Статья
  • формат pdf
  • размер 3,61 МБ
  • добавлен 25 апреля 2015 г.
Брылеўскі М.М. Фізічная геаграфія Беларусі. Лекцыя 11. Расліннасць Беларусі
Без выходных данных. — 34 слайда.
Гісторыя фарміравання сучаснай расліннасці.
Сучасны склад флоры.
Тыпы расліннасці, геабатанічнае раянаванне.
Лясная расліннасць.