Периодика по философии
Философские дисциплины
  • формат pdf
  • размер 1,76 МБ
  • добавлен 08 ноября 2014 г.
Філософія науки: традиції та інновації 2013 №02 (8)
Наук. журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – №2(8). – 264 с.
У журналі розглядаються проблеми філософії науки, трансформації соціуму під впливом наукоємних технологій, людське буття та культура. При цьому особливий наголос зроблено на визначенні ролі сучасної освіти в Соціальних процесах. Також у виданні відбиті деякі філософські аспекти культури та цивілізації людства.
Пропонується викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, усім, хто цікавиться філософськими проблемами постнекласичної науки.
Зміст
Філософія науки та освіти
Цикин В.А. Философская интерпретация сущности инновационного образования
Голуб Є.С. Віртуальність у системі освіти: диверсифікація засобів навчання
Книш І.В. Гуманітарні та природничі науки в постнекласичній освіті
Макаров З.Ю. Классическая категория «закон» в перспективе современной научной рациональности
Зленко Н.М. Еволюція наукових поглядів на формування поняття «ризик»
Поліщук О.С. Колективна дія численних соціальних утворень та їх парадокси
Прокопенко Б.В. Новые мировоззренческие ориентиры меганауки под влияние современных конвергентных технологий
Орищенко М.М. Кризис в психологии (философский анализ)
Вертель А.В. Жак Лакан: от фантазмов воображаемого к поиску сознания
Клевец І.Ю. Постнекласичне осмилення сучасного соціального конфлікту
Філософські аспекти сучасного суспільного прогресу
Сумченко С.В. Проблема філософського осмислення технологічного критерію суспільного прогресу
Карпенко Т.М. Етизація наукового дискурсу в умовах техногенних цивілізаційних трансформацій
Карпенко В.Є. Философия техноинтеллекта: терминологический анализ
Дєнєжніков С.С. Супертехнології штучного інтелекту в трансгуманістичному дискурсі
Гайворонська О.О. Нанотехнологічна ситуація суспільства ХХІ століття
Пушкар Я.В. Вплив сучасних технологій на становлення мегасоціуму
Кравченко Т.А. Информационно-сетевая парадигма: ключевые особенности
Пономаренко В.А. Философский дискурс супертехнологий
Філософія культури та релігії
Доній Н.Є. Концепт «смертельне бажання»: деталі становлення в психоаналітичному дискурсі
Косяк В.А. Христианство в его коллизиях с иноверием и неверием
Плотникова О.Ю. Особенности концептуализации греха в современном языковом пространстве
Штейн О.И. Вера и ее формирование в иудаизме.
Петрушкевич М.С. Аналіз поняття релігійної комунікації
Прудникова О.В. Інформаційна культура українського суспільства: цивілізовані стандарти та вітчизняні реалії
Татаринов С.И. Проявления антисемитизма в Донбассе в конце ХІХ–начале ХХ столетий
Лупак Т.І. Особливості соціокультурної ситуації в Закарпатському регіоні України у другій половині ХХ століття