Доклад - Основи теорії виникнення держави і права

Доклад - Основи теорії виникнення держави і права
 • рефераты
 • doc
 • 130.5 КБ
 • добавлен 20.05.2010

1. Визначення
2. Основні теорії походження держави
3. Загальні закономірності виникнення держави
4. Походження права

українською мовою, 25 сторінок.

Смотрите также


Курсовая работа - Правова держава

Курсовая работа - Правова держава

 • курсовые
 • doc
 • 164 КБ
 • добавлен 10.12.2010
Поняття й ознаки правової держави.
Виникнення ідеї правової держави та її поняття.
Ознаки правової держави.
Поділ влад.
Система поділу влад в правовій державі.
Виконавча влада.
Законодавча влада.
Судова влада.
Верховенство закону.
Закони.
Конституція.
Органи по перевірці відповідності ...
Демиденко Г.Г. Історія вчень про право

Демиденко Г.Г. Історія вчень про право

 • разное
 • doc
 • 2.51 МБ
 • добавлен 01.05.2010
У підручнику викладено основні доктрини про право і державу Стародавнього світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, показано народження і розвиток основних ідей про право і державу. Особливу увагу приділено розвитку політико-правових знань у XIX і XX ст. — теорії правової держави, характеристиці різних шкіл права, вітчизня...
Федоренко Т.М. Історія вчень про державу і право

Федоренко Т.М. Історія вчень про державу і право

 • разное
 • pdf
 • 439.42 КБ
 • добавлен 04.11.2011
Методичні вказівки. – Миколаїв: НУК, 2006. – 48 с.

Кафедра теорії та історії держави і права
Методичні вказівки містять тематичний план, рекомендації щодо підготовки до семінарських занять, питання для самоконтролю, теми рефератів, контрольні завдання для перевірки знань студентів, список рекомендованої літератури.
Реферат - Ознаки та принципи правової держави

Реферат - Ознаки та принципи правової держави

 • рефераты
 • doc
 • 62.5 КБ
 • добавлен 10.12.2010
Принципи правової держави.
Розвиток політичної демократії.
Громадянин правової держави.
Теорія правової держави у марксистській літературі.
Сутність правової держави.
Основні ознаки правової держави.
Реферат - Шляхи формування правової держави в Україні

Реферат - Шляхи формування правової держави в Україні

 • рефераты
 • doc
 • 63.5 КБ
 • добавлен 10.12.2010
Поняття правової держави.
Ознаки правової держави.
Основні напрями формування правової держави в Україні.
Курсова робота - Історична школа права

Курсова робота - Історична школа права

 • курсовые
 • doc
 • 274.28 КБ
 • добавлен 06.11.2010
Зміст
Вступ
Вчення про право в Західній Європі в кінці XVIII — початку XIX ст
Правові вчення Франції
Правові вчення Швейцарії
Англійська ідеологія
Історична школа права
Погляди Г. Гуго, Ф. Савіньї та Г. Пухта
Наслідки виникнення Історичної школи права
Висновки
Список літератури
Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень

Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень

 • разное
 • doc
 • 1.11 МБ
 • добавлен 28.09.2009
К.: Юрінком Інтер,
1999. — 304 с
В книзі на конкретному історичному матеріалі висвітлюються закономірності суспільного прогресу, розкривається процес становлення та розвитку знань про державу і право, поступового осягнення людською думкою сутності держави і права. Значну увагу приділено з'ясуванню джерел політико-правово...
Федущак-Паславська Г.М. Історія політичних та правових учень

Федущак-Паславська Г.М. Історія політичних та правових учень

 • разное
 • doc
 • 248.37 КБ
 • добавлен 16.02.2010
Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2008. – 288 с.


Содержание

Програма курсу
Плани практичних занять
Рекомендована література
Першоджерела
Навчальна та наукова літерату...
Штаммлер Р. Сущность и задачи права и правоведения

Штаммлер Р. Сущность и задачи права и правоведения

 • разное
 • djvu
 • 1019.11 КБ
 • добавлен 11.03.2011
Москва, 1908. 147 с.
Сущность права и правоведения: Прежние теории права. Критическая теория права. Понятие и действие права. Справедливость права.
Задачи права и правоведения в будущем: Техника права. История права. Философия права.
Реферат - Мусульманське право

Реферат - Мусульманське право

 • рефераты
 • docx
 • 65.96 КБ
 • добавлен 14.11.2011
МДУ, Україна, м.Маріуполь, 2010р., 25 стр.

Особливості становлення і розвитку мусульманського права
Джерела мусульманського права та їх сутність:
Коран
Сунна
Іджма
Кияс
Фірмани,Кануни
Основні інститути мусульманського права