Стандарт
 • формат doc
 • размер 4.57 МБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
ГКД 34.47.502-2003 Маслонаповнені вводи напругою 110-750 кВ типова інструкція з експлуатації
Вимоги цієї типової інструкції з експлуатації маслонаповне-них вводів напругою 110-750 кВ (далі "інструкція") поширюються на маслонаповнені вводи герметичної та негерметичної конструкції напругою 110-750 кВ з маслобар'єрною, паперово-масляною та твердою ізоляцією.
Інструкцію призначено для використання при здійсненні налагоджувальних робіт, а також при експлуатації і ремонті мас-лонаповнених вводів. Ця інструкція доповнює заводські інструкції і не суперечить їм. На основі цієї типової інструкції підприємства можуть складати свої інструкції, з урахуванням місцевих особливостей для зручності в роботі персоналу.
Смотрите также

ГКД 34.20.172-95 Типова інструкція з компенсації ємнісного струму замикання на землю в електричних мережах 6 - 35 кВ

Стандарт
 • формат doc
 • размер 1.77 МБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
Ця типова інструкція (далі - інструкція) поширюється на виконання робіт з компенсації ємнісного струму замикання на землю в електричних мережах з компенсованою нейтраллю, а також проведення спеціальних вимірювань і розрахунків з метою настроювання дугогасних реакторів (ДГР) зі ступінчастим і плавним регулюванням індуктивності (струму компенсації) для компенсації ємнісного струму на підприємствах Міненерго України. Вимоги цієї інструкції обов'язк...

ГКД 34.20.260-2002 Інструкція з монтажу повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кв з самоутримними ізольованими проводами

Стандарт
 • формат doc
 • размер 774.25 КБ
 • добавлен 10 ноября 2011 г.
Ця "Інструкція по монтажу повітряних ліній електропередачі напругою до 1 кВ з самоутримними ізольованими проводами" (далі Інструкція) розроблена як посібник по виконанню робіт з розкочування, монтажу СІП, встановленню натяжної, з'єднувальної і відгалужувальної арматури. Інструкція призначена для інженерно-технічних спеціалістів організацій, акціонерних товариств і фірм, які займаються проектуванням, будівництвом і експлуатацією ПЛІ. На підставі ц...

ГКД 34.50.501-2003 Стаціонарні свинцево-кислотні акумуляторні батареї. Типова інструкція з експлуатації

Стандарт
 • формат doc
 • размер 88.77 КБ
 • добавлен 30 октября 2010 г.
Вимоги цього НТД Стаціонарні свинцево-кислотні акумуляторні батареї. Типова інструк-ція з експлуатації (далі Інструкція) поширюються на стаціонарні свинцево-кислотні акумулято-рні батареї типів СК, СН, а також різних іноземних фірм (типів Vb VARTA, OPzS, GroE та інші) Інструкцію призначено для використання при здійсненні проектування, монтажу, організа-ційно технічного обслуговування (експлуатації) стаціонарних свинцево - кислотних акумулятор-ни...

ГКД 343.000.003.002-2000 НАПБ 05.025-2000 Типова інструкція з експлуатації автоматичних установок водяного пожежогасіння

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 421.49 КБ
 • добавлен 27 октября 2011 г.
Вимоги цієї Типової інструкції обов'язкові для підприємств, що входять до сфери управління Міністерства палива та енергетики України і здійснюють експлуатацію автоматичних установок водяного пожежогасіння (далі АУВП). Типова інструкція встановлює єдині технічні вимоги з експлуатації технологічного обладнання АУВП.

ГНД 34.20.303-2003 Випробування та контроль стану заземлювальних пристроїв електроустановок. Типова інструкція

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2.05 МБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
Ця типова інструкція (далі — інструкція) регулює питання організації та проведення технічного обслуговування, ремонту, випробування та контролю стану заземлювальних пристроїв (у електро-установках вище 1 кВ) і призначено для використання на підприємствах різних форм власності та організаційних структур, які виробляють, перетворюють, передають, розподіляють та споживають електричну енергію. Відмімінені у 2009 році

ГНД 34.47.503-2004 Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 400 КБ
 • добавлен 14 августа 2011 г.
"Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів" (надалі Інструкція) поширюється на підприємства, що мають у власності або законному володінні енергосистеми, енергооб'єкти, споживачів електричної енергії, які експлуатують елегазові вимикачі, та сервісні організації, що надають послуги з монтажу, налагодження, випробування, технічного обслуговування або ремонту елегазових вимикачів, незалежно від форм власності чи відомчої належності. Інструкція в...

СОУ 31.2-21677681-19:2009 Випробування та контроль пристроїв заземлення електроустановок

 • формат pdf
 • размер 13.38 МБ
 • добавлен 13 мая 2010 г.
Ця типова інструкція регулює питання організації та проведення технічного обслуговування, ремонту, випробування та контролю стану заземлюючих пристроїв (у електроустановках напругою понад 1 кВ) і призначена для використання на підприємствах які беруть участь у виробництві перетворенні, передачі та розподілення електроенергії.

СОУ 40.1-21677681-07:2009 Трансформатори силові типова інструкція з експлуатац

 • формат pdf
 • размер 2.66 МБ
 • добавлен 13 мая 2010 г.
Ця інструкція поширюється на експлуатацію силових (сухих і масляних) трансформаторів та автотрансформаторів вітчизняного виробництва загального призначення напругою до 750 кВ включно, які відповідають умовам ГОСТ 11677, або технічним умовам затвердженим після 1965р., а також масляні реактори

СОУ-Н ЕЕ 08.502:2006 Видача технічних умов на приєднання до магістральних електричних мереж нових і зміну потужності діючих електроустановок

Стандарт
 • формат doc
 • размер 847.5 КБ
 • добавлен 29 октября 2010 г.
Ця Типова інструкція (далі — Інструкція) встановлює порядок дій НЕК «Укренерго» у разі звернення замовника до НЕК «Укренерго» із заявою про приєднання електроустано- вок до магістральних електричних мереж, порядок підготов ки і видачі технічних умов на приєднання, укладення договору про приєднання, порядок організації проведення робіт з проектування і будівництва електроустановок і прийманн я їх у експлуатацію, підготовки договорів і виконання ро...

Типова інструкція з експлуатації комплектної розподільної установки елегазової (КРУЕ) напругою 110 кВ і вище

Стандарт
 • формат docx
 • размер 966.05 КБ
 • добавлен 29 октября 2011 г.
1.1 Цю Інструкцію застосовують підприємства, які будуть експлуатувати і експлуатують комплектні розподільні установки елегазові, сервісні організації, що надають послуги з монтажу і технічного обслуговування комплектних розподільних установок елегазових, та проектні організації. 1.2 Інструкція визначає загальний порядок і обсяги робіт під час експлуатації комплектних розподільних установок елегазових (приймання в експлуатацію, огляд, технічне обс...