Психологические дисциплины
  • формат doc
  • размер 508,14 КБ
  • добавлен 21 июля 2012 г.
Головатий М.Ф. Політична психологія
Київ.: Центр учбової літератури, 2009. — 400 с.
У пропонованому підручнику розглядається феномен «політична психологія» як малодосліджена і малосистематизована в Україні наукова і прикладна дисципліна. Розкриваються сутність, предмет і мета політичної психології, її структура, особливості та основні форми вивчення. Аналізуються психологічні аспекти формування громадської думки, політичної поведінки та участі, особливості формування національної еліти та ін.
Для студентів, викладачів, наукових працівників і всіх, хто бажає здобути та поглибити знання у сфері політичної психології, політики взагалі.
Зміст.
Передмова.
Політична психологія як наука.
Поняття і генеза політичної психології.
Предмет, об'єкт і метод політичної психології.
Особливості та форми вияву політичної психології.
Політична психологія та інші науки.
Політика як суспільне, психологічне явище.
Природа і сутність політики.
Особливості взаємодії політики з іншими сферами життєдіяльності.
Соціальна система, суспільство, держава — місце функціонування політики.
Людина і політика, ідеологія: діалектика і психологічні проблеми відносин.
Влада як найважливіший атрибут політичної системи, засади існування і взаємодії суб'єктів політичного процесу.
Психологія громадської думки і національна ідея.
Політична свідомість як психологічний феномен.
Психологія політичного мислення.
Психологія масової свідомості та громадської думки.
Національна ідея як об'єднуючий чинник української реформації і проблеми національної психології.
Психологічні аспекти політичної орієнтації, участі та поведінки.
Психологічні особливості політичної орієнтації суб'єктів політичного процесу.
Політична участь і поведінка: особливості та основні типи.
Політичне лідерство як психологічний феномен.
Психологічні аспекти формування і особливості функціонування політичної еліти.
Психологічні аспекти формування політичної культури.
Психологічні особливості політичних технологій.
Психологія політичних маніпуляцій, міфів та насилля.
Персоналії.
Список використаної та рекомендованої літератури.
Похожие разделы