Психологические дисциплины
Дисертация
  • формат pdf
  • размер 2,01 МБ
  • добавлен 20 февраля 2016 г.
Чуніхіна С.Л. Індивідуально-стильові особливості конструювання громадянином образу державного чиновника
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.11 – політична психологія. ІСПП. Київ – 2015. – 195 с.
Мета дослідження полягала у визначенні індивідуально-стильових особливостей конструювання громадянином образів державних чиновників та розробленні на цій основі психологічно обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення ефективності міжособистісної взаємодії в системі владно-підвладних відносин.
Об’єкт дослідження – психічна репрезентація політичних об’єктів.
Предметом дослідження є індивідуально-стильові особливості конструювання громадянами образу державного чиновника.
Зміст
Вступ
Теоретичні основи дослідження індивідуально-стильових особливостей політичного сприймання

Психічний образ як цілісний феномен політично значущої психічної реальності
Індивідуально-стильові особливості конструювання психічних образів
Конструювання образів політичних об’єктів
Методичні засади дослідження образу державного чиновника та індивідуально-стильових особливостей осіб, що його конструюють
Обґрунтування методів дослідження образу державного чиновника
Методи виявлення індивідуально-стильових особливостей осіб, що конструюють образ державного чиновника
Організація та планування емпіричного дослідження
Результати дослідження індивідуально-стильових особливостей конструювання громадянами образу державного чиновника
Типологія образів чиновників та їхні семантичні характеристики
Стильові профілі громадян з різними типами сприймання державного чиновника
Рекомендації щодо підвищення ефективності взаємодії громадян з представниками державної влади з урахуванням визначених типів сприймання
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
Бланк опитування за допомогою модифікованої методики «Уніполярний семантичний диференціал»
Похожие разделы