Стандарт
 • формат doc
 • размер 774.25 КБ
 • добавлен 10 ноября 2011 г.
ГКД 34.20.260-2002 Інструкція з монтажу повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами
Ця "Інструкція по монтажу повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами" (далі Інструкція) розроблена як посібник по виконанню робіт з розкочування, монтажу СІП, встановленню натяжної, з'єднувальної і відгалужувальної арматури.
Інструкція призначена для інженерно-технічних спеціалістів організацій, акціонерних товариств і фірм, які займаються проектуванням, будівництвом і експлуатацією ПЛІ.
На підставі цієї Інструкції можуть складатись місцеві інструкції з урахуванням конкретних умов будівництва, методів виконання робіт, застосовуваних механізмів та інструменту.
Смотрите также

ГКД 34.47.502-2003 Маслонаповнені вводи напругою 110-750 кВ типова інструкція з експлуатації

Стандарт
 • формат doc
 • размер 4.57 МБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Вимоги цієї типової інструкції з експлуатації маслонаповне-них вводів напругою 110-750 кВ (далі "інструкція") поширюються на маслонаповнені вводи герметичної та негерметичної конструкції напругою 110-750 кВ з маслобар'єрною, паперово-масляною та твердою ізоляцією. Інструкцію призначено для використання при здійсненні налагоджувальних робіт, а також при експлуатації і ремонті мас-лонаповнених вводів. Ця інструкція доповнює заводські інструкції і н...

ГКД 34.48.151-2003

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 9.59 МБ
 • добавлен 04 декабря 2010 г.
Галузевий керівний документ "Проектування, будівництво та експлуатація волоконно-оптичних ліній зв'язку по повітряних лініях електропередавання" Інструкція Затверджено та надано чинності Міністерством палива та енергетики України, наказ №300 від 13 червня 2003 р. Краткое содержание: Часть 1. Правила проектирования ВОЛС-ВЛ; Часть 2. Правила строительства ВОЛС-ВЛ; Часть 3. Правила технической експлуатации ВОЛС-ВЛ

СО 34.20.803 Методические указания по монтажу ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами

Стандарт
 • формат doc
 • размер 107 КБ
 • добавлен 21 декабря 2010 г.
"Методические указания по монтажу ВЛ 6-20 кВ с защищенными проводами" в "Указателе действующих в электроэнергетике нормативных документов на 01.07.2003 (обязательных и рекомендуемых к использованию)", СПО ОРГРЭС, Москва, 2003 год, приводятся с обозначением СО 34.20.803. Разработано Открытым акционерным обществом "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС" Исполнители А. Н. Жулев, И. Г. Барг, С....

СОУ 40.1-21677681-07:2009 Трансформатори силові типова інструкція з експлуатац

 • формат pdf
 • размер 2.66 МБ
 • добавлен 13 мая 2010 г.
Ця інструкція поширюється на експлуатацію силових (сухих і масляних) трансформаторів та автотрансформаторів вітчизняного виробництва загального призначення напругою до 750 кВ включно, які відповідають умовам ГОСТ 11677, або технічним умовам затвердженим після 1965р., а також масляні реактори

СОУ-Н ЕЕ 20.304:2009. Нормы испытания силовых кабельных линий напряжением до 500 кВ (Официальное издание)

 • формат pdf
 • размер 5.69 МБ
 • добавлен 12 мая 2010 г.
Ці норми встановлюють нормативні значення, обсяги та періодичність випробування силових кабельних ліній напругою до 500кВ. Вимоги цих Норм поширюються на всі силові кабельні лінії напругою до 500 кВ, незалежно від конструктивного виконання, способу ізоляційного покриття і захисних оболонок.

СОУ-Н ЕЕ 20.571: 2007 Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ. Частина 1. Металеві та залізобетонні опори. Паспортизація ліній Методичні вказівки

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 5.49 МБ
 • добавлен 06 декабря 2011 г.
Ці Методичні вказівки призначено для застосування на підприємствах електроенергетичної галузі, які належать до сфери, управління Мінпаливенерго України та щодо яких Мінпаливенерго України здійснює управління корпоративними правами держави. Ці Методичні вказівки містять основні положення з організації, обсягів і структури робіт з обстеження та паспортизації металевих і залізобетонних опор повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 7...

СОУ-Н ЕЕ 20.571: 2007 Оцінка технічного стану повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ. Частина 2. Конструктивні елементи ліній Методичні вказівки

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 4.18 МБ
 • добавлен 06 декабря 2011 г.
Ці Методичні вказівки призначено для застосування на підприємствах електроенергетичної галузі, які належать до сфери управління Мінпаливенерго України та щодо яких Мінпаливенерго України здійснює управління корпоративними правами держави. Ці Методичні вказівки містять основні положення з організації, обсягів і структури робіт з обстеження та паспортизації конструктивних елементів повітряних ліній електропередавання напругою від 35 кВ до 750 кВ, т...

СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 Технічне діагностування електрообладнання та контактних з'єднань електроустановок і повітряних ліній електропередачі засобами інфрачервоної техніки

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 20.91 МБ
 • добавлен 29 ноября 2010 г.
Київ Міністерство палива та енергетики України Державне підприємство "Національна енергетична компанія " УКРЕНЕРГО" 2007 р Лише Українською мовою 120 стор.

СОУ-Н ЕЕ 20.577:2007 Технічне діагностування електрообладнання та контактних з'єднань електроустановок і повітряних ліній електропередачі засобами інфрачервоної техніки

Стандарт
 • формат djvu
 • размер 41.84 МБ
 • добавлен 26 ноября 2010 г.
Київ Міністерство палива та енергетики України Державне підприємство "Національна енергетична компанія " УКРЕНЕРГО" 2007 р 120 сторінки укр + 124 страницы рус

Типова інструкція з експлуатації комплектної розподільної установки елегазової (КРУЕ) напругою 110 кВ і вище

Стандарт
 • формат docx
 • размер 966.05 КБ
 • добавлен 29 октября 2011 г.
1.1 Цю Інструкцію застосовують підприємства, які будуть експлуатувати і експлуатують комплектні розподільні установки елегазові, сервісні організації, що надають послуги з монтажу і технічного обслуговування комплектних розподільних установок елегазових, та проектні організації. 1.2 Інструкція визначає загальний порядок і обсяги робіт під час експлуатації комплектних розподільних установок елегазових (приймання в експлуатацію, огляд, технічне обс...