Практикум
  • формат pdf
  • размер 334.78 КБ
  • добавлен 09 апреля 2015 г.
Брылеўскі М.М., Марозаў Я.У. Фізічная геаграфія Беларусі: Практыкум
Мн.: БДУ, 2003. — 47 с.
Практыкум утрымлівае метадычныя распрацоўкі па выкананню практычных работ па курсу Фізічная геаграфія Беларусі, тэматыку кантраліруемай самастойнай работы, геаграфічную наменклатуру, пытанні семінарскіх заняткаў, тэмы рэфератаў і ўзоры тэставых пытанняў для цякучага і выніковага кантроля ведаў па асноўных раздзелах курса. У дадатку дапаможніка прыводзіцца таблічны і картаграфічны матэрыял неабходны для выканання практычных работ.
Прадмова.
Геалагічная будова.
Карысныя выкапні.
Рэльеф.
Клімат.
Паверхневыя воды.
Глебавае покрыва.
Расліннасць.
Жывёльны свет і асабліва ахоўныя тэрыторыі.
Фізіка-геаграфічнае раянаванне Беларусі.
Дадатакі.
Літаратура.