• формат doc
 • размер 4.07 МБ
 • добавлен 11 января 2011 г.
Матвієнко О., Цивін М. Основи організації електронного документообігу
Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів. - К.,2008. -112с.
Навчальний посібник присвячений вивченню основ ефективного впровадження та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відо-бражає її документальні потоки та інформаційні зв’язки.
У навчальному посібнику викладено загальні принципи організації документообігу
Смотрите также

Дипломна робота - Особливості документообігу в організації (на прикладі ВАТ Райффайзен Банк Аваль)

degree
 • формат docx
 • размер 95.37 КБ
 • добавлен 21 января 2012 г.
Вихідні дані відсутні. 51 сторінка. Українська мова Загальна характеристика документообігу та організація документів у банківській сфері - поняття та організація документообігу - рух вхідних, вихідних і внутрішніх документів. - реєстрація, індексація та систематизація документів - контроль за виконанням документів та їх термінами - складання номенклатури справ та передача справ у відомчий архів - документообіг за банківськими операціями Аналіз...

Дубова Д.В., Дубов С.В. Основи електронного урядування

 • формат pdf
 • размер 1.56 МБ
 • добавлен 10 ноября 2010 г.
Навчальний посібник призначений для вивчення основних принципів, форм і методів нового напряму інформаційно-управлінської діяльності в галузі державного управління - системи електронного урядування. У навчальному посібнику викладено основні підходи до розуміння електронного урядування, розглянуто передумови виникнення та вимоги до впровадження систем електронного урядування. Висвітлено основні нормативно-правові засади впровадження системи електр...

Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління

 • формат pdf
 • размер 794.03 КБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Навч. посіб. - К.: МАУП, 2002. - 224 с., іл. На сучасному етапі суспільного розвитку підвищуються вимоги до системи інформаційного забезпечення як запоруки ефективного управління підприємницькою, державною та громадсько-політичною діяльністю. Пропонований навчальний посібник присвячений основам ефективної організації інформаційної діяльності у сфері управління. Викладений теоретико-методичний матеріал є синтезом фундаментальних положень кібернет...

Курсова робота - Електронний документообіг

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 48 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Вихідні дані відсутні. Українська мова. 19 сторінок Зміст: Вступ Основні поняття про систему електронного документообігу - призначення та особливості електронного документообігу - переваги використання електронного документообігу Практична реалізація електронного документообігу в установі на прикладі БДД "Документ" - автоматизація діловодних процесів - програмне забезпечення електронного документообігу в установі Висновки Список джерел Додатки...

Курсова робота - Організація документообігу на підприємстві

Курсовая работа
 • формат docx
 • размер 41.48 КБ
 • добавлен 24 января 2012 г.
Вихідна інформація відсутня. Українська мова. 17 сторінок. Зміст: Вступ Основні теоретичні поняття про документообіг на підприємстві - поняття документообігу, та схеми руху документів - обсяг документообігу та вимоги до нього - етапи документообігу - попередній розгляд документів - реєстрація документів - контроль за виконанням документів Аналіз основних вимог до організації документообігу та їх застосування на підприємстві ВАТ Львівгазвидобув"...

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Інформаційний менеджмент: опорний конспект лекцій у схемах і таблицях

 • формат pdf
 • размер 2.55 МБ
 • добавлен 17 ноября 2010 г.
У опорному конспекті лекцій у схемах і таблицях вводяться і роз’яснюються у логічній послідовності всі базові поняття навчального курсу „Інформаційний менеджмент. Використання опорного конспекту доцільне для первинного, швидкого ознайомлення з курсом інформаційного менеджменту. Надалі необхідно продовжити вивчення окремих тем теорії за навчальним посібником, основною та додатковою літературою, рекомендованою для вивчення курсу. Опорний конспект д...

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи менеджменту інформаційних систем

 • формат doc
 • размер 1.06 МБ
 • добавлен 12 января 2011 г.
Навч. посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2005.- 176 с. Навчальний посібник призначено для вивчення нового напряму в управлінні впровадженням нових інформаційних технологій - менеджменту інформаційних систем. В навчальному посібнику викладено узагальнюючу концепцію менеджменту інформаційних систем, наведено функції і завдання менеджерів інформаційних систем як управлінців, які відповідають за підтримку бізнес-процесів підприємства за допом...

Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Основи організації електронного документообігу

 • формат pdf
 • размер 10.62 МБ
 • добавлен 28 сентября 2010 г.
Навч. посібник для студ. вищих навчальних закладів. - К. :2008. -112 с. Присвячений вивченню основ ефективного впровадження та функціонування системи електронного документообігу на основі вивчення та побудови інформаційної моделі організації, яка відображає її документальні потоки. Документообіг у системі управління. Загальна структура документаційного забезпечення управління Документальні потоки у системі управління Організаційна структура док...

Сокирник І.В. Діловодство

 • формат pdf
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 28 октября 2011 г.
Для студентів денної та заочної форм навчання економічних спеціальностей. Зміст: Діловодство як функція управління. Поняття діловодства як функції управління. Значення діловодства у здійсненні процесу управління. Історія розвитку діловодства. Документ - матеріальний носій інформації. Класифікація документів. Основні вимоги до оформлення документів. Уніфікація та стандартизація управлінських документів. Формуляр документів та його основні реквізит...

Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 2.75 МБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
К.: Центр учбової літератури, 2007. - 360с. З урахуванням теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем, що стосуються ролі та значення документаційного забезпечення державного управління і місцевого самоврядування, висвітлюються питання нормативно-методологічної бази діловодства, стандартизації, уніфікації та трафаретизації управлінських документів та особливості захисту документів в умовах впровадження інформаційних технологій підт...