• формат djvu
  • размер 66,20 МБ
  • добавлен 07 марта 2016 г.
Гурскі К.К. і інш. Фізічная геаграфія Беларусі
Вучэбны дапаможнік. — Мн.: Універсітэцкае, 1995. — 181 с.
Прыведзены падрабязныя звесткі аб геалагічнай будове тэрыторыі Беларусі, карысных выкапнях, рэльефе і яго фарміраванні. Апісаны клімат, унутраныя воды, глебы, раслінны і жывельны свет, паказаны асаблівасці іх гаспадарчага выкарыстання і аховы.
Для студэнтаў геаграфічных факультэтаў педагагічных вышэйшых навучальных устаноў.
Геалагічная будова.
Карысныя выкапні.
Рэльеф і асаблівасці яго фарміравання.
Клімат.
Унутраныя воды.
Глебы.
Расліннасць.
Асноуныя этапы вывучэння прыроды Беларусі.
Жывёльны свет.
Ландшафты.
Фізіка—геаграфічнае раянаванне.
Ахова прыроды.