Разделы
Похожие разделы

Адам әлемi - Мир человека 2012 №03 (53)

 • формат pdf
 • размер 1,20 МБ
 • добавлен 21 июня 2016 г.
Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения, 2012. — 140 с. — ISSN 1999-58-49. Философский и общественно-гуманитарный журнал. Издается четыре раза в год с 1999 года на казахском и русском языках. Научная жизнь Шахрай С. Новые исследовательские задачи и возможности развития гуманитарного знания. Философия взаимопонимания Нұрмұратов С. Қазақ руханиятын зерделеу: философ көзқарасы. Нечипоренко О. Научная интеграция постсоветского простр...

Адам әлемi - Мир человека 2013 №01 (55)

 • формат pdf
 • размер 4,49 МБ
 • добавлен 30 июня 2016 г.
Алматы: Институт философии, политологии и религиоведения, 2013. — 154 с. — ISSN 1999-58-49. Философский и общественно-гуманитарный журнал. Издается четыре раза в год с 1999 года на казахском и русском языках. Путь познания Нысанбаев А. Философская школа академика Абдильдина: история и современность. Лекторский В. Советская философия в контексте мировой культуры. Изотов М. К вопросу об определенной направленности мышления. Соловьева Г. Диалектика...

Вісник Дніпропетровського університету. Філософія. Соціологія. Політологія 2008 №18

 • формат pdf
 • размер 2,96 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Дніпропетровськ: ДНУ. — 297 с. Розглядаються актуальні проблеми філософії, соціології та політології. Проаналізовані деякі онтологічні, метафізичні, етичні, математичні аспекти західноєвропейської, російської та української філософії, а також фундаментальні аспекти становлення соціології і політо- логії у сучасній культурі. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, а також аспірантів і студентів гуманітарних факультетів.

Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,04 МБ
 • добавлен 17 февраля 2017 г.
Науковий журнал. - № 1-2. - Вінниця : видавництво ДонНУ, 2012. - 345 с. Зміст Філософія Андрєєва Т.О. Розвиток вчення про онтологічне співвідношення індивідуального і загального у філософії М.О. Бердяєва Додонов Р.О. Критика М.О. Бердяєвим євразійської концепції філософії історії Рагозін М.П. Концепція духовного виробництва Антоніо Грамши Клімань С.В. Розуміння любові в культурах християнства та гаудія вайшнавізму Алексейчук І.С. Періодична систе...

Вісник Львівського університету 2007 №10. Серія: філософські науки

 • формат pdf
 • размер 2,24 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Висвітлено актуальні філософські, політологічні, культурологічні та психологічні проблеми розвитку духовного світу людини, проаналізовано його місце та значення для становлення громадянського суспільства, сучасного державотворчого процесу в Україні. З М І С Т ФІЛОСОФІЯ Володимир Мельник. Ідеї раціоналізму у творчості Івана Франка. 9 Людмила Рижак. Філософія освіти на рубежі тисячоліть: проблеми та перспективи. 19 Дмитро Дзвінчук. Європейський...

Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка 2009 № 66 Серія: філософські науки. Кулішеві читання з філософії етнокультури Вип. 66

 • формат pdf
 • размер 1.99 МБ
 • добавлен 04 февраля 2012 г.
За ред. проф. В.А.Личковаха. Збірник. — Чернігів: ЧДПУ, 2009. — 208 с. У збірці наукових статей досліджуються актуальні проблеми кулішезнавства, філософські, філологічні, етнічні, релігійні аспекти етнокультурної ідентичності та духовного світу українства. Сучасний гуманітарний дискурс представлений на перетині філософських, історичних, філологічних наук та мистецтвознавства.

Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка 2010 Серія: філософські науки. Кулішеві читання з філософії етнокультури Вип. 75

 • формат doc
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 03 января 2012 г.
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 75 / Другі Кулішеві читання з філософії етнокультури. За ред. проф. В.А. Личковаха / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧДПУ, 2010. – 204 с. – (Серія: філософські науки). У збірці наукових статей презентується доробок Других Кулішевих читань з філософії етнокультури (Чернігів, ЧНПУ, 25-2...

Вестник Одесского национального университета. Том 12. Выпуск 13. Философия

 • формат pdf
 • размер 911.85 КБ
 • добавлен 16 января 2011 г.
Уёмов А. И. Системный анализ интерьера. Гендерный аспект. Цофнас А. Ю. Структурная и натуральная онтология. Ивакин А. А. Философия как целостная система. Чайковский А. В., Терентьева Л. Н. Философский идеал научной концепции: системно-дескрипторный анализ. Ушакова К. В. Корпорация как форма гармонизации интересов личности и общества. Голубович И. В. Обоснование «наук о духе» у В. Дильтея и становление биографического подхода в современной гуманит...

Вестник Одесского национального университета. Том 12. Выпуск 15. Философия

 • формат pdf
 • размер 645.68 КБ
 • добавлен 16 января 2011 г.
Терентьева Л. Н. Наука и «антинаука» в системно-параметрическом измерении Цофнас А. Ю. Системный подход и диалектика Довгополова О. А. Проблема амбивалентности чужого в методологической перспективе Голубович И. В. «Одесский период» визни и творчества Г. В. Флоровского в контексте интеллектуальной биографии Леоненко Л. Л. Семантика зв’язки «є» та атрибутивна імплікація мови тернарного опису Готинян В. в. Проблема безеталонного вимірювання: системн...

Вестник Российского университета дружбы народов Серия Философия 2009 №03

 • формат pdf
 • размер 1.96 МБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
124 с. Материалы, опубликованные в данном выпуске, распределены по следующим разделам: Философские проблемы космологии; Философские проблемы физики; Философские проблемы биоэтики и лингвистики; Логико-философские основания математики; Математическая логика; Философская жизнь. Содержание Философские проблемы космологии Павленко А.Н. Принцип «наблюдаемости»: почему нереализуема теория бесконечной Вселенной? Философские проблемы физики Антип...

Категории 1997 №01

 • формат doc
 • размер 358,58 КБ
 • добавлен 15 января 2017 г.
Москва, издательство не указано. — 263 с. Журнал издается при содействии российского философского общества. Редактор: Лев Евдокимович Балашов. Цели журнала: - исследование фундаментальных проблем философии; - исследование категорий и исследование при помощи категорий, продолжение дела двух великих категориологов - Аристотеля и Гегеля; - собирание и объединение категориологов; - оформление указанного направления исследований в особую дисциплину -...

Категории 1997 №02 июль, август, сентябрь

 • формат doc
 • размер 260,29 КБ
 • добавлен 19 января 2017 г.
Москва, издательство не указано. — 98 с. Журнал издается при содействии Российского философского общества. Редактор: Лев Евдокимович Балашов. Цели журнала: - исследование фундаментальных проблем философии; - исследование категорий и исследование при помощи категорий, продолжение дела двух великих категориологов - Аристотеля и Гегеля; - собирание и объединение категориологов; - оформление указанного направления исследований в особую дисциплину - к...

Категории 1997 №03 октябрь, ноябрь, декабрь

 • формат doc
 • размер 351,92 КБ
 • добавлен 16 декабря 2016 г.
Москва, издательство не указано. — 142 с. Журнал издается при содействии российского философского общества. Редактор: Лев Евдокимович Балашов. Цели журнала: - исследование фундаментальных проблем философии; - исследование категорий и исследование при помощи категорий, продолжение дела двух великих категориологов - Аристотеля и Гегеля; - собирание и объединение категориологов; - оформление указанного направления исследований в особую дисциплину -...

Категории 1998 №01 (4) январь, февраль, март

 • формат doc
 • размер 437,28 КБ
 • добавлен 19 декабря 2016 г.
Москва, электронное издание. — 131 с. Журнал издается при содействии Российского философского общества. Редактор: Лев Евдокимович Балашов. Цели журнала: - исследование фундаментальных проблем философии; - исследование категорий и исследование при помощи категорий, продолжение дела двух великих категориологов - Аристотеля и Гегеля; - собирание и объединение категориологов; - оформление указанного направления исследований в особую дисциплину - кате...

Коллаж-1. Социально-философский и философско-антропологический альманах 1997

 • формат pdf
 • размер 2,98 МБ
 • добавлен 13 мая 2013 г.
М.: ИФ РАН, Кругликов В.А. ред. - 1997. – 178 с. Аннотация. Собрание текстов альманаха "Коллаж" – это картина разнообразия тем и методов философского исследования, которая дает представление о поисковых работах по вопросам ориентации человека в условиях современной социокультурной реальности. Мозаичный абрис альманаха образован из статьи по проблемам современной историософии, эссенциальных материалов диссертационных исследований по социально-поли...

Коллаж-2. Социально-философский и философско-антропологический альманах 1999

 • формат pdf
 • размер 536,67 КБ
 • добавлен 07 мая 2013 г.
М.: ИФ РАН, Кругликов В.А. ред. - 1999. – 133 с. Аннотация. В альманахе собраны тексты, которые в совокупности дают представление о разнообразии идей, тем и методов современного философского поиска. Альманах принципиально не тематичен. В нем поставлен акцент на демонстрации разнообразия исследовательских подходов, одни из которых предельно рефлексивны – анализ социокультурной ситуации, форм и смысла постмодернистского дискурса. Другие – гермен...

Коллаж-3. Социально-философский и философско-антропологический альманах 2000

 • формат pdf
 • размер 543,97 КБ
 • добавлен 24 апреля 2013 г.
М.: ИФ РАН, Сыродеева А. ред. - 2000. – 140 с. Аннотация. В центре внимания текстов очередного выпуска альманаха «Коллаж» – проблема рефлексивности, представляемая как многоаспектная, одновременно допускающая и заслуживающая полидисциплинарных интерпретаций. Мозаичный принцип построения сборника выполняет охраняющую роль применительно к разнообразию способов повествования о рефлексивной деятельности. В свою очередь нарративный плюрализм позвол...

Коллаж-4. Социально-философский и философско-антропологический альманах 2003

 • формат pdf
 • размер 8,26 МБ
 • добавлен 05 апреля 2013 г.
М.: ИФ РАН, Сыродеева А. ред. - 2003. – 144 с. Аннотация. В очередном, четвертом, выпуске серии коллаж вновь фигурирует в роли структурного принципа: сборник объединяет тексты, демонстрирующие разные точки зрения, методологические ходы, способы повествования. Тем самым выдерживается концепция серии «Коллаж», нацеленная на поддержание дискуссии в философском сообществе. В то же время нынешний выпуск ставит и конкретную задачу содержательного по...

Коллаж-5. Социально-философский и философско-антропологический альманах 2005

 • формат pdf
 • размер 440,97 КБ
 • добавлен 04 апреля 2013 г.
М.: ИФ РАН, Сыродеева А. ред. - 2005. – 146 с. Аннотация. Пятый выпуск серии «Коллаж» посвящен феномену другого, снова и снова напоминающему о себе на повседневном уровне в виде вопросов и проблем политического, исторического и культурного, межличностного характера. Сквозным для текстов сборника выступил сюжет об относительности инаковости. Расположенный в русле «контекстуальной методологии» (Роджер Смит), этот сюжет позволяет наметить одно из...

Максимов М.В. (отв. ред.) Соловьевские исследования: Периодический сборник научных трудов Выпуск 2

 • формат pdf
 • размер 1,43 МБ
 • добавлен 09 января 2015 г.
Иваново: Ивановский государственный энергетический университет, 2001. — 292 с. — ISBN 5-89482-88-8. Социальная философия и историософия Вл. Соловьева Максимов М.В. Историософия Вл. Соловьева в отечественной философской мысли Максимов М.В. Трактат «София» как опыт историософской пропедевтики: (к вопросу о становлении философско-исторической концепции Вл. Соловьева Козырев А.П. Две модели историософии в русской мысли (А.И. Герцен и Г.В. Флоровский...

Максимов М.В. (сост.). Соловьевские исследования: Периодический сборник научных трудов. Выпуск 11

 • формат pdf
 • размер 1.76 МБ
 • добавлен 06 февраля 2012 г.
Иваново: Ивановский государственный энергетический университет, 2005. - 276 с. В сборник включены статьи, подготовленные на основе докладов Соловьевского семинара 2005 г. и распределенные по следующим разделам: Философская публицистика В.С. Соловьева; В.С. Соловьев и методология социально-гуманитарного познания; Публикации; Критика и библиография; Научная жизнь. Содержание Философская публицистика В.С. Соловьева Ермичев А.А. В.С. Соловьев...

Политико-философский ежегодник 2008 Выпуск 1

 • формат pdf
 • размер 2,81 МБ
 • добавлен 12 апреля 2013 г.
М.: ИФ РАН, Пантин И.К. ред. - Выпуск 1. 2008. – 199 с. Первый выпуск ежегодника знакомит читателей с состоянием исследований в области политической теории, проводимых в Отделе социальной и политической философии Института философии РАН. Центральное место занимает рубрика «Понятие политического», дополненная рубрикой «Dixi», посвященной анализу проблем современной российской политики. В разделе «Текущие исследования» представлены статьи на тем...

Политико-философский ежегодник 2009 Выпуск 2

 • формат pdf
 • размер 1,31 МБ
 • добавлен 18 апреля 2013 г.
М.: ИФ РАН, Пантин И.К. (ред). - 2009. – 207 с. Второй выпуск «Политико-философского ежегодника», издаваемого Отделом социальной и политической философии ИФ РАН, открывается рубрикой «Россия сегодня». Статьи этой рубрики знакомят читателя с проблемами и трудностями демократического строительства в России. В рубрике «Интерпретации» выделяется статья А.Г.Мысливченко, где автор анализирует опыт и противоречия т.н. шведской модели социализма. В этом...

Политико-философский ежегодник 2010 Выпуск 3

 • формат pdf
 • размер 1,39 МБ
 • добавлен 07 апреля 2013 г.
М.: ИФРАН, Пантин И.К.(ред). - 2010. – 200 с. Третий выпуск «Политико-философского ежегодника» посвящен исследованию капитализма, его политическим институтам и ассоциируемым с ними политико-философским теориям. Другой важной темой выпуска является изменение вектора политического развития нашей страны за прошедшие два десятилетия, история Новой России подробно освещена под этим углом в статье И.К.Пантина о «российском выборе». Кроме того, в выпуск...

Политико-философский ежегодник 2011 Выпуск 4

 • формат pdf
 • размер 1,48 МБ
 • добавлен 22 декабря 2013 г.
М.: ИФРАН, Пантин И.К. (ред). - 2011. – 203 с. Четвертый выпуск «Политико-философского ежегодника» освещает актуальные вопросы политического знания по трем рубрикам. В главной из них («Государство и гражданское общество») под разными углами анализируются проблемные аспекты взаимодействия названных ключевых институтов современной политики. Рубрика «Мифы и призраки политической философии» отвечает веяниям сегодняшней интеллектуальной моды в политол...

Протопопова И.А. (гл. ред.) Платоновские исследования. Вып. I

 • формат pdf
 • размер 2,36 МБ
 • добавлен 01 ноября 2015 г.
М.–СПб.: РГГУ–РХГА, 2014. – 608 с. В первый выпуск «Платоновских исследований» вошли работы, рассматривающие проблемы изучения платонизма и вопросы рецепции платонизма в европейской и восточной культуре. Также здесь есть специальный раздел, посвященный интерпретации платонизма в русской философии. Кроме того, в данном выпуске публикуется перевод двух трактатов М. Фичино. От редакции. Платон и проблемы платоноведения. Ю. Шичалин. Сorpus Platonicu...

Протопопова И.А. (гл. ред.) Платоновские исследования. Вып. Ⅱ

 • формат pdf
 • размер 1,31 МБ
 • добавлен 08 декабря 2015 г.
М.–СПб.: РГГУ–РХГА, 2015. 317 с. ISSN 2410-3047. Во втором выпуске «Платоновских исследований» опубликованы речь Т. Слезака в память одного из основателей Тюбингенской школы платоноведения Г.Й. Кремера (1929–2015) и статья самого Г.Й. Кремера «Новый образ Платона». В выпуске рассматриваются проблемы диалогов «Политик», «Пир», «философское» и «поэтическое» в платоновских текстах, «мнимый платонизм» Апулея, проблемы псевдоаристотелевского трактата...

Сократ 2006 №01

 • формат pdf
 • размер 519,79 КБ
 • добавлен 31 мая 2013 г.
Философский журнал издаваемый БГТИ (филиалом) ОГУ, Бузулук, 76 стр. рубрики: колонка редактора о Сократе философская школа философ-исследователь Философия и поэзия

Сократ 2007 №02

 • формат pdf
 • размер 1,68 МБ
 • добавлен 24 мая 2013 г.
Философский журнал, издаваемый БГТИ (филиалом) ОГУ, Бузулук 149 стр. Рубрики: колонка редактора о Сократе философ-исследователь философия и поэзия ироничный философ

Сократ 2009 №01

 • формат pdf
 • размер 6,86 МБ
 • добавлен 02 мая 2013 г.
Данный глянцевый журнал адресован людям не философам, но интересующимися вопросами философии. Основная идея журнала состоит в попытке соединить философскую глубину анализа с актуальностью поднимаемых вопросов и с доступностью их рассмотрения для «образованного читателя».Каждый номер данного журнала, посвящен определенной теме. Главной темой данного номера является проблема кризиса. Содержание: Алексей Козырев. Колонка редактора: На дне? Иван Фоми...

Соловьевские исследования 2014 №01 (41)

 • формат pdf
 • размер 742,20 КБ
 • добавлен 17 марта 2015 г.
Иваново: ИГЭУ, 2014. - 200 с. - ISSN 2076-9210 Рецензируемый научный журнал "Соловьевские исследования" издается с 2001 г. Российским научно-образовательным центром исследований наследия В.С. Соловьёва при Ивановском государственном энергетическом университете. Тематика журнала охватывает не только изучение жизни и творчества Вл. Соловьева, но и вопросы истории русской мысли в целом. Содержание Наследие В.С. Соловьева Соловьев А.П. В.С. Соловьев...

Соловьевские исследования 2014 №02 (42)

 • формат pdf
 • размер 732,89 КБ
 • добавлен 09 февраля 2015 г.
Иваново: ИГЭУ, 2014. - 212 с. - ISSN 2076-9210 Содержание Наследие В.С. Соловьева Мотин С.В. «…Вероятно, у меня найдется для Вас что-нибудь менее спорное, чем великий спор» (к истории взаимоотношений И.С. Аксакова и В.С. Соловьева) Соловьев А.П. В.С. Соловьев и архиепископ Никанор (Бровкович). II. Архиепископ Никанор о мировоззрении В.С. Соловьева Пенчев Д. Свободная теософия как философия Владимира Соловьева Сидорин В.В. В.С. Соловьев и Г.В.Ф. Г...

Соловьевские исследования 2014 №03 (43)

 • формат pdf
 • размер 734,87 КБ
 • добавлен 01 марта 2015 г.
Иваново: ИГЭУ, 2014. — 200 c. Cодержание Наследие В.С. Соловьева Резвых Т.Н. Идея Богочеловечества у В.С. Соловьева и С.Л. Франка Думцев В.П. Этика идеала Вл. Соловьева versus этика долга Канта Horowitz B. Vladimir Solov’ev and the Jews – A View from Today Петрова Т.С. Образ воздушной дороги в диалогическом пространстве К. Бальмонта и Вл. Соловьева Чижов Н.С. Эсхатологический миф в поэзии И. Ф. Жданова В.С. Соловьев. Отрывки из воспоминаний об И....

Старостин А.М. (отв. ред.). Философская инноватика: поиски, проблемы, решения. Ежегодник 2011: Сборник научных трудов

 • формат pdf
 • размер 4,60 МБ
 • добавлен 03 марта 2012 г.
Ростов-на-Дону: Изд-во Северо-Кавказской академии государственной службы, 2011. — 736 с. — ISBN 978-5-89546-600-1 Сборник научных трудов подготовлен на основе текстов докладов, представленных в 2009 - 2010 гг. на четырех «круглых столах» по проблемам философской инноватики (нового междисциплинарного научного направления), проведенных в Северо-Кавказской академии государственной службы. В данном сборнике представлены избранные доклады известных фи...

Тетради по консерватизму № 03

 • формат pdf
 • размер 1,26 МБ
 • добавлен 29 сентября 2016 г.
Альманах Фонда ИСЭПИ: №3. – М.: Некоммерческий фонд– Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2016. – 200 с. Очередной номер альманаха«Тетради по консерватизму» посвящен духовным аспектам истории и современного состояния российского общества. Содержание Леонид Поляков — Слово к читателю «Семь слов о Русском мире» Представление книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Русский мир: уникальная циви...

Тетради по консерватизму №02

 • формат pdf
 • размер 1,10 МБ
 • добавлен 16 августа 2016 г.
М.: Некоммерческий фонд– Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд ИСЭПИ), 2016. – 192 с. В очередном номере альманаха «Тетради по консерватизму» представлены фрагменты исследова-ний, удостоенных премии «Наследие русской мысли» имени Н.А. Бердяева за 2015 год. Содержание Леонид Поляков — К читателю Пролог Историко-философское россиеведение М.А. Маслин. Русская философия как единство в многообразии Часть первая В.Н. Воскре...

Філософія науки: традиції та інновації 2009 №01

 • формат pdf
 • размер 1,88 МБ
 • добавлен 18 ноября 2014 г.
Наук. журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – № 1. – 268 с. У журналі розглядаються актуальні проблеми розвитку постнекласичної науки в інформаційному суспільстві в умовах глобалізації, зосереджується увага на розкритті сутності нанонаук, синергетики, філософії освіти та їх впливу на суспільство ризику. Пропонується викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, усім, хто цікавиться філософськими проблемами постнекласичної науки. Зм...

Філософія науки: традиції та інновації 2013 №02 (8)

 • формат pdf
 • размер 1,76 МБ
 • добавлен 08 ноября 2014 г.
Наук. журнал. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – №2(8). – 264 с. У журналі розглядаються проблеми філософії науки, трансформації соціуму під впливом наукоємних технологій, людське буття та культура. При цьому особливий наголос зроблено на визначенні ролі сучасної освіти в Соціальних процесах. Також у виданні відбиті деякі філософські аспекти культури та цивілізації людства. Пропонується викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, ус...

Філософія науки: традиції та інновації 2014 №02 (10)

 • формат doc
 • размер 491,04 КБ
 • добавлен 04 ноября 2014 г.
Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 2 (10). – 193 с. У журналі розглядаються проблеми філософії науки, трансформації соціуму під впливом наукомістких технологій, людське буття та культура. При цьому особливий наголос зроблено на тлумаченні сучасного глобального соціуму як світу NBICS-конвергенції. Також у виданні відбиті деякі філософські проблеми сучасної наукової картини світу...

Філософські науки 2009 №02

 • формат pdf
 • размер 1,44 МБ
 • добавлен 29 октября 2014 г.
Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – с. У збірнику розглядаються актуальні проблеми розвитку постнекласичної науки в інформаційному суспільстві, зосереджується увага на розкритті сутності інформації та комп’ютеризації навчального процесу в умовах глобалізації. Пропонується викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, усім, хто цікавиться філософськими проблемами постнекласичної науки. Зміст Ратников В.С. Феномен...

Філософські науки. 2008

 • формат pdf
 • размер 1,45 МБ
 • добавлен 20 октября 2014 г.
Збірник наукових праць. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 224 с. У збірнику розглядаються актуальні проблеми розвитку постнекласичної науки в інформаційному суспільстві, зосереджується увага на розкритті сутності інформації та комп’ютеризації навчального процесу в умовах глобалізації. Пропонується викладачам, аспірантам, магістрантам, студентам, усім, хто цікавиться філософськими проблемами постнекласичної науки. ЗМІСТ Вовк С. Цілісне св...

Философия и наука. Альманах по философии образования, эвристике, методологии и методике преподавания социогуманитарных дисциплин

 • формат pdf
 • размер 647.58 КБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
СПБ.: Издательский дом СПбГУ, 2006. - 264 с. В сборнике представлены статьи, посвященные актуальным проблемам взаимоотношения философии и науки в контексте современного образования, роли философии и философии науки в университетском образовании, а также методическим проблемам преподавания нового аспирантского курса «История и философия науки науки» в курсе по подготовке к кандидатскому экзамену. Сборник адресован преподавателям философии, студен...

Философская антропология / Philosophical anthropology 2015 Том 1 №01

 • формат pdf
 • размер 1,50 МБ
 • добавлен 01 октября 2016 г.
Москва: Институт философии РАН, 2015. — 199 с. — ISSN 2414-3715. Журнал «Философская антропология» выходит с 2015 года с периодичностью два раза в год. Учредитель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии Российской академии наук. Журнал «Философская антропология / Philosophical anthropology» призван отражать историю и тенденции философского постижения человека. В нём освещаются основные этапы становления философии...

Философская антропология / Philosophical anthropology 2015 Том 1 №02

 • формат pdf
 • размер 5,74 МБ
 • добавлен 27 сентября 2016 г.
Москва: Институт философии РАН, 2015. — 227 с. — ISSN 2414-3715. Журнал «Философская антропология» выходит с 2015 года с периодичностью два раза в год. Учредитель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии Российской академии наук. Журнал «Философская антропология / Philosophical anthropology» призван отражать историю и тенденции философского постижения человека. В нём освещаются основные этапы становления философии...

Философская антропология / Philosophical anthropology 2016 Том 2 №01

 • формат pdf
 • размер 1,75 МБ
 • добавлен 07 октября 2016 г.
Москва: Институт философии РАН, 2016. — 213 с. — ISSN 2414-3715. Журнал «Философская антропология» выходит с 2015 года с периодичностью два раза в год. Учредитель Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт философии Российской академии наук. Журнал «Философская антропология / Philosophical anthropology» призван отражать историю и тенденции философского постижения человека. В нём освещаются основные этапы становления философии...

Эпистемология & философия науки 2013. Том XXXVII №03

 • формат pdf
 • размер 4,23 МБ
 • добавлен 20 января 2014 г.
М.: Альфа-М, 2013. — 255 с. Ежеквартальный научно-теоретический журнал ИФ РАН Касавин И.Т. (гл. ред.) Содержание Л.А. Микешина. Редукционизм как проблема философии науки и эпистемологии В.А. Ладов. Возможен ли язык интенсиональных контекстов? М.А. Секацкая. Тождество личности как онтологический факт: возражение Дереку Парфиту И.В. Хоменко. Теоретические проблемы неформальной логики: конфликты точек зрения И.А. Герасимова. Образы науки в отечеств...

Ad Marginem. Ежегодник Лаборатории постклассических исследований ИФ РАН 1993

 • формат pdf
 • размер 16,74 МБ
 • добавлен 27 мая 2015 г.
М.: Ad Marginem, 1994. — 423 c. Предлагаемый вниманию читателя ежегодник создавался усилиями разных людей, работавших в разное время. Но имеющих, как нам это представляется, некую общую направленность интереса и единство в способах его выражения. Всех этих людей на определенном этапе объединила принадлежность к одному подразделению (возникшему не случайно, в результате потребности самоопределиться) — Лаборатории постклассических исследований в фи...

Epistemology & Philosophy of Science / Эпистемология и философия науки 2016. Т. XLVIII.№2

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,63 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Москва. ООО "Издательство "КноРус" 2016.- 256 с. Главный редактор чл.-кор. РАН И.Т. Касавин Заместитель гл.редактора: доктор филос. наук И.А. Герасимова, кандидат филос. наук П.С. Куслий Ответственный секретарь: Л.А. Тухватулина Показывается, что для российского философского сообщества история и современное состояние философии науки и науковедения являются предметом особого интереса в силу выделенного места в системе университетского образования....

Epistemology & Philosophy of Science / Эпистемология и философия науки. 2015. Т. XLIII. №1

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,54 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Москва: ООО "Издательство "КноРус", 2015.- 256 с. Главный редактор чл.-кор. РАН И.Т. Касавин Заместитель гл.редактора: доктор филос. наук И.А. Герасимова, кандидат филос. наук П.С. Куслий Ответственный секретарь: Л.А. Тухватулина "...обсуждаются подходы к проблеме методологического плюрализма в психологии. Вместо иерархии «уровней объяснения», принципиально редуци руемых к некоему фундаментальному уровню, предложена идея «топологиче ской системы»...

Epistemology & Philosophy of Science / Эпистемология и философия науки. 2015. Т. XLIV. №2

Статья
 • формат pdf
 • размер 6,46 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Москва. ООО "Издательство "КноРус", 2015.- 256 с. Главный редактор чл.-кор. РАН И.Т. Касавин Заместитель гл.редактора: доктор филос. наук И.А. Герасимова, кандидат филос. наук П.С. Куслий Ответственный секретарь: Л.А. Тухватулина "Представляем специальный тематический номер нашего журнала,посвященный отдельному направлению в современной философии – аналитической философии сознания. Это первый опыт такого рода, который покажет приемлемость данной...

Epistemology & Philosophy of Science / Эпистемология и философия науки. 2015. Т. XLVI. №4

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,43 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Москва: ООО "Издательство "КноРус", 2015.- 256 с. Главный редактор чл.-кор. РАН И.Т. Касавин Заместитель гл.редактора: доктор филос. наук И.А. Герасимова, кандидат филос. наук П.С. Куслий Ответственный секретарь: Л.А. Тухватулина "Предлагается понятие коллективного субъекта познания (КСП), преодолевающее дуализм индивидуализма и коллективизма. В истории философии отчетливую концептуализацию КСП предложил И. Кант в понятии трансцендентального субъ...

Horizon. Феноменологические исследования 2012 №01 (2)

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,09 МБ
 • добавлен 18 июня 2016 г.
Международный академический журнал «Horizon. Феноменологические исследования» издается при Институте философии Санкт-Петербургского государственного университета и при участии Центрального европейского института философии при Карловом Университете и Институте философии Чешской Академии Наук в формате научного рецензируемого периодического издания с 2012 года. Журнал выходит два раза в год, все материалы проходят процедуру рецензирования и эксперт...

Horizon. Феноменологические исследования 2013 №02 (2)

 • формат pdf
 • размер 2,17 МБ
 • добавлен 21 июня 2016 г.
СПб.: Центр феноменологии и герменевтики философского факультета СПбГУ, 2012. — 246 с. Международный академический журнал «Horizon. Феноменологические исследования» издается при Институте философии Санкт-Петербургского государственного университета и при участии Центрального европейского института философии при Карловом Университете и Институте философии Чешской Академии Наук в формате научного рецензируемого периодического издания с 2012 года. Ж...

Mixtura verborum 2010. Тело и слово

Статья
 • формат pdf
 • размер 783,35 КБ
 • добавлен 03 мая 2012 г.
Философский ежегодник. Под общ. ред. С.А. Лишаева. Самара: Самарская гуманитарная академия, 2010. - 236 с. ISBN 978-5-98996-094-1 Работы, вошедшие в очередной выпуск ежегодника Mixtura verborum, посвящены широкому кругу актуальных проблем современной философии. Проблемное поле ежегодника в значительной мере определяется темой конференции, состоявшейся 20—21 мая 2010 года в Самаре: «Тело и образ: стратегии производства, репрезентации и потреблен...

Mixtura verborum 2011. Метафизика старого и нового

Статья
 • формат pdf
 • размер 850,87 КБ
 • добавлен 20 апреля 2012 г.
Философский ежегодник. Под общ. ред. С.А. Лишаева. Самара: Самарская гуманитарная академия, 2011. - 172 с. ISBN 978-5-98996-104-7 Материалы очередного выпуска ежегодника Mixtura verborum посвящены философскому исследованию старого и нового. Метафизика старого и нового разрабатывается в разных измерениях, на разных уровнях и в разных контекстах (творчество в онтологическом и культурном контексте, творение и преображение человека, стереотипное по...

Studia methodologica. Вип. 18

 • формат djvu
 • размер 2.31 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2006. – 130 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». ЗМІСТ МЕТОДОЛОГІЧНІ СТУДІЇ Юрий Ситько. Опыт функцыонально-прагматической мифологии взаимодействия научных парадигм (одна и...

Studia methodologica. Вип. 19. Теорія літератури. Компаративістика. Україністика

 • формат djvu
 • размер 5.96 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2007. – 409 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху є «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». Збірник наукових праць з нагоди сімдесятиріччя доктора філологічних наук, професора, академіка Академії вищої школи Україн...

Studia methodologica. Вип. 31

 • формат pdf
 • размер 3.08 МБ
 • добавлен 26 января 2012 г.
Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 210 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». Методологічні студії Марія Зубрицька. Топос маргінальності в культурній і літературній антропології Евгений Никольский, Вла...

Studia methodologica. Вип. 32

 • формат pdf
 • размер 2.34 МБ
 • добавлен 25 сентября 2011 г.
– Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2011. – 246 с. Науковий альманах «Studia methodologica» створено для публікування результатів досліджень з проблем філософії та методології гуманітарних наук. Традиційними рубриками альманаху э «Методологічні студії», «Мовознавчі студії», «Літературознавчі студії». ЗМІСТ ФІЛОСОФІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЯ Sergiy YAKOVENKO. IS THE POSTHUMANIST ANTHROPOLOGY POSSIBLE? LACAN, DERRIDA, AND THE IMPOSSI...