• формат pdf
 • размер 1.56 МБ
 • добавлен 10 ноября 2010 г.
Дубова Д.В., Дубов С.В. Основи електронного урядування
Навчальний посібник призначений для вивчення основних принципів, форм і методів нового напряму інформаційно-управлінської діяльності в галузі державного управління - системи електронного урядування.
У навчальному посібнику викладено основні підходи до розуміння електронного урядування, розглянуто передумови виникнення та вимоги до впровадження систем електронного урядування. Висвітлено основні нормативно-правові засади впровадження системи електронного урядування в Україні і за кордоном. Розглянуто форми і методи основних напрямів електронної взаємодії між державною і суспільством («уряд-громадяни», «уряд-бізнес», «уряд-уряд»), висвітлено питання впровадження і функціонування систем електронного документообігу як однієї з важливих складових електронного урядування. Акцентовано увагу на проблемах, які виникають у процесі функціонування систем електронного урядування, зокрема на інформаційній нерівності та інформаційній безпеці.
Видання розраховане на студентів вищих навчальних закладів, магістрів, аспірантів.
Смотрите также

Дипломна робота - Особливості документообігу в організації (на прикладі ВАТ Райффайзен Банк Аваль)

degree
 • формат docx
 • размер 95.37 КБ
 • добавлен 21 января 2012 г.
Вихідні дані відсутні. 51 сторінка. Українська мова Загальна характеристика документообігу та організація документів у банківській сфері - поняття та організація документообігу - рух вхідних, вихідних і внутрішніх документів. - реєстрація, індексація та систематизація документів - контроль за виконанням документів та їх термінами - складання номенклатури справ та передача справ у відомчий архів - документообіг за банківськими операціями Аналіз...

Захарова І.В. Щодо дефініції документа як невід’ємного елемента ділової практики

Статья
 • формат doc
 • размер 66 КБ
 • добавлен 23 ноября 2011 г.
Стаття. Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 11-13 вересня 2008 р. – Одеса, Друк, 2008. – С. 27-33. Однією з найбільш обговорюваних проблем в науках, які розглядають питання документованої інформації, є термінологія, у першу чергу, визначення базового терміна «документ». Розмаїття відомих авторських визначень, опублікованих в науковій літературі, затверджених д...

Конспект лекцій - Документна лінгвістика

 • формат doc
 • размер 165.13 КБ
 • добавлен 18 октября 2011 г.
Укладач: Кубко В.П. - Одесса: ОНПУ,2009. - 81с. Конспект лекцій покликаний у стислій формі дати студентам необхідні теоретичні знання та певні навички застосування, аналізу та удосконалення лінгвістичної складової й супутніх явищ інформаційно-комунікативної діяльності. Подаються основи документної стилістики, методи аналізу тексту й дискурсу як напряму міждисциплінарного вивчення, мовно – стилістичні та паралінгвістичні засоби рукописних, друков...

Контрольна робота - Спеціальне документознавство

Контрольная работа
 • формат rtf
 • размер 299.47 КБ
 • добавлен 26 января 2011 г.
Зміст Характер інформації навчальних видань. Оглядове видання, його види за характером інформації. Авторське свідоцтво та патент. Бюлетень: його загальна характеристика. Поняття неопублікованого документа. Уніфікація управлінської документації. Характеристика національних стандартів Загальна характеристика перфорованого документа Аналогове та електронне середовища існування електронного документа. Класифікації електронних документів. Використана...

Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління

 • формат pdf
 • размер 794.03 КБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 224 с., іл. На сучасному етапі суспільного розвитку підвищуються вимоги до системи інформаційного забезпечення як запоруки ефективного управління підприємницькою, державною та громадсько-політичною діяльністю. Пропонований навчальний посібник присвячений основам ефективної організації інформаційної діяльності у сфері управління. Викладений теоретико-методичний матеріал є синтезом фундаментальних положень кібернет...

Курсова робота - Електронний документообіг

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 48 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Вихідні дані відсутні. Українська мова. 19 сторінок Зміст: Вступ Основні поняття про систему електронного документообігу - призначення та особливості електронного документообігу - переваги використання електронного документообігу Практична реалізація електронного документообігу в установі на прикладі БДД "Документ" - автоматизація діловодних процесів - програмне забезпечення електронного документообігу в установі Висновки Список джерел Додатки...

Матвієнко О., Цивін М. Основи організації електронного документообігу

 • формат doc
 • размер 4.07 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів. - К.,2008. -112с. Навчальний посібник присвячений вивченню основ ефективного впровадження та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відо-бражає її документальні потоки та інформаційні зв’язки. У навчальному посібнику викладено загальні принципи організації документообігу

Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту

 • формат pdf
 • размер 2.61 МБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Навчальний посібник призначений для вивчення нового напряму інформаційно-управлінської діяльності - інформаційного менеджменту. У ньому викладено основні підходи до розуміння інформаційного менеджменту, розглянуто питання розвитку наук інформаційно-комунікаційного циклу, питання теорії та практики інформаційно-аналітичної діяльності в системі управління, висвітлено проблеми виробництва інформаційних продуктів та надання інформаційних послуг.

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи менеджменту інформаційних систем

 • формат doc
 • размер 1.06 МБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2005.- 176 с. Навчальний посібник призначено для вивчення нового напряму в управлінні впровадженням нових інформаційних технологій - менеджменту інформаційних систем. В навчальному посібнику викладено узагальнюючу концепцію менеджменту інформаційних систем, наведено функції і завдання менеджерів інформаційних систем як управлінців, які відповідають за підтримку бізнес-процесів підприємства за допом...

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи організації електронного документообігу

 • формат pdf
 • размер 10.62 МБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів. - К. :2008. -112 с. Присвячений вивченню основ ефективного впровадження та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відображає її документальні потоки. Документообіг у системі управління. Загальна структура документаційного забезпечення управління Документальні потоки у системі управління Організаційна структура док...