• формат pdf
  • размер 1,59 МБ
  • добавлен 11 октября 2014 г.
Глиняна Н.М. Охорона праці у ливарному виробництві: курс лекцій
Курс лекцій для студентів вищих навчальних закладів напряму 0904 "Металургія"
– Краматорськ : ДДМА, 2009. – 184 c. – ISBN 978-966-379-341-2
Навчальний посібник являє собою короткий курс лекцій з охорони праці в ливарному виробництві й захисту навколишнього середовища від шкідливих викидів ливарних цехів, призначений для студентів вищих навчальних закладів напряму 0904 "Металургія". Рекомендовано для ознайомлення із законодавчою й нормативною базою з охорони праці в галузі, основами, що є необхідними для безпечної організації ливарного виробництва, охорони навколишнього середовища. У навчальному посібнику наведено вимоги й рекомендації щодо виконання розділу "Охорона праці" у дипломному проекті, також методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання, щодо організації самостійної роботи над курсом "Охорона праці в галузі"
Вступ
Законодавство про охорону праці
Система управління охороною праці
Нагляд і контроль з охорони праці
Розслідування й облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві
Відшкодування збитку потерпілим від нещасного випадку й профзахворювання
Аналіз причин травматизму на виробництві причин травматизму
Атестація робочих місць
Безпека технологічних процесів і виробничого обладнання
Вимоги безпеки до виробничого обладнання й технологічних процесів
Безпека при обслуговуванні об’єктів підвищеної небезпеки
Безпека основних процесів ливарного виробництва
Безпека автоматизованих процесів у ливарному виробництві
Небезпечні й шкідливі виробничі фактори в ливарних цехах. Вимоги до персоналу ливарних цехів
Вимоги до розміщення ливарних цехів, основні параметри будинків ливарних цехів
Охорона навколишнього середовища в ливарному виробництві
Основні види забруднювачів навколишнього середовища, пов’язані з ливарним виробництвом
Основні засоби зменшення шкідливих викидів у навколишнє середовище підприємствами ливарного виробництва
Рекомендації щодо виконання розділу "Охорона праці" у дипломному проекті
Вимоги до розділу "Охорона праці" у дипломному проекті
Аналіз небезпечних та шкідливих виробничих чинників
Розробка заходів щодо захисту навколишнього середовища
Розробка заходів, спрямованих на забезпечення безпечних та нешкідливих умов праці у ливарному цеху
Висновки
Рекомендації щодо самостійної роботи студентів заочної форми навчання над курсом "Охорона праці в галузі"
Тематичний план дисципліни
Питання робочої програми дисципліни "Охорона праці в галузі"
Додатки