник И.И., Марцинкевич Г.И., Власов Б.П., Яцухно В.М. Комплексные географические исследования для обеспечения устойчивого развития Беларуси

Статья
 • формат pdf
 • размер 389,08 КБ
 • добавлен 29 июня 2015 г.
Вестник БГУ. Серия 2 — 2009. — № 3 — С. 53-57. Современная география как целостная система естественных и общественных наук о закономерностях развития географической оболочки, структуре, функционировании и взаимодействии природных и социально-экономических территориальных систем разрабатывает принципы и нормативы ра- ционального природопользования, оптимальной территориальной организации общества и формирования экологически устойчивой среды его ж...

Природа Беларуси. Энциклопедия. В 3 томах. Том 1. Земля и недра

Энциклопедия
 • формат djvu
 • размер 236,27 МБ
 • добавлен 20 декабря 2015 г.
Минск: Беларуская энцыклапедыя, 2010. — 464 с. — ISBN 978-985-11-0472-3. В первом томе "Земля и недра" энциклопедии "Природа Беларуси" помещено более тысячи статей по следующим тематикам: геологическое строение, основные тектонические структуры, гидрогеология, инженерная геология, стратиграфия, палеонтология, рельеф и геоморфология, геохимия, геофизика, литология, минералогия, петрография, ландшафты, почвы, геологические научные и производственны...

Сасноўскі В.М. Эканамічная і сацыяльная геаграфія Беларусі

 • формат pdf
 • размер 5.72 МБ
 • добавлен 10 мая 2016 г.
Мінск : Экоперспектива, 2012. - 215 с. : табл. - Бібліягр.: с. 213. - ISBN 978-985-469-413-9 Содержание: Тэарэтычныя асновы курса і агульная палітыка-геаграфічная і эканоміка-геаграфічная характарыстыка Рэспублікі Беларусь. Умовы і фактары ўстойлівага сацыяльна-эканамічнага развіцця і тэрытарыяльнай арганізацыі гаспадаркі Беларусі. Структура эканомікі па відах эканамічнай дзейнасці і іх тэрытарыяльная арганізацыя. Міжгаспадарчыя комплексы. Экано...

Сасноўскі В.М. Эканамічная і сацыяльная геаграфія Беларусі

Статья
 • формат pdf
 • размер 7,09 МБ
 • добавлен 16 июля 2016 г.
Курс лекцый. — Мінск: Экоперспектива, 2012. — 315 с. Курс ”Эканамічная і сацыяльная геаграфія Беларусі” — адзін з асноўных у падрыхтоўцы айчынных прафесійных географаў. Яго змест з’яўляецца важным як у фарміраванні педагагічных кадраў, так і навукоўцаў, а таксама спецыялістаў прыкладной геаграфіі. Тэарэтычныя асновы курса і агульная палітыка—геаграфічная і эканомікагеаграфічная характарыстыка Рэспублікі Беларусь. Умовы і фактары ўстойлівага сацыя...

Смоліч А. Геаграфія Беларусі

 • формат pdf
 • размер 160,83 МБ
 • добавлен 05 марта 2016 г.
Вільня: Промень, 1919. — 210 с. Школьная камісія Беларускага Навуковага Таварыства, перагледзіўшы кнігу А. Смоліча "Геаграфія Беларусі", думае, што яна будзе вельмі карыснай і патрэбнай як для вучняў у школе так і для шырокіх кругоў чытаючае Беларусі, і найбалей для вучыцялеў, ад каторых цяпер новая працоўная школа вымагае, каб яны навучылі дзяцей не толькі пісаць і чытаць, але і добра працанаць. Скончыўшы школу, прыдзецца перш—на—перш працаваць...

Смоліч А. Географія Беларусі

 • формат djvu
 • размер 171,44 МБ
 • добавлен 25 февраля 2016 г.
4—е выданьне. — Менск: Беларусь, 1993. — 382 с. Кніга Аркадзя Смоліча (1891—1938) выдатнага вучонага і палітычнага дзеяча, педагога і літаратара упершыню пабачыла сьвет у 1919 годзе, пасьля неаднаразова перавыдавалася. Напісаная прыгожай літаратурнай моваю, багата ілюстраваная, насычаная цікавымі зьвесткамі з гісторыі і этнаграфіі, яна і сёньня застаецца ўзорам навукова—папулярнага апісаньня нашае зямлі. Адрасуецца шырокаму колу чытачоў, а таксам...

Строчко О.Д. География промышленных комплексов Витебской области

 • формат pdf
 • размер 1,82 МБ
 • добавлен 20 апреля 2015 г.
Витебск: ВГУ им. П. М. Машерова, 2005. — 100 с. — ISBN 985-425-518-2. В пособии дается характеристика межотраслевых промышленных комплексов Витебщины по типовому плану; рассматривается новая форма территориальной организации промышленного производства – СЭЗ «Витебск»; приводятся расчеты территориальной концентрации (индекс локализации) промышленного производства по районам Витебской области; предлагается типология административных районов Витебщи...

Тестирование Гидрография Беларуси

software
 • формат exe, txt
 • размер 743,06 КБ
 • добавлен 30 марта 2016 г.
Минск, БГУ. 2002 г. Автор: П.С. Лопух Количество вопросов - 10

Токарчук О.В. География Брестской области. Лабораторный практикум

Практикум
 • формат pdf
 • размер 841,99 КБ
 • добавлен 25 августа 2015 г.
Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина, 2011. — 48 с. — ISBN 978-985-473-759-1. Собраны задания, направленные на закрепление и углубление студентами знаний об особенностях отдельных компонентов природы, расселении и структуре населения, отдельных отраслях экономики и межотраслевых комплексах на территории Брестской области. Дается обновленный статистических материал и подробные методические указания по выполнению лабораторных работ. Приложения содержа...

Тэсты па фізічнай геаграфіі Беларусі

Тест
 • формат database, doc, exe
 • размер 470,01 КБ
 • добавлен 16 декабря 2015 г.
4 курс, Брылеўскі М.М., Марозаў Я.У. - Мінск, БДУ, 2004 г. Тэсціраванне праводзіцца па наступных тэмах: Геалогія, карысныя выкапні, рэльеф. Клімат, гідраграфія. Глебы, расліннасць, жывёльны свет. Включает Компьютерную программу для проведения КСР по основным разделам курса «Физическая география Беларуси». Компьютерная программа, выполненная в среде DELPHI, позволяет проводить контроль за самостоятельной работой студентов во время семестра. По осн...

Хомич В.С., Струк М.И., Лиштван И.И. и др. Природно-ресурсное обеспечение социально-экономического развития Припятского Полесья

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,47 МБ
 • добавлен 03 июля 2015 г.
Природопользование. — 2012. — Вып. 22 — С. 170-187. Приведена оценка природно-ландшафтных условий и ресурсного потенциала Припятского Полесья. Показаны запасы и современное использование земельных, агроклиматических и биологических ресурсов. Определены имеющиеся природно-ресурсные резервы для выполнения Государственной программы социально-экономического развития региона.

Шарухо И.Н. География Могилевской области

 • формат pdf
 • размер 2,01 МБ
 • добавлен 24 апреля 2015 г.
Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2007. — 328 с. Могилевская область – часть Республики Беларусь, часть планеты Земля. Это край удивительной природы, людей с их неповторимой хозяйственной деятельностью. Каждый уголок на планете своеобразен и эта своеобразность выступает важнейшим фактором ее развития. Таким самобытным краем является и наш край Поднепровский. География изучает не только общие закономерности размещения, функционирования природно-обще...

Шарухо И.Н. Экономическая и социальная география Могилевской области

 • формат pdf
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 23 апреля 2015 г.
Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2005. — 180 с. Пособие адресовано учащимся средних общеобразовательных учреждений Могилевской области с углубленным изучением географии, лицеев, гимназий (для параллельного изучения со школьным общеобразовательным курсом «География Беларуси»), студентов экономических, естественно-географических и географических факультетов (спецкурсы «Экономическая и социальная география Могилевской области», «Регионы Беларуси», «...

Шкляр А.Х. Календарь природы Белоруссии

 • формат pdf
 • размер 12,98 МБ
 • добавлен 09 мая 2013 г.
Минск: Вышэйшая школа, 1967. — 272 с. «Календарь природы Белоруссии» отличается от изданий подобного рода своей практической стороной. Анализ сезонного развития природы здесь не ограничивается рамками дикой растительности и животного мира. жн8нь географического ландшафта рассматривается в целом — живая природа и окружающая среда. Большое внимание уделяетея сезонному развитию культурной растительности. Сделана попытка найти феноинкикаторы среди ди...