Психологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 3,63 МБ
  • добавлен 17 января 2016 г.
Донченко О.А. Архетиповий менеджмент
Монографія. Національна академія педагогічних наук України, інститут соціальної та політичної психології. - Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 264 с.
У монографії викладено основи авторської теорії архетипового менеджменту. Під ним авторка розуміє методологічні засади аналізу і способи практично¬го використання архетипів, що в досліджуваному контексті розглядаються як неусвідомлювані чинники соціального управління і самоуправління. З погляду суспільного замовлення на продукування та поширення управлінських інновацій переосмилюються класичні ідеї аналітичної психології К. Г. Юнга, вибудувано послідовний ланцюг утілення цих ідей у конкретному продукті, структурі, послузі.
Положення та рекомендації, які містить монографія, можуть бути викорис¬тані в системі підготовки та підвищення кваліфікації управлінських кадрів. Книга знайде читача також поміж викладачів і студентів психологічних відділень та факультетів класичних і педагогічних університетів, серед політологів і маркетологів, усіх, хто цікавиться питаннями теорії і практики організаційних та інформаційних процесів.
Зміст.
Вступ.
Сучасна душа потребує цілісності.
Ненав’язлива воля архетипів.
Психофрактал як урівноважувальний чинник.
Головні методологічні принципи сприйняття.
Фрактальних архетипів.
Архетип трансперсональних відношень.
Відчуття втрати національної душі як ініціація.
Архетип психічної інфляції, або гріх персони.
Природа одного поширеного архетипового неврозу.
Проекції як бар’єр на шляху самореалізації.
Школа і архетипові неврози.
“Дикуни” і “синтетики” (про ризому і структуру).
Визнати тінь.
Містичне у наших симпатіях.
Пізнання і збереження власної душі.
Післямова.
Коротка Бібліографія.
Похожие разделы