Психологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 1,97 МБ
  • добавлен 04 августа 2013 г.
Головатий М.Ф. Політична психологія
Підручник для студ. вищ. навч. закл. — К.: МАУП, 2006. — 400 с.
У пропонованому підручнику розглядається феномен «політична психологія» як малодосліджена і малосистематизована в Україні наукова і прик ладна дисципліна.
Розкриваються сутність, предмет і мета політичної психології, її структура, особливості та основні форми вивчення. Аналізуються психологічні аспекти формування громадської думки, політичної поведінки та участі, особливості формування національної еліти та ін.
Для студентів, викладачів, наукових працівників і всіх, хто бажає здобути та поглибити знання у сфері політичної психології, політики взагалі.
Похожие разделы