Когнитивная психология
Психологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 1,07 МБ
  • добавлен 30 января 2016 г.
Гончаренко С.А., Кондратенко Л.О. (ред.) Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства
Монографія. - К.-Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 228 с.
Монографія присвячена проблемам психологічної діагностики особливостей когнітивного розвитку сучасних молодших школярів та аналізу змін показників основних інтелектуальних здатностей за останні 25 років. Результати експериментальних досліджень, представлених у монографії, свідчать про значний вплив новітніх інформаційних технологій на когнітивну, соціальну, емоційну сфери розвитку сучасних дітей, а відтак сучасна школа повинна перебудовувати свої методи навчання і виховання у відповідності до нових умов.
Монографія може бути корисною не лише психологам, а й студентам вузів гуманітарного профілю, учителям, вихователям та батькам.
Зміст
Вступ. Вивчення когнітивного розвитку сучасних дітей (Гончаренко С. А.)
Особливості когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства

Вплив новітнього інформаційного середовища на когнітивний розвиток дітей (Гончаренко С. А., Кондратенко Л. О., Чекстере О. Ю.)
Значення ідей Л. С. Виготського про вплив середовища на розвиток дитини для аналізу процесів, які відбуваються внаслідок широкого залучення підростаючого покоління до діяння в кіберпросторі (Кондратенко Л. О.)
Особливості сприймання навчальної інформації сучасними дітьми (Кондратенко Л. О.)
Експериментальне вивчення сучасного стану когнітивного розвитку дітей молодшого шкільного віку
Динаміка змін основних показників когнітивного розвитку дітей за останні 25 років (1998-2013 рр.) (Кондратенко Л. О., Манилова Л. М.)
Вплив ІКТ на розвиток учбової самостійності сучасних дітей (Чекстере О. Ю.)
Діти і шкільна мотивація
Формування мотивів досягнення молодших школярів (Строкач Л. М.)
Динаміка розвитку мотивів учіння молодших школярів (Захарчук Т. П.)
Школа в епоху ІКТ
Психологічні аспекти запровадження ІКТ у навчально-виховний процес (Гончаренко С.А.)
Вплив інформаційного поля на когнітивний розвиток учнів та завдання інклюзивної освіти (Манилова Л. М.)
Проблеми підготовки майбутніх вчителів в умовах інформаційного суспільства (Ваврик А.Й.)
Вивчення в курсі валеології впливу інформаційних технологій на здоров’я і когнітивний розвиток дітей (Гнатюк О. В.)

Сучасний світ і завдання духовного виховання

Становлення інтересів молодших школярів в умовах інформаційного суспільства (Верещак Є. П.)
Заключні зауваги
Література
Похожие разделы